Scroll to top

INEX slaví kulatiny!

Je to tak, už tři desetiletí jsme tu pro tebe.

Už 30 let uběhlo od doby, kdy se INEX-SDA (tenkrát ještě SMVTM-INEX) oficiálně pustil do mezinárodního dobrovolnictví a neformálního vzdělávání 💙. Ano, ano, opravdu už v dubnu 1991 tu byla naše malá neziskovka plná nadšenců – interňáků, a kupa “snílků, bláznů, dobrodruhů” – budoucích INEXích dobrovolníků, nedočkavých konečně začít prozkoumávat svět skrz naskrz 🌎.

O tři dekády později je svět vzhůru nohama, ale INEX stále zachovává svou původní tvář a  vytrvává ve svém snažení. Dává všechny síly do toho, aby počet nadšených a spokojených dobrovolníků, neziskovek a obcí stále rostl 💪.

Ale co se během těch dlouhých 30 let stalo? Jak to všechno začalo a co se od té doby změnilo? 🙀 Inu, řekněme, že toho bylo ópravdu hodně. Ale abychom tu společně nevyseděli ďolík, připravili jsme si pro tebe takový příjemný výcuc toho nejpodstatnějšího. Tak se pohodlně usaď, vypni si svůj mobilní telefon, á…začínáme!

Nejprve trocha čísel

Kolik dobrovolníků a dobrovolnic se s námi od našeho vzniku zapojilo do mezinárodního dobrovolnictví?

Ve světě

16444

V České republice

11784

Českých workcampů

1070

Divoké devadesátky

Začátky byly krušné jako celá porevoluční doba. Počítače v ČR teprve čekaly na svůj nástup do kanceláří, internet bylo neznámé slovo a prim hrály pevné linky a všudypřítomné telefonní budky. V provizorní INEXácké kanceláři byla hrstka zapálených dobrovolníků, kteří začínali psát úvodní kapitolu dobrovolnictví v ČR. A ti, kteří s námi tenkrát dobrovolničili mimo kancl, byli zase ostatními v Čechách nazýváni „dobrodruhy, blázny, snílky“. Není divu, když tenkrát prázdniny ovládaly dovolené u Jadranu nebo italském Bibione. A do Čech zároveň mířili cizinci na naše projekty, kteří se nebáli divokého východu a post-sovětského bloku. 

10. dubna 1991: INEX je oficiálně na světě 🎉

Tak schválně – vzpomenete si, co jste dělali 10. dubna 1991? Nebo alespoň v tom roce? Řada z vás ještě ani nebyla na světě, většina pak za sebou tahala kačera. A přesně v ten den oficiálně vzniklo sdružení, které dodnes žije dobrovolnictvím – INEX – Sdružení dobrovolných aktivit. Pravda, tehdy byl název ještě o fous krkolomnější – Sdružení pro mezinárodní výměny a turistiku mládeže – INEX (SMVTM INEX). Ale aspoň pomlčka a INEX v názvu zůstaly.

léto 1991: První INEXí workcamp!

Píše se rok 1991, a za letních červencových dnů se v přírodní rezervaci “Soos” na Chebsku pachtí skupinka nadšených dobrovolníků. Ale co tam dělají, a proč? Jsou přece na workcampu! Ale ne jen tak na ledajakém, nýbrž na tom úplně historicky prvním workcampu organizovaným pod hlavičkou INEXu. Tehdy se dobrovolníci sešli, aby přiložili ruku k dílu při údržbě rezervace a snaze zpřístupnit ji návštěvníkům. Opravovali dřevěné cesty vedoucí přes rašeliniště, instalovali informační cedule, a také měli příležitost vypomoci v ornitologickém observatoriu pro handikepované dravé ptáky…
…A jaké bylo (nebo teprve bude?) tvé workcampové poprvé?

1994: INEX členem evropské “Alliance”

Rok 1994 byl zlomový. INEX udělal velký krok kupředu – stal se totiž členem ”Alliance of European Voluntary Service Organisations, a tím se dveře do světa nám, dobrovolníkům, otevřely naplno dokořán.

1995: 1. INEXí počítač 🖥

V roce 1995 získal INEX klíčový malý finanční dar 10 000 Kč a za něj si pořídil první počítač, a to pomohlo přežít, páč do té doby se přihlášky posílali primárně POŠTOU, ano přátelé, to bylo obálek a známek, a taky faxem.

1998: INEX v další síti organizací, tentokrát v celosvětové 🌎

Od roku 1998 jsme členy již tří klíčových sítí! Přibývá totiž členství v “CCIVS – Co-ordinating Committee for International Voluntary Service” při UNESCO, kde INEX působí do dnešního dne. Zařazením se do CCIVS jsme významně rozšířily?i příležitosti ke spolupráci a INEXí organizaci jsme tak trvale umístili na světovou mapu organizací mezinárodního dobrovolnictví.

podzim 1998: Nové jméno – Nové logo

Od podzimu 98 mění INEX svou tvář, zahazuje své staré “jazyk-lámající” jméno SMVTM INEX a volí si nové, údernější, přesnější – “INEX – Sdružení dobrovolných aktivit”. A se změnou názvu automaticky přišlo i “nové” logo. Tomu jsme ale narozdíl od jména věrní nezůstali. V roce 2012 jsme zavařili své graficko-designerské mozky a vytvořili jsme naše krásné modrožluté logo, které nás na cestě dobrovolnictví a neformálního vzdělávání provází dodnes.

1999: Máme 1. regionální pobočku 🏕

Od roku 99 nemá INEX své centrum jen v Praze, ale i na venkově! Nacházelo se v samém středu ČR, v podhůří Železných hor v “tisícovém” městečku Nasavrky. Zřízení centra bylo snahou o oživení venkova, který mladá krev často opouští pro vidinu lepšího života ve městech. INEX si totiž stojí za tím, že venkov je místo, které je hodno pozornosti, a tak se snaží přispět k znovunalezení jeho hodnot. V Nasavrkách jsme se tedy činili a hodně toho zažili. A ikdyž jsme pak přesídlili jinam, naše původní myšlenka žije dodnes.

ROZVOJOVÉ DVOUTISÍCOVKY

Přelom tisíciletí, první „kulatiny“, workcampy běží jako na běžícím pásu. Nastává technologický boom. Kdo nemá Nokii velikosti cihly, jako by ani nebyl. A my jdeme s dobou – pro přihlášky na workcampy začínáme používat elektronickou databázi. Také se nám daří šířit dobrovolnického ducha, a to hodně daleko. Své „INEXí sítě“ totiž rozhazujeme nejen po českém venkově a po Evropě, ale hlavně v zemích globálního Jihu. A vůbec! Celkově se angažujeme na poli rozvojové problematiky. Posíláme dobrouše do Afriky, Asie a Jižní Ameriky, hostujeme keňské dobrovolníky, zapojujeme se do osvětové kampaně “Česko proti Chudobě”, šíříme myšlenku Fair Trade. Zkrátka a dobře, těmito a ještě mnoha jinými formami se snažíme spoluvytvářet svět, ve kterém lidé přemýšlejí o realitách globalizovaného světa a své vlastní roli v něm a angažují se, aby budovali spravedlivou a udržitelnou společnost.

2000: EVS – Dobrovolnictví po Evropsku ⭐

Od podzimu 2000 se INEX zapojuje do jedinečného programu Evropské Unie “Mládež – Evropská dobrovolná služba” (lidově do tzv. “ívíeska”). Ty ho ale nejspíš budeš znát pod jeho stávajícím jménem “European Solidarity Corps”. Ale vraťme se zpět k nulkám…INEX se tedy stává hostitelskou, vysílající a koordinující organizací. A hned z kraje roku 2001 se tak těší z prvních dvou dobrovolnic přijíždějících do Čech až z daleké Francie, aby pomohly s realizací projektu “Dům z modrého kamene” v místě tehdejší INEXí venkovské pobočky.
V rámci programu ESC byl pak INEX aktivní dalších 20 let, a rozhodně s tím nehodlá přestat! Proto máš i ty příležitost zažít své vlastní jedinečné ESC dobrodružství. Udělej tedy první krok, a mrkni na tuhle stránku.

2001: INEX v regionech 🌲

Nedílnou součástí INEXu byly a stále jsou jeho regionální pobočky. S tou historicky nejstarší jsme se již seznámili, a nyní bychom neměli opomenout i její mladší sestry. Tedy, píše se rok 2001 a INEX zakládá svou tzv. Bělokarpatskou pobočku v Tvarožné Lhotě, která zůstává aktivní dodnes! A aby toho nebylo málo, v roce 2004 osidluje další část českého venkova, a to obec Kostelecké Horky, kde se rekonstruovala tradiční venkovská usedlost “Dům z modrého kamene” a zřídilo se středisko environmentální výchovy. A nakonec, v roce 2005 se INEX rozrůstá o další pobočku. Tentokrát ale nejde o venkovskou (Pražáci pomlčí 😄), ale o městskou. Nachází se totiž v samém srdci Moravy, v Brně.

 

léto 2001: Havel navštěvuje český workcamp!

“Tato cesta byla mým úřadem dlouho připravována a navazuje na můj osobní a intenzivní zájem a starost o tvář a podobu naší země. Vidím, že občanské iniciativy se ohromě starají o obnovení kulturní krajiny, oživení Broumovska a o zvolna uskutečňovanou nápravu různých hrůz, které se staly v minulých desetiletích. Myslím si, že budoucnost této země a světa je právě v pestře strukturované občanské společnosti. Kde společnost nemá dostatek prostoru ke svému rozvoji, kde je nějakým způsobem utlačována, utiskována, a není dostatečně rozvinutá, tam chřadne posléze i demokracie. Zároveň jsem přijel načerpat i trochu naděje, a to je jakási druhá dimenze této cesty.”

Václav Havel o workcampu na Broumovsku

 

2002: INEX spoluzakládá “České Fórum pro rozvojovou spolupráci”

Je rok 2002, a vzniká FoRS, platforma českých neziskovek, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. Tak je ti asi jasné, že u toho INEX nesměl chybět. Tehdá spojil své síly s 14 dalšími organizacemi, a vytvořil toto jedinečné fórum, díky němuž nyní můžeme aktivněji spolupracovat se zahraničními subjekty a orgány české st. správy a samosprávy, a navazovat partnerství s institucemi činnými na poli oficiální české rozvojové pomoci.

 

2004: GLEN – poznej realitu světa

A FoRSem to nekončí! V roce 2004 se rodí GLEN – program globálního vzdělávání a také síť organizací, která za ním stojí. Co se týče programu, šlo o opravdu intenzivní a cennou dobrovolnickou zkušenost – program trval celkem rok a sestával z kombinace 3 seminářů, tříměsíční stáže v neziskové organizaci v jedné ze zemí Východní Evropy, Afriky či Asie, a praxi při realizaci vlastních aktivit globálního vzdělávání po návratu domů. A toto dobrodružství si nenechalo ujít celkem 101 INEXích dobroušů! To je už ale bohužel konečné číslo, s projektem jsme se totiž rozloučili v roce 2019. Hlavu ale rozhodně věšet nemusíš, páč v INEXu neleníme a aktivit nabízíme pořád požehnaně. Tak se nezdráhej a prozkoumej své možnosti.

 

2004: 1. INEXí akreditace ✔

V květnu 2004 jsme se zase posunuli o krok dál! Získali jsme totiž podporu Ministerstva vnitra ČR. Tu nám zajistila naše historicky první akreditace pro vysílající organizace dle zákona č. 198/2002. o dobrovolné službě. A tak byl INEX jednou z prvních organizací, kterým byla udělena akreditace na vysílání dobrovolníků do zahraničí. A proto mimo jiné i díky ní s námi může každý rok vyrazit do světa okolo 500 dobroušů.

 

2006: Vykopáváme „Fotbal pro rozvoj“ ⚽

Jak sbližovat mladé lidi s různých sociálních skupin, šířit myšlenku fair play a respektu? No přece fotbalem! A proto již od roku 2006 kopeme za lepší svět, kopeme za to, aby všichni hráli férově nejen na hřišti, ale i v běžném životě. Přímo na hřišti rozvíjíme u mladých lidí hodnoty jako respekt, zodpovědnost a schopnost dohodnout se. Ale jak to děláme? Ve fotbalu, který hrajeme, nepotřebujeme rozhodčí, věříme totiž ve vzájemnou komunikaci a spolupráci. Proto si pravidla nastavujeme sami. A sami si na ně také dohlížíme. Nikdy nehledíme na pohlaví, věk, či barvu kůže a podporujeme tak toleranci ve společnosti. Více o tom co děláme, a jak to děláme, si můžeš přečíst zde.

 

AKTIVNÍ 2010’S

Během druhého desetiletí 21. st. jsme měli v INEXu napilno. Ale že to stálo za to! Vzniklo tolik nových aktivit a projektů, které nám umožnili dobrovolnictví tzv. posunout na vyšší level. Naplno jsme se pustili do mezikulturního i osobnostního vzdělávání, pomocí appky jsme začali zaznamenávat vliv a dopad dobrovolnictví, vytvořili jsme unikátní prostor pro mladou občanskou iniciativu a snažili jsme se posílit tzv. synergický efekt dobrovolnictví propojováním NNO, obcí a veřejnosti. A aby toho nebyl málo, rozšířili jsme řady dobrovolnictva tím, že jsme si posvítili na inkluzivní dobrovolnictví ve světě, aby mohl workcampovat opravdu každý nadšený dobrouš.

2010: Stereotýpek v nás

Nové desetiletí jsme odstartovali naším prvním větším projektem mezikulturního vzdělávání – “Stereotýpkem v nás”. Jeho hlavním cílem byla prevence xenofobie a rasismu na školách a motivace žáků k dobrovolnické aktivitě. No a jak tento cíl naplnit? Přeci zážitkem. A proto program sestával z interkulturního semináře, cyklu interkulturních dílen, prožitkového víkendu a mini workcampu! No a co víc, nezapomněli jsme ani na pedagogy a další pracovníky v oblasti vzdělávání a volného času mládeže. Pro ně jsme si připravili semináře, na kterých měli příležitost osvojit si metodiku projektu a aplikovat ji samostatně na své škole.

 

2011: DoK – prostor pro nápady 🧠

Zajímá tě dobrovolnictví a chceš se v něm posunout dál? Sníš o vlastním projektu a chceš si ho s podporou zkušené organizace vyzkoušet zrealizovat nebo tě láká být součástí smysluplného projektu, který už někdo vymyslel? Tak to jsi tu správně, protože už 11. rokem je tu pro tebe platforma INEXup (dříve Dok) – startupový a vzdělávací program, který podporuje dobrovolníky v jejich záměru realizovat vlastní projekt.
Její počátky sahají do roku 2011, kdy jsme se v INEXu zapojili do evropského projektu “Youth for Global Responsibility” a v rámci něj jsme založili Dobrovolnický klub – Dok. Ten od září 2018 pokračuje pod názvem INEXup a v současnosti podporuje 7 zajímavých start-upů. Zajímá tě jak vypadají nebo se chceš rovnou přidat? Tak neváhej a klikej. 

2014: Dobrovolnictví pro všechny 👩‍🦽

Myslíme si, že  dobrovolnická zkušenost je unikátním prostředkem vzdělávání a seberozvoje, a proto věříme, že možnost účasti na dobrovolnických projektech by měl mít každý. Již od roku 2012 se proto podílíme na rozvoji inkluzivního dobrovolnictví ve světě díky členství v mezinárodní skupině “Access for All” v rámci evropské “Alliance”. O dva roky později v INEXu spouštíme program “Dobrovolnictví pro všechny”, který vytváří příležitosti a poskytuje konkrétní a praktickou podporu všem zájemcům o dobrovolnickou zkušenost, kteří ji uvítají. Často tak na naše projekty vyjíždějí například lidé s hendikepem, z dětských domovů, ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo lidé dlouhodobě nezaměstnaní. 

 

2015: IM-PROVE svou “dobro” zkušenost 📲

Appka pro dobrovolníky? Ano, existuje! V roce 2015 se totiž INEX zapojuje do Erasmus + projektu „ZDoKonal se“ v rámci něhož byla vyvinuta vůbec první on-line aplikace na bázi studijního deníku, která poskytuje dobrovolníkům možnost sledovat svůj osobní růst a “přeložit” jejich zkušenost do jazyka kompetencí. Je tak užitečná jak ve světě osobního růstu tak v tom kariérním. Profil si totiž můžeš jednoduše přidat do svého CVčka nebo ho sdílet třeba na LinkedInu. Tak co? Jsi i ty ready IM-PROVEnout svou dobrovolnickou zkušenost?

 

2015: Zrealizuj workcamp!

V letech 2015 a 2016 jsme se v INEXu hodně zaměřili na to, jak propojit obce, neziskovky, veřejnost a dobrovolníky, aby vznikl tzv. synergický efekt dobrovolnictví. V rámci stejnojmenného projektu jsme zorganizovali regionální síťovací setkání obcí, neziskovek a veřejnosti, výstavu fotografií, konferenci o mezinárodním dobrovolnictví, a vytvořili jsme návodnou kuchařku pro organizátory workcampů “Zrealizuj workcamp ve svém městě”. A co ty? Máš nápad na veřejně prospěšný projekt? Nenechávej ho jen v hlavě a nezdráhej se informovat a kontaktovat nás.

 

2018: Leaders of Change 💪

Jak být ještě lepší campleader? No to je přece jasné…vyjeď na Leaders of Change! Oč jde? Leaders of Change je mezinárodní Erasmus + projekt sestávající ze školení probíhajícího obvykle dvakrát ročně. Školení kombinuje prvky tréninků osobnostního rozvoje a praktická témata užitečná při vedení skupin účastníků. Je tu od roku 2018, ale bohužel v roce 2020 nemohlo proběhnout. V budoucnosti ale projekt plánujeme rozjet ve velkém. Máš se na co těšit!

 

NEVYZPYTATELNÝ ROK 2020

Rok 2020 přinesl mnohá překvapení. A my v INEXu jsme tak měli o zábavu postaráno 😅 Nové okolnosti nabouraly náš dlouhodobě zajetý plán aktivit, a tak jsme museli čelit nové výzvě. Otázka zněla: Jak realizovat dobrovolnictví a neformální vzdělávání v době světové pandemie? Odpověď nebyla snadná, ale ne nemožná. Pojďme se tedy společně mrknout na to, jak jsme se s ní v INEXu poprali…

…Nejprve trochu o dobrovolnictví 👇

Nastalá výjimečná situace přinesla mimo jiné i zákaz shromažďování a potíže s cestováním. Proto je jasné, že klasické mezinárodní dobrovolnictví dostalo v roce 2020 tak trochu nakládačku 👊 Ale naštěstí nešlo úplně ke dnu! Naladili jsme se totiž na frekvenci moderní doby a přesunuli jsme workcampy do online prostoru. Dobrovolníci z celého světa tak měli možnost „společně“ pracovat, učit se, sdílet, procvičovat cizí jazyk i trávit volný čas alespoň virtuálně 🤳.

Mezinárodní “offline” aktivity ale také neskončily úplně u ledu. Podařilo se nám totiž vyslat 62 dobroušů do zahraničí a u nás zase přivítat celkem 42 cizinců. Tyto čísla jsou však bohužel jen zlomkem těch z minulých let, a proto jsme v roce 2020 postavili do popředí české “národní” dobrovolnictví. V naší domovině se nakonec vyvedlo celkem 25 workcampů. Pravda, mezinárodní účast trochu pokulhávala, ale zato píle dobrovolníků ne. Díky workcampům bylo totiž odpracováno přibližně 8 800 hodin dobrovolnické práce na veřejně prospěšných projektech v oblasti rozvoje venkova, ekologie, sociálních služeb a obnovy památek 💪.

 

A jak to bylo s neformálním vzděláváním? 👇

Ačkoliv situace dost zamávala se vzdělávacími aktivitami, úplně jsme na ně v INEXu nezanevřeli. Některé se nám podařilo uskutečnit “po staru”, některé proběhly online a některé projekty utrpěly opravdu hodně a například projekt Leaders of Change a INSPIRIT jsme celý museli posunout na nadcházející rok.

Smutné to tedy bylo hlavně s mezinárodními aktivitami, ale co se týče těch tuzemských, činili jsme se jak to jen šlo. Vzdělávací cyklus pro campleadery proběhl naštěstí se vším všudy po vzoru minulých let, a ještě jsme ho obohatili o rozšiřující online školení “Zdokonal se jako vedoucí” 🙌 Také to klaplo s organizátory českých workcampů. Proběhlo online školení „Zrealizuj workcamp ve svém městě“ pro začínající organizátory, a společně s těmi dalšími jsme je vzájemně propojili na virtuálním síťovacím “dýchánku”, kterého se zúčastnilo 11 zástupců obcí a NNO. A v neposlední řadě jsme společně s partnery dotáhli do zdářného konce online kurz etické komunikace, začali jsme pracovat na online vzdělávací platformě pro campleadery, odstartovali jsme nový projekt v rámci vývoje jedinečné “dobro-appky” IM-PROVE, a projekt INEXup jsme oživili online školením o vedení týmu.

 

Budoucnost aneb “A co dál v INEXu”? 🤔

Není pochyb, že rokem 2020 jsme vkročili do nového desetiletí vskutku netradičně. Ale jak už se říká: “Každá mince má dvě strany”. A proto, to co se stalo nám hodně vzalo, ale zároveň i dalo. Ale hlavně! Co se stalo, stalo se, důležité je přece to, co nás teprve čeká! Tak co to tedy bude? A jaké to bude? Co se bude dít nového, a co naopak zůstane? Na to jsem se zeptali naší INEXí ředitelky Lenky…koukni na to, jak nám odpověděla 👇

„Naší misí je vytvářet příležitosti k aktivnímu zapojení se do společnosti, získávání vědomostí, zkušeností a postojů užitečných pro osobní, občanský i profesní život skrze naše projekty. To samozřejmě zůstává a naše mise a vize se nemění. Co se mění, je způsob, jakým naše projekty děláme a dostáváme mezi lidi. Krásným příkladem jsou workcampy, které vloni oslavili 100 let. Za tu dobu se vyvinuli do podoby, kterou znáte nyní, ale jejich původní myšlenka je stále zachována a se ctností ji každý workcamp respektuje a prezentuje. A na co se můžete například těšit v dohledné době? Připravujeme pro vás podcasty o dobrovolnictví, nová školení, a i kvůli pandemii věnujeme svůj čas i online platformám na vzdělávání pro podporu již existujících školení, které máme v portfoliu řadu let.“

Lenka Kadeřábková, ředitelka

„Děkujeme všem dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří se během posledních 30 let zapojili do našich aktivit! 💙“

Tým INEXu

VÝběr historických fotek

Moc děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se s námi o své fotky a vzpomínky podělili. 🙂

Grilování (nejen) vedoucích v Praze, 23.5.

Už tradičně se sejdeme u dobrého jídla a pití. Popovídáme si o vedení workcampů v Česku, co to přesně znamená, co díky tomu můžeš zažít, ale také o všem ostatním. Akce je pro INEXí zaměstance a zaměstnankyně, stážisty*ky, aktivní dobrovolníky a dobrovolnice i všechny ty, kteří na workcampu byli už před delší dobou, nebo neopak ty, kteří nad tím teprve přemýšlí. Těšíme se na tebe!