Často kladené otázky

Chceš vyrazit na workcamp jako vedoucí, ale ještě ti není všechno jasné? Hledáš co nejvíc informací, abys věděl/a do čeho jdeš? Přečti si, na co se nejčastěji ptají ostatní dobrovolníci

1. Kdy a jak si vybírám workcamp, který budu vést?

Na začátku března je zveřejněn seznam a popis českých workcampů a též počet volných míst pro vedoucí. Již v přihlášce do Vzdělávacího cyklu pro vedoucí můžeš uvést preferované workcampy, avšak definitivní rozhodnutí, který z nich budeš vést, padne až na školení vedoucích. Záleží zejména na tvé motivaci a časových možnostech, ale také na potřebách jednotlivých workcampů. Na školení se také dozvíš bližší informace o workcampech a případně potkáš i svého parťáka do dvojice. Společným rozhodnutím se tak snažíme o spokojenost na všech stranách.

2. Jakým způsobem se tvoří dvojice vedoucích na jednotlivé workcampy?

Na vedení workcampu je možné se hlásit rovnou ve dvojicích a praxe ukazuje, že je to možnost vítaná. Většina zájemců se však hlásí jednotlivě a své protějšky si hledá na školeních vedoucích (buď dle společných workcampových preferencí, nebo čistě na základě osobních sympatií). Další možností je také spárování zkušeného vedoucího (který obyčejně není přítomen na školeních) a nováčka, kteří jsou po školeních propojeni a mají možnost se poznat nejpozději během přípravné návštěvy místa workcampu, kterou spolu absolvují.

3. Musím absolvovat celý cyklus vzdělávání vedoucích, abych mohl/a vést workcamp?

Vedení mezinárodní skupiny vnímáme jako velký úkol, který si zaslouží přípravu a následnou reflexi. Proto motivujeme všechny zájemce, aby tuto zkušenost chápali stejně tak a využili podpory INEX-SDA v rámci celého vzdělávacího cyklu, který je skvělou investicí do osobního a profesního rozvoje. Vést workcamp není možné bez přípravného školení.

4. Nemám žádnou zkušenost s workcampem, můžu přesto vést?

Ano! Workcamp není jediným formátem mezinárodních či dobrovolnických akcí, a tak každá jiná zkušenost tohoto typu je přínosná. Praxe též ukazuje, že i bez workcampové zkušenosti můžeš být velmi dobrým vedoucím, máš-li velkou dávku motivace a schopnost učit se. Zároveň jsou velmi vítáni všichni ti, kteří mají vztah k místu workcampu a její komunitě, nebo jsou úzce spjati s tématem workcampu. Pokud chceš přesto nějaké zkušenosti načerpat, doporučujeme účast na některé z dobrovolnických víkendovek. Navíc, v případě, že v jednom roce stihneš absolvovat svůj první workcamp jako účastník a pak i jako vedoucí, vrátíme ti polovinu z registračního poplatku.

5. Do jaké míry může vedoucí ovlivnit podobu workcampu?

V popisu workcampu, na který se vedoucí hlásí je od místního partnera (tj. organizátora workcampu) narýsována náplň práce, možnosti trávení volného času a samozřejmě místo a čas konání i podmínky ubytování a stravování. Vedoucí jsou však v kontaktu s místem workcampu ještě před jeho začátkem, a tak se zde otevírá prostor pro nápady vedoucích (zapojení místní komunity, aktivity ve volném čase, částečně organizace práce apod.).

6. Kolik času mi celý cyklus zabere?

Vzdělávací cyklus pro vedoucí začíná víkendovým školením (duben/květen), po kterém tě kromě jednodenního kurzu zdravovědy (červen) čekají dílčí úkoly, na kterých již spolupracuješ s druhým vedoucím a s naší podporou (přípravná návštěva místa workcampu, sepsání informací pro dobrovolníky a následná komunikace s nimi). Samotné vedení workcampu ti zabere nejčastěji cca 14 dní (vedoucí jedou na místo den před příjezdem skupiny a poté se účastní workcampu v celé jeho délce). Po skončení workcampu tě čeká závěrečná zpráva (zhodnocení akce, odevzdání fotek a vyúčtování cestovních nákladů). Cyklus pak uzavřeš reflexí a společným sdílením zážitků s ostatními vedoucími, které proběhne formou víkendového setkání (začátek října).

7. Bude mě účast v cyklu a vedení workcampu něco stát?

Realizace cyklu pro vedoucí je podpořena z několika grantů. Ty ale nepokryjí veškeré náklady spojené s přípravou vedoucích, proto účastníci Vzdělávacího cyklu pro vedoucí přispívají částkou 800,- Kč, ve které je zahrnuto ubytování a strava na víkendových školeních a kurz zdravovědy. Během trvání workcampu je partnerskou organizací hrazeno ubytování a strava, případně volnočasové aktivity se skupinou. Po úspěšném odvedení workcampu ti pak INEX-SDA proplatí související náklady, zejména cestovné. Je zároveň možné získat zpět část registračního poplatku za účast na workcampu v zahraničí v daném roce.

8. Je možné získat nějaké osvědčení o vedení workcampu?

Ano! Pokud úspěšně absolvuješ celý Vzdělávací cyklus pro vedoucí, na jeho konci tě čeká certifikát v češtině/angličtině, který můžeš použít například jako potvrzení o studijní praxi, dobrovolnické činnosti, nebo též jako relevantní zkušenost pro budoucí zaměstnavatele.

9. Zrušení účasti a storno podmínky

Účast na cyklu se stává závaznou po odeslání přihlášky vč. životopisu a účastnického poplatku. Svou účast v cyklu můžeš zrušit písemným vyrozuměním koordinátorky na: campleaders@inexsda.cz.

  • Co se stane, když zruším účast před víkendovým školením? V případě zrušení účasti před víkendovým školením (alespoň 7 dní před začátkem) ti bude vrácen poplatek snížený o administraci v částce 25 %. V případě zrušení účasti před víkendovým školením (6 dní a méně před začátkem) ti bude vráceno 50 % účastnického poplatku.
  • Co se stane, když si na víkendovém školení nevyberu žádný workcamp a nebudu moct být vedoucí v daném roce? Nevadí, máš stále možnost být vedoucí v dalším roce! Po domluvě je tedy možné již zaplacený poplatek přesunout do dalšího roku a cyklus řádně dokončit o rok později. V takovém případě bychom z poplatku nevraceli nic, ale v dalším roce už bys nic platit nemusel/a. V případě, že bys workcamp nevedl/a ani v následujícím roce, poplatek propadá.
  • Co se stane, když si nevyberu workcamp a nebudu mít zájem o přesunutí poplatku do dalšího roku? V takovém případě tvá účast v cyklu končí a my ti vrátíme 25 % účastnického poplatku.
  • Co se stane, když zruším účast po výběru workcampu? Při výběru workcampu podepisuješ s INEX-SDA smlouvu o výkonu dobrovolnické služby, kde se zavazuješ, že v případě nemoci nebo jiných vážných překážek bránících ti ve vedení workcampu neprodleně informuješ pověřeného pracovníka INEX-SDA a zároveň poskytuješ součinnost při hledání náhradníka. Zároveň v takovém případě uplatňujeme storno poplatku ve výši 100 %.

Vrácení poplatku může být provedeno pouze na základě písemné žádosti. Žádost o vrácení účastnického poplatku je třeba zaslat na adresu campleaders@inexsda.cz do 1. prosince daného kalendářního roku. Zároveň je třeba uvést, jakým způsobem lze poplatek vrátit a v případě bankovního převodu číslo účtu.