Scroll to top

Dobrovolnictví pro všechny

Jedná se o program tzv. inkluzivního dobrovolnictví, do kterého se může zapojit každý*á zájemce*kyně, se znevýhodněním i bez něj.

Co je dobrovolnictví pro všechny?

Dobrovolnictví pro všechny je program tzv. inkluzivního dobrovolnictví, díky němuž se do dobrovolnických aktivit může zapojit každý, se znevýhodněním i bez. Zájemci*kyně mohou dobrovolničit v Česku nebo v zahraničí a mít tak možnost poznat jiné kultury, získat nové přátele a zkušenosti a procvičit se v cizích jazycích. Účast na mezinárodním dobrovolnickém projektu může být silnou zkušeností vedoucí k dalšímu seberozvoji a životnímu nasměrování. U lidí, kteří se v denním životě setkávají s nějakou formou znevýhodnění, pak i krokem k osamostatnění, získání sebedůvěry, pocitu rovnosti, ale i budování vzájemného respektu. Tím má dobrovolnictví potenciál předcházet sociálnímu vyloučení a stereotypnímu uvažování ve společnosti.

Program Dobrovolnictví pro všechny vytváří příležitosti a poskytuje konkrétní a praktickou podporu všem zájemcům*kyním o dobrovolnickou zkušenost, kteří ji uvítají. V rámci inkluzivního dobrovolnictví zapojujeme lidi s postižením, z dětských domovů, ze sociálně znevýhodněného prostředí, dlouhodobě nezaměstané apod.

Každý máme schopnosti a dovednosti, které jsou pro naši společnost prospěšné. Hodnotu však dostávají, až když jsou využívány. Teprve pak získáváme pocit respektu, smysluplného života a sounáležitosti. Vytváříme kulturu respektu.

#BUĎRESPEKT!

Chceš se dozvědět více?

Kontakt

Alena Cabalka
workcamp@inexsda.cz
+420 731 163 670

A co dál? Přidej se na Ponávratové setkání, 27.-29.9.

Jedeš letos na workcamp a nebo ho dokonce povedeš? Nezapomeň se přihlásit na setkání a užij si super víkend, který udělá za tvojí letošní dobrovolnickou zkušeností krásnout tečku.