Dobrovolnictví pro všechny

Dobrovolnictví pro všechny je program tzv. inkluzivního dobrovolnictví, do kterého se může zapojit každý, se znevýhodněním i bez. Zájemci se mohou stát dobrovolníkem v Česku nebo v zahraničí a mít tak možnost poznat jiné kultury, získat nové přátele a zkušenosti a procvičit se v cizích jazycích.

Obecné informace

Dobrovolnictví je jedinečnou cestou k poznání sebe sama, rozvoji vlastních schopností a získání respektu.
K sobě i k ostatním.

#BUĎRESPEKT!

Každý máme schopnosti a dovednosti, které jsou pro naši společnost prospěšné.
Hodnotu však dostávají, až když jsou využívány. Teprve pak získáváme pocit respektu, smysluplného života a sounáležitosti.
Vytváříme kulturu respektu. Dobrovolnictvím. Pro všechny.

Konkrétní a praktickou pomoc nabízíme vlastně všem zájemcům o zkušenost z mezinárodního dobrovolnického nebo vzdělávacího projektu v zahraničí nebo ČR, kteří ji uvítají.

Poskytujeme:

 • podporu při výběru projektu a přihlášení
 • přípravu dobrovolníka k účasti na projektu
 • pomoc s organizací praktických věcí – doprava, pojištění apod.
 • podporu v průběhu projektu a po jeho skončení
 • případný finanční příspěvek (dle typu projektu, věku dobrovolníka apod.)

Chceš se dozvědět víc?

Informace pro účastníky
Informace pro organizace
Nabídka projektů 2019
Přečti si zážitky dobrovolníků

Pro další informace nás kontaktuj na adrese info@inexsda.cz / tel: 604 269 685.

Podpoř program

Jsi fanda dobrovolníků, kteří i přes své znevýhodnění pomáhají druhým? Podpoř je libovolnou částkou prostřednictvím naší sbírky.
Svým darem přispěješ dobrovolníkům na jejich přípravu, asistenci, cestovné nebo pojištění.

Podpoř nás

Program podpořili

 • Nadační fond rodiny Orlických – 2015; červen 2016-2017; 2018
 • dobrovolníci a příznivci INEX-SDA – 2014, 2015, 2016, 2017
 • zaměstnanci McKinsey&Company – 2015
 • Grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů – únor 2016, www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.
  V únoru 2016 byla kampaň podpořena spoluprací mezi INEX-SDA a islandskou organizací AUS v rámci projektu Dobrovolnická práce s ohroženými skupinami.
  V rámci této spolupráce byly realizovány síťovací setkání, školení a akce pro veřejnost Večer hrou aneb Dobrovolnictví nezná bariéry dne 25.2.2016.