Kdo jsme?

Jsme nevládní nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním.

O nás

Naše vize - Chceme žít ve společnosti, ve které se lidé respektují a přistupují zodpovědně k okolnímu světu. Věříme, že dobrovolnictví a spolupráce na lokální i globální úrovni je cestou ke vzájemnému porozumění a nenásilí.

Naše mise - Vytváříme příležitosti k aktivnímu zapojení do společnosti a k získávání vědomostí, zkušeností a postojů užitečných pro osobní, občanský i profesní život.

Více o INEXu

ONLINE oslava Mezinárodního dne dobrovolnictví a 30 let INEXu

Workcampová sezóna je za námi a poslední měsíc roku, ve kterém slavíme kulatiny před námi. Budeš slavit s námi? Uvidme se už 7.12. od 18:00!