Facebook Youtube Twitter
 

PROJEKTY V ZAHRANIČÍ
PŘÍLEŽITOSTI V ČR

  • 2 000 workcampů v zahraničí
  • 70 zemí po celém světě
  • 750 dobrovolníků ročně
  • 35 workcampů v ČR
  • 70 míst pro vedoucí
  • Dobrovolnický klub
Jsme nevládní nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním. Naším posláním je prostřednictvím dobrovolnických projektů, vzdělávacích programů a kampaní podporovat rozvoj tolerantní otevřené společnosti a aktivního odpovědného přístupu k okolnímu světu nejen v Čechách, ale i na celém světě.
Machula luk%c3%a1%c5%a1 2
„Dobrovolnictví je přítel na celý život.“
Lukáš, 25
Mr%c3%a1kotov%c3%a1 lenka
„Nejste sami!“
Lenka, 35
Hofmanova michaela
„Zapojit se nad rámec svých povinností.“
Michaela, 28