Scroll to top

O nás

Jsme nevládní nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním.

Úvodní slovo

Lenka Kadeřábková
ředitelka

„V INEXu věříme, že dobrovolnictví a globální vzdělávání je klíč k aktivnímu občanství a vzájemnému porozumění. Skrze naše aktivity zprostředkováváme lidem možnosti se účastnit různorodých projektů, které jim pomohou v jejich cestě životem. Dobrovolnictví je pro nás nástroj ke vzdělávání, díky němuž se dobrovolník či dobrovolnice dozví něco o sobě, ostatních lidech, přírodě a to jak v globálním tak lokálním rozměru. Jsme rádi, že workcampy jsou tu již 100 let a věříme, že nehledě na dávnou dobu jejich vzniku, jsou stále velmi potřeba. Děkujeme, že jste v tom s námi!“

Naše vize

Chceme žít ve společnosti, ve které se lidé respektují a přistupují zodpovědně k okolnímu světu. Věříme, že dobrovolnictví a spolupráce na lokální i globální úrovni je cestou ke vzájemnému porozumění a nenásilí.

Naše mise

Vytváříme příležitosti k aktivnímu zapojení do společnosti a k získávání vědomostí, zkušeností a postojů užitečných pro osobní, občanský i profesní život.

Jaký má to dobrovolnictví smysl?

Smysl a dopad dobrovolnictví nám můžou předat pouze samotní dobrovolníci a dobrovolnice a také organizátoři projektů. Proto si s nimi každý rok povídáme, abychom si ověřili, co si z dobrovolnictví odnáší.

Udržitelné cestování

V INEXu milujeme cestování a to nejen proto, že to je podle nás jedna z nejúčinnějších metod osobního rozvoje a globálního vzdělávání. Ano, cestování nás posouvá za hranice komfortní zóny, nutí nás přemýšlet sami nad sebou, našimi hodnotami i světem jako takovým. Pomáhá nám naučit se myslet sami za sebe a tvořit si své vlastní názory. Zároveň během cestování zažíváme jedinečné okamžiky.
Cestování je ale zároveň velká globální zátěž jak na životní prostředí, přírodu a zvířata, tak i na země a místní komunity, které často návalem turistů trpí. Je důležité si uvědomit jaký dopad má náš styl cestování, zjistit co můžeme udělat, abychom pomohli situaci zlepšit a pak s tím začít.

INEX v číslech za rok 2023

počty dobrovolníků a dobrovolnic

Ve světě

247 dobrovolníků a dobrovolnic

V České republice

318 dobrovolníků a dobrovolnic

TOP 3 EVROPSKÉ DESTINACE PRO ČESKÉ DOBROVOLNICTVO

Francie

41

Německo

40

Španělsko

40

Top 3 mimoevropské destinace pro české dobrovolnictvo

Indie

10

Kambodža

3

Keňa

3

Demografie dobrovolnictví

Historie

Pod názvem Sdružení pro mezinárodní výměnu a turistiku mládeže jsme vznikli 10. dubna 1991. Byli jsme hrstka zapálených dobrovolníků a v provizorní INEXí kanceláři jsme začali psát úvodní kapitolu dobrovolnictví v ČR. První výměny dobrovolníků, které ještě doprovázel pocit vzácné příležitosti a propojování Východu a Západu, jsme realizovali v rámci sítě organizací Service Civil International. V roce 1994 jsme se stali členem mezinárodní sítě dobrovolnických organizací Alliance of European Voluntary Service Organisations a o 4 roky později jsme vstoupili do globální sítě organizací Co-ordinating Committee for International Voluntary Service (CCIVS) při UNESCO. Tím jsme významně rozšířili příležitosti ke spolupráci a nás jsme pod novým jménem, INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (1998), trvale umístili na světovou mapu organizací mezinárodního dobrovolnictví.

Členské sítě

Jsme členy Alliance of European Voluntary Service Organisations, Service Civil International a Co-ordinating Committee for International Voluntary Service. Díky členství v sítích nabízíme až 2000 projektů v 70 zemích světa. Snažíme se být aktivními členy . V letech 1995 a 2001 jsme hostovali Generální shromáždění členské sítě dobrovolnických organizací, nejprve v Praze, později v Litomyšli. V březnu 2018 jsme pak organizovali každoročně pořádané největší celosvětové setkání zástupců dobrovolnických organizací, tzv. Technical Meeting. Do Brna se tehdy sjelo 142 zástupců 71 organizacíe z 39 zemí světa.

V rámci sítě Alliance of European Voluntary Service Organisations se zapojujeme do následujících pracovních skupin:

  • Access for All Working Group, která podporuje inkluzi znevýhodněných dobrovolníků a zprostředkovává tak přínosnou zkušenost pro všechny zúčastněné.
  • Staff Developement Working Group, která má na starosti interní podporu organizací a implementaci a dodržování pravidel a standardů schválených pro výměnu dobrovolníků.
  • Training Needs Working Group, která mapuje potřeby sítě a jednotlivých členských organizací v oblasti školení a vzdělávání a navrhuje potřebná řešení.
  • External relations, jejíž členové reprezentují siť organizací v institucích, dalších organizacích a sítích a starají se o publicitu.
  • Environmental Sustainability skupina se stará o vzdělávání a implmentaci principů environmentální udržitelnosti v kontextu dobrovolnických organizací a jejich aktivit.

Akreditace

INEX má od roku 2006 akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vysílání dobrovolníků do zahraničí a na projekty v ČR dle zákona o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb. Díky tomu můžeme dobrovolníkům poskytnout jistotu, že program je realizovaný v souladu s českým zákonem o dobrovolnictví a splňuje podmínky pro podporu ze strany státu. Dobrovolní vedoucí, kteří se účastní Vzdělávacího cyklu pro vedoucí podstupují i obecné školení o dobrovolnictví s důrazem na zákon o dobrovolnické službě. 

Pobočky

Pod hlavičku INEXu spadá více samostatných jednotek se sdílenou právní subjektivitou a samostatným hospodařením. Jedná se o pražskou kancelář, která organizuje všechny základní projekty INEXu; pobočku v Tvarožné Lhotě, která se soustředí na rozvoj venkova, práci s mládeží a ekologickou výchovu. Pobočku máme také v Brně. Ta se věnuje primární a sekundární prevenci poruch chování zejména v podpůrných a volnočasových projektech pro děti a mládež. V minulosti byla v provozu též pobočka v Kosteleckých Horkách. Tam jsme provozovali venkovské školící centrum a šířili zde ideu obnovy venkova.

MOŽNOST PODPORY

Jsou ti blízké naše cíle? Pomoz nám, abychom byli dále schopni přivádět lidi k myšlence mezinárodního dobrovolnictví a mohli se tak podílet na vytváření světa, kde se bude všem žít lépe. Více o možnostech podpory najdeš zde.

 

Partneři

Grilování (nejen) vedoucích v Praze, 23.5.

Už tradičně se sejdeme u dobrého jídla a pití. Popovídáme si o vedení workcampů v Česku, co to přesně znamená, co díky tomu můžeš zažít, ale také o všem ostatním. Akce je pro INEXí zaměstance a zaměstnankyně, stážisty*ky, aktivní dobrovolníky a dobrovolnice i všechny ty, kteří na workcampu byli už před delší dobou, nebo neopak ty, kteří nad tím teprve přemýšlí. Těšíme se na tebe!