Leaders of Change

Agents of Change je projekt sestávající se ze dvou mezinárodních školení. Snažíme se v něm zpracovat nový přístup ke školení vedoucích dobrovolnických projektů. Školení budou kombinovat prvky tréninků osobnostního rozvoje (jak je můžete znát např. z dílny Olde Vechte Foundation) a praktická témata užitečná při vedení skupin účastníků. Projekt je podpořen programem Erasmus +.

Hlavní cíle projektu

  • Reflektovat roli vedoucí/ho a poznat vlastní postoje, přístup a vnitřní motivaci účastníků k tomu, jak pracují s dobrovolnictvím
  • Zlepšit a podpořit účastníky ve využívání praktických dovedností (zejména nástrojů koučinku a mentoringu či projektového managementu) při práci se skupinami a projekty v dobrovolnictví
  • Implementovat zkušenosti účastníků v praxi a multiplikovat je mezi jejich kolegy a cílovými skupinami

Určeno pro ty, kteří

  • Plánují vést workcamp a ideálně mají za sebou běžné školení pro vedoucí workcampů
  • Účastnili se už min. 1 workcampu v roli účastníků; předchozí zkušenost s vedením workcampů mít mohou, ale není to podmínkou
  • Je jim alespoň 18 let a dokážou komunikovat v angličtině
  • Mohou se účastnit celých školení od začátku do konce

Přehled aktivit

  • 1. školení – 28. dubna – 8. května (včetně cesty) v Creative Space, Hollökö, Hungary, hlavním praktickým tématem budou nástroje koučinku a mentoringu pro podporu skupiny např. na workcampu. Školení již úspěšně proběhlo.
  • 2. školení – 29. září – 9. října (včetně cesty) na Chatě Doubravka nedaleko Chotěboře, ČR. Trénink osobnostního rozvoje s ohledem na leadership bue propojen s praktickým tématem – jak vést týmy v projektech. Přihlašování budeme otevírat okolo 10. června – v případě zájmu o informace nás každopádně neváhejte kontaktovat.

Kontakt

Veronika Marková
veronika.markova@inexsda.cz

Leaders of Change

Zapracuj na svých leadership skills skrze sebereflexi na školení v Maďarském Hollókő, které proběhne od 31. října do 10. listopadu. Nenech si ujít 9 dní, které ti podle zkušeností předešlých účastníků můžou změnit život. Deadline už 15. října!