Scroll to top

Často kladené otázky

Chceš vyrazit na workcamp jako vedoucí, ale ještě ti není všechno jasné? Hledáš co nejvíc informací, abys věděl/a do čeho jdeš? Přečti si, na co se nejčastěji ptají ostatní dobrovolníci

1. Kdy a jak si vybírám workcamp, který budu vést?

Na začátku března je zveřejněn seznam a popis českých workcampů a též počet volných míst pro vedoucí. Již v přihlášce do Vzdělávacího cyklu pro vedoucí můžeš uvést preferované workcampy, avšak definitivní rozhodnutí, který z nich budeš vést, padne až na školení vedoucích. Záleží zejména na tvé motivaci a časových možnostech, ale také na potřebách jednotlivých workcampů. Na školení se také dozvíš bližší informace o workcampech a případně potkáš i svého parťáka do dvojice. Společným rozhodnutím se tak snažíme o spokojenost na všech stranách.

2. Jakým způsobem se tvoří dvojice vedoucích na jednotlivé workcampy?

Na vedení workcampu je možné se hlásit rovnou ve dvojicích a praxe ukazuje, že je to možnost vítaná. Většina zájemců se však hlásí jednotlivě a své protějšky si hledá na školeních vedoucích (buď dle společných workcampových preferencí, nebo čistě na základě osobních sympatií). Další možností je také spárování zkušené*ho vedoucí*ho (který*á obyčejně není přítomen*na na školeních) a nováčka, kteří jsou po školeních propojeni a mají možnost se poznat nejpozději během přípravné návštěvy místa workcampu, kterou spolu absolvují.

3. Musím absolvovat celý cyklus vzdělávání vedoucích, abych mohl*a vést workcamp?

Vedení mezinárodní skupiny vnímáme jako velký úkol, který si zaslouží přípravu a následnou reflexi. Proto motivujeme všechny zájemce, aby tuto zkušenost chápali stejně tak a využili podpory INEXu v rámci celého vzdělávacího cyklu, který je skvělou investicí do osobního a profesního rozvoje. Vést workcamp není možné bez přípravného školení.

4. Nemám žádnou zkušenost s workcampem, můžu přesto vést?

Ano! Workcamp není jediným formátem mezinárodních či dobrovolnických akcí, a tak každá jiná zkušenost tohoto typu je přínosná. Praxe též ukazuje, že i bez workcampové zkušenosti můžeš být velmi dobrým*ou vedoucí*m, máš-li velkou dávku motivace a schopnost učit se. Zároveň jsou velmi vítáni všichni ti, kteří mají vztah k místu workcampu a její komunitě, nebo jsou úzce spjati s tématem workcampu. Pokud chceš přesto nějaké zkušenosti načerpat, doporučujeme účast na některé z dobrovolnických víkendovek.

5. Do jaké míry může vedoucí ovlivnit podobu workcampu?

V popisu workcampu, na který se vedoucí hlásí je od místního partnera (tj. organizátora workcampu) narýsována náplň práce, možnosti trávení volného času a samozřejmě místo a čas konání i podmínky ubytování a stravování. Vedoucí jsou však v kontaktu s místem workcampu ještě před jeho začátkem, a tak se zde otevírá prostor pro nápady vedoucích (zapojení místní komunity, aktivity ve volném čase, částečně organizace práce apod.).

6. Kolik času mi celý cyklus zabere?

Vzdělávací cyklus pro vedoucí začíná víkendovým školením (duben/květen/červen), po kterém tě kromě jednodenního kurzu zdravovědy (červen) čekají dílčí úkoly, na kterých již spolupracuješ s druhým*ou vedoucí*m a s naší podporou (přípravná návštěva místa workcampu, sepsání informací pro dobrovolníky*ice a následná komunikace s nimi). Samotné vedení workcampu ti zabere nejčastěji cca 14 dní (vedoucí jedou na místo den před příjezdem skupiny a poté se účastní workcampu v celé jeho délce). Po skončení workcampu tě čeká závěrečná zpráva (zhodnocení akce, odevzdání fotek a vyúčtování cestovních nákladů). Cyklus pak uzavřeš reflexí a společným sdílením zážitků s ostatními vedoucími, které proběhne formou víkendového setkání (začátek října).

7. Bude mě účast v cyklu a vedení workcampu něco stát?

Realizace cyklu pro vedoucí je podpořena z několika grantů. Účastníci*ice Vzdělávacího cyklu pro vedoucí zaplatí zálohu ne výši 800,- Kč, která je vrácena po odvedení workcampu a odevzdání všech potřebných dokumentů.
Během trvání workcampu je partnerskou organizací hrazeno ubytování a strava, případně volnočasové aktivity se skupinou. Po úspěšném odvedení workcampu ti pak INEX proplatí související náklady, zejména cestovné.

8. Je možné získat nějaké osvědčení o vedení workcampu?

Ano! Pokud úspěšně absolvuješ celý Vzdělávací cyklus pro vedoucí, na jeho konci tě čeká certifikát v češtině/angličtině, který můžeš použít například jako potvrzení o studijní praxi, dobrovolnické činnosti, nebo též jako relevantní zkušenost pro budoucí zaměstnavatele.

9. Zrušení účasti a storno podmínky

Účast na cyklu se stává závaznou po odeslání přihlášky a úhrady zálohy. Svou účast v cyklu můžeš zrušit písemným vyrozuměním koordinátorky na: campleaders@inexsda.cz.

V případě zrušení účasti ze závažných důvodů /ideálně s potvrzením) ti vracíme 100 %, v ostatních případech záloha propadá.

Vrácení zálohy proběhne vždy až po odvedení workcampu a odevzdání všech potřebných dokumentů.

A co dál? Přidej se na Ponávratové setkání, 27.-29.9.

Jedeš letos na workcamp a nebo ho dokonce povedeš? Nezapomeň se přihlásit na setkání a užij si super víkend, který udělá za tvojí letošní dobrovolnickou zkušeností krásnout tečku.