Kdo jsme?

Jsme nevládní nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním.

O nás

Naše vize - Chceme žít ve společnosti, ve které se lidé respektují a přistupují zodpovědně k okolnímu světu. Věříme, že dobrovolnictví a spolupráce na lokální i globální úrovni je cestou ke vzájemnému porozumění a nenásilí.

Naše mise - Vytváříme příležitosti k aktivnímu zapojení do společnosti a k získávání vědomostí, zkušeností a postojů užitečných pro osobní, občanský i profesní život.

Více o INEXu

A co dál? Doraž na Ponávratové setkání

Máš po workcampu nebo jsi se vrátil*a z projektu Evropského sboru solidarity a říkáš si... co dál? Pak tu máme víkendovou akci přímo pro tebe! Přijď sdílet svoje zážitky, potkat se s bandou super lidí a zjistit jaké máš další možnosti.