„Řekni mi a já to zapomenu; ukaž mi a já si to zapamatuju; nech mě to vyzkoušet a já to pochopím.“

Toto rčení rozhodně platí i pro účastníky dobrovolnických projektů. 

Mobilní aplikace IM-PROVE je hodnotným pomocníkem pro všechny, kteří chtějí maximálně rozvíjet získané zkušenosti a přetavit je v kompetence, i pro ty, kteří chtějí zjistit, na co dalšího se v osobním růstu zaměřit. Dá se také skvěle využít i jen jako “deník” aktivit a osobního rozvoje.

IM-PROVE vznikla z INEXí iniciativy a je určena dobrovolníkům v rámci INEXích i neINEXích aktivit. Je k dispozici zdarma v Google Play (Android) a AppStore (iOS) s uživatelským rozhraním v angličtině, češtině, slovinštině a francouzštině.

Aplikace IM-PROVE ti umožňuje:

1. Porozumět a zformulovat, co jsi se díky dobrovolnictví naučil*a:
V aplikaci si jednoduše v pár krocích zaznamenáš svoji dobrovolnickou zkušenost tím, že zvolíš typ projektu a zadáš název nebo také místo. IM-PROVE ti následně položí otázky zaměřené na zmapování tvých čerstvých zážitků. Navázal*a jsi s místní komunitou kontakt? Cestoval*a jsi sám*sama nebo s někým? Připustil*a jsi si vlastní stereotypy a předsudky? Jak se ti pracovalo v mezinárodním týmu?

Díky zaznamenávání dobrovolnické zkušenosti se dozvíš, jak jsi na tom s kompetencemi jako jsou samostatnost, vedení lidí, efektivnost práce, kreativita a mnoho dalších, které můžeš dalšími projekty dál rozvíjet a ukládat si na profilu. 

2. Vložit zaznamenané informace např. do životopisu:
Profil je soukromý, ale když budeš chtít, můžeš ho kdykoli sdílet na sociálních sítích, LinkedInu, v životopise nebo se svým zaměstnavatelem.

3. Plánovat další rozvoj kompetencí:
Pokud jsou oblasti, ve kterých se cítíš nejistě, IM-PROVE ti pomůže stanovit si učební cíle a ukáže ti, které kompetence k tvému cíli vedou a jak jich dosáhnout. U jednotlivých kompetencí také uvidíš, jak přesně si právě stojíš. Můžeš si zvolit profesní cíl, ve kterém by ses chtěl*a realizovat a aplikace ti ukáže, co pro to udělat, jaké vlastnosti jsou pro danou práci třeba, do jakých aktivit se zapojit ve svém okolí či jaké si zvolit školení.

Aplikace IM-PROVE je výsledkem několikaletého úsilí zapojených nevládních organizací Zavod Voluntariat, INEX-SDA a Young Researchers of Serbia (YRS). Záměrem projektu ImProve Your Impact pod programem Erasmus+ je zefektivnit měření dopadu dobrovolnických aktivit na rozvoj reálných kompetencí mládeže a přispět tím k jejich širšímu uznání a uplatnění v osobním, studijním i pracovním životě. 

Na rozvoji aplikace stále pracujeme, proto budeme rádi, když se rozhodneš vyplnit nám dotazník na zpětnou vazbu.  

Mobilní aplikace vznikla ve spolupráci se společností Inventi LABS.