Scroll to top

Priority dnešní doby

V INEXu neleníme a reagujeme na potřeby společnosti, které se vyvíjejí s dobou. Jdeš do toho s námi?

Velkou změnu v zajetých kolejích nám i celému světu přinesla pandemie koronaviru.

A co jsme si tedy pro tebe v INEXu v této souvislosti připravili?
Vidíme jasně, jak společnost čelí kvůli dlouhodobé pandemické situaci různým problémům. Tam, kde máme expertizu a zkušenosti, jsme napnuli síly a připravili přehled projektů, které nabízíme k potlačení negativních důsledků pandemie.

Ale teď vážně.
Situace je nelehká. Jsme tu v tom společně a každý může nabídnout něco, co tuhle společnost udělá ještě lepší, než byla před Covidem.

Jdeš do toho s námi?

Můžeš si vybrat ze 3 oblastí, které jsme v týmu INEXu vybrali jako ty nejzásadnější. U každé priority pak najdeš aktivity, kterých se můžeš zúčastnit.

Boj proti zvyšující se radikalizaci a polarizaci společnosti
&
Posílení kritického myšlení a dovedností nakládat s informacemi

My všichni jsme jedno. Koronavirus nás s někým sblížil a s někým zase rozdělil. Otázka promořování a nepromořování; odmítání očkování nebo naopak jeho obhajoba; média dávající prostor pseudo-odborníkům – to vše zasadilo rány do už tak rozštěpené společnosti a způsobuje její další polarizaci a radikalizaci.

My v INEXu víme, jak důležité je vystupovat z vlastní bubliny, obohacovat se o názory druhých, chápat je a respektovat. Ale nic z toho nejde, pokud nebudeme umět dobře vyhodnocovat informace, které k nám přicházejí, a kriticky přemýšlet nad jejich obsahem stejně tak jako nad svými činy.

Naší vizí a misí tato témata rezonují už 30 let. Workcampy poskytují jedinečnou příležitost potkat lidi z jiných zemí, kultur, jiného věku, hodnot, vyznání i backgroundu. Tak vystup ze své bubliny a poznej jiné. Ať už v ČR nebo v zahraničí. Protože to je klíčem k otevřené společnosti a porozumění si navzájem.

Aktuálně můžeme společně na těchto tématech zapracovat skrze:

Tématické články

nezaměstnanost a potřeba zvýšení kompetencí mladých lidí
&
Posílení dovednosti komunikace a řešení konfliktů

Společnost roste díky znalostem, kompetencím a zkušenostem svých členů. Aby člověk mohl být společnosti i sobě prospěšný,  je navyšování kompetencí esenciální. A jak všichni víme, pouze v online prostoru mnoho kompetencí nenasbíráme. Dovednost komunikace a řešení konfliktů pak považujeme v současném světě za jedny z nejdůležitějších.

V rámci našich projektů pracujeme v mezinárodním prostředí, kde rozdílný jazyk, kultura, zvyky či zázemí mohou vyvolávat spoustu nedorozumění. Proto je nedílnou součástí naší práce tyto dovednosti tříbit. Věříme, že tak našim dobrovolníkům pomáháme získat kompetence, které dokážou ocenit třeba i jejich budoucí zaměstnavatelé. Našimi projekty tak mimo jiné můžeme pomoci, aby nezaměstnanost mladých lidí zůstala co nejnižší i v horších časech.

Naše aktivity spojené s těmito tématy:

Tématické články:

Návrat k prezenčnímu formálnímu i neformálnímu vzdělávání
&
Fyzické a mentální zdraví

Vzdělávání má mnoho forem, nikdy nekončí a nikdy ho není dost. Věříme, že vzdělání je lékem na mnoho starostí a problémů. Pomáhá nám najít řešení během konfliktů a odpovědi na otázky, které v nás současný rychle se měnící svět vyvolává.

Naše tělo a mysl často pandemií trpěly. Mysl skrze úzkost ze změn, nemožného plánování a těžko viditelného konce pandemie. Tělo tím, že jsme často připoutání k počítači na několik hodin denně. I proto jsme zdraví zařadili do jedné z našich priorit.

INEX vzdělává skrze workcampy, školení, setkávání, dlouhodobé projekty nebo třeba i fotbal už 30 let. Za těch 30 let jsme nasbírali spoustu zkušeností a znalostí, které ti nabízíme. Tak se zapoj do offline školení nebo na fotbalovém hřišti a pečuj tak o své vzdělávání a fyzické i mentální zdraví neobvyklou formou.

Jak můžeme v těchto oblastech pomoct:

Tématické články:

Společnost založená na demokratických principech bez spolupráce nemůže existovat. My v INEXu víme, že práce na sobě, vzdělávání a dobrovolnictví jsou nejenom cennými zkušenostmi, ale esencí vyspělé společnosti. Spolupráce je o mnoho snazší, když stojí základní kameny, základní kameny jako ty, které chceme my posílit formou práce na výše zmíněných prioritách. Pojďme společně tvořit společnost a svět, ve které se nám všem bude žít lépe.

Pokud tu nenajdeš odpovědi na tvé otázky, ozvi se na inexsda@inexsda.cz

MOŽNOST PODPORY

Jsou ti blízké naše cíle? Pomoz nám, abychom byli dále schopni přivádět lidi k myšlence mezinárodního dobrovolnictví a mohli se tak podílet na vytváření světa, kde se bude všem žít lépe. Více o možnostech podpory najdeš zde.

 

A co dál? Přidej se na Ponávratové setkání, 27.-29.9.

Jedeš letos na workcamp a nebo ho dokonce povedeš? Nezapomeň se přihlásit na setkání a užij si super víkend, který udělá za tvojí letošní dobrovolnickou zkušeností krásnout tečku.