O nás

Jsme nevládní nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním.

Úvodní slovo

Lenka Kadeřábková
ředitelka

„Rok 2018 byl pro INEX plný národní i mezinárodní spolupráce, pilných dobrovolníků, skvělých projektů a inspirativních školení. V roce 2018 vyjelo do zahraničí s podporou INEXu přes 500 dobrovolníků z České republiky, mezi nimi i 14 dobrovolníků se znevýhodněním. Naopak k nám do Česka přijelo 404 dobrovolníků a dobrovolnic, kteří pracovali na místních projektech a v neziskových organizacích.“

Naše vize

Chceme žít ve společnosti, ve které se lidé respektují a přistupují zodpovědně k okolnímu světu. Věříme, že dobrovolnictví a spolupráce na lokální i globální úrovni je cestou ke vzájemnému porozumění a nenásilí.

Naše mise

Vytváříme příležitosti k aktivnímu zapojení do společnosti a k získávání vědomostí, zkušeností a postojů užitečných pro osobní, občanský i profesní život.

INEX v číslech za rok 2018

Počty dobrovolníků

Ve světě

467 dobrovolníků

V České republice

404 dobrovolníků

Top 3 evropské destinace pro české dobrovolníky

Německo

59 dobrovolníků

Francie

59 dobrovolníků

Španělsko

53 dobrovolníků

Top 3 mimoevropské destinace pro české dobrovolníky

Japonsko

11 dobrovolníků

Indie

9 dobrovolníků

Nepál

7 dobrovolníků

Demografie dobrovolnictví

Ženy / muži

Věk

Historie

Pod názvem Sdružení pro mezinárodní výměnu a turistiku mládeže jsme vznikli 10. dubna 1991. Byli jsme hrstka zapálených dobrovolníků a v provizorní INEXí kanceláři jsme začali psát úvodní kapitolu dobrovolnictví v ČR. První výměny dobrovolníků, které ještě doprovázel pocit vzácné příležitosti a propojování Východu a Západu, jsme realizovali v rámci sítě organizací Service Civil International. V roce 1994 jsme se stali členem mezinárodní sítě dobrovolnických organizací Alliance of European Voluntary Service Organisations a o 4 roky později jsme vstoupili do globální sítě organizací Co-ordinating Committee for International Voluntary Service (CCIVS) při UNESCO. Tím jsme významně rozšířili příležitosti ke spolupráci a nás jsme pod novým jménem, INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (1998), trvale umístili na světovou mapu organizací mezinárodního dobrovolnictví.

Členské sítě

Jsme členy Alliance of European Voluntary Service Organisations, Service Civil International a Co-ordinating Committee for International Voluntary Service. Díky členství v sítích nabízíme až 2000 projektů v 70 zemích světa. Snažíme se být aktivními členy . V letech 1995 a 2001 jsme hostovali Generální shromáždění členské sítě dobrovolnických organizací, nejprve v Praze, později v Litomyšli. V březnu 2018 jsme pak organizovali každoročně pořádané největší celosvětové setkání zástupců dobrovolnických organizací, tzv. Technical Meeting. Do Brna se tehdy sjelo 142 zástupců 71 organizacíe z 39 zemí světa.

V rámci sítě Alliance of European Voluntary Service Organisations se zapojujeme do následujících pracovních skupin:

  • Access for All Working Group, která podporuje inkluzi znevýhodněných dobrovolníků a zprostředkovává tak přínosnou zkušenost pro všechny zúčastněné.
  • Staff Developement Working Group, která má na starosti interní podporu organizací a implementaci a dodržování pravidel a standardů schválených pro výměnu dobrovolníků.
  • Training Needs Working Group, která mapuje potřeby sítě a jednotlivých členských organizací v oblasti školení a vzdělávání a navrhuje potřebná řešení.
  • External relations, jejíž členové reprezentují siť organizací v institucích, dalších organizacích a sítích a starají se o publicitu.
  • Environmental Sustainability skupina se stará o vzdělávání a implmentaci principů environmentální udržitelnosti v kontextu dobrovolnických organizací a jejich aktivit.

Akreditace

INEX má od roku 2006 akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vysílání dobrovolníků do zahraničí a na projekty v ČR dle zákona o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb. Díky tomu můžeme dobrovolníkům poskytnout jistotu, že program je realizovaný v souladu s českým zákonem o dobrovolnictví a splňuje podmínky pro podporu ze strany státu.

Pobočky

Pod hlavičku INEXu spadá více samostatných jednotek se sdílenou právní subjektivitou a samostatným hospodařením. Jedná se o pražskou kancelář, která organizuje všechny základní projekty INEXu; pobočku v Tvarožné Lhotě, která se soustředí na rozvoj venkova, práci s mládeží a ekologickou výchovu. Pobočku máme také v Brně. Ta se věnuje primární a sekundární prevenci poruch chování zejména v podpůrných a volnočasových projektech pro děti a mládež. V minulosti byla v provozu též pobočka v Kosteleckých Horkách. Tam jsme provozovali venkovské školící centrum a šířili zde ideu obnovy venkova.

Partneři