Scroll to top

Školení osobního rozvoje

Školení budou kombinovat prvky tréninků osobnostního rozvoje (jak je můžete znát např. z dílny Olde Vechte Foundation) a praktická témata užitečná při vedení skupin účastníků. Projekt je podpořen programem Erasmus +.

O školení

Školení osobnostního rozvoje (Leaders of Change) vzniklo ve spolupráci s třemi dobrovolnickými organizacemi z Maďarska, České republiky a Francie. Naší inspirací bylo vytvořit prostor pro budoucí vedoucí workcampů a dobrovolníky, kde by účastníci prozkoumali své vlastní postoje a přesvědčení, reflektovali své komunikační styly a vnitřní motivaci, a dozvěděli se více o svých dovednostech ve vedení lidí. Jádrem našeho školení jsou principy sebereflexe a sebeuvědomění. Během intenzivních devíti dnů si účastníci kladou těžké otázky, uvažují o svých přesvědčeních, předpokladech a hodnotách, zkoumají své styly vedení lidí a zpochybňují své vnímání světa a znalosti o svém osobním a profesním životě, a o vztazích k sobě a ostatním.

Slovy účastníků

„In your late 20’s or early 30’s you may be confronted by your deepest insecurities, which you can choose to ignore or move towards. If you choose to move towards them, this training can guide you in a safe, challenging, and loving way.“

„You will rediscover what makes you you, and you will have the chance to practice your capabilities in a safe environment. The training will give you many opportunities to practice radical honesty – it is your choice if you use them or not.”

“A training course that led me to dig up my feeling which I was running away from for a long time and taught me that if you want people to notice your true competences you should not sit in the corner, don’t give up and stand up for yourself.”

“This was the most inspiring experience that I’ve been through in my life.”

“I overcame my fears, challenged myself, gained trust, confidence and started believing in myself again. I thought that I was stuck and lost at the same time and I came back with a sense of direction, purpose and aliveness that I have never felt before.”

“A mind-changing experience that will take you to some of your limits – just to make you realize that there’s a whole world of opportunities behind those (self-imposed) limits.”

Čím je školení unikátní?

V tomto školení klademe velký důraz na osobní, sebevědomý prožitek účastníka. Většinu programu proto tvoří aktivity zaměřené na sebereflexi, které propojujeme s prvky a nástrojí z formálního vzdělávání, neformálního a informálního učení které považujeme za relevantní a účinné pro osobní rozvoj. Pracujeme s perspektivou, která propojuje praktické zkušenosti učení s koučinkem, protože věříme (a máme to ověřeno), že tato kombinace nejvíce podporuje účastníky v jejich osobním rozvoji, podporuje jejich kreativitu, kritické myšlení a obecně pohled na věci kolem nás z větší perspektivy. Díky přístupu, který se zaměřuje významně na osobní zázemí účastníků, může být školení emočně náročné. Pracujeme s tím aktivně proto, že cílíme na vytvoření učebního procesu s velkým dopadem a následným využitím naučeného v praxi. Naším cílem je vytvořit účinný a užitečný proces, který propojuje osobní a profesní život účastníků.

„What I lived in this training changed me as a human being. Now I feel complete and I enjoy my life. All the activities have a special purpose and are specially organized in order to create a breakthrough.“

„It was the best training I have been on. Everything was on point, the timing was perfect, so all of us were pressured (in a good way) to follow the schedule completely and get the best out of it.“

Co můžeš očekávat?

Školení osobnostního rozvoje je tu proto, aby “zpochybnilo” vnímání světa, postoje a předpoklady účastníků o sobě a ostatních lidech. Na této cestě tě provedou naši školitelé z Portugalska a České republiky. Projdeš devíti dny aktivního zapojení do různých cvičení, sebereflexivních rozhovorů a diskuzí, a využiješ své zkušenosti v praxi. 

1. Sebereflexe (1. až 5. den)
Budeš mít příležitost lépe porozumět svému způsobu myšlení a jeho základním prvkům (přesvědčení, koncepty, automatické chování). Dozvíš se ze svých zkušeností, jak tvůj způsob myšlení ovlivňuje tvá rozhodnutí, vztahy s ostatními lidmi, osobní a profesní život. Během prvních pěti dnů budeš zkoumat tvoje vlastní postoje, hodnoty a přesvědčení, reflektovat roli vedení a komunikační styly.

2. Ponoření se či implementace do reálného života (5. až 8. den)
Nejlepší způsob, jak přenést znalosti z teorie do praxe, je vyzkoušet své nové dovednosti v reálném životě. Očekává tě několik úkolů, které budeš muset splnit v místní komunitě v okolí místa konání školení. Znalosti a kompetence, které získáš v předchozích dnech školení, budeš moci uplatnit ve spolupráci s dalšími účastníky.

3. Poslední kroky (8. a 9. den)
Poslední dny jsou určeny na udržení výsledků, znalostí a dovedností ze školení v běžném životě, na plánování budoucích kroků a postupů.

4.-13. duben 2024
Hollókő, Hungary

Školení je určeno pro…

Školení osobnostního rozvoje je ideální pro dobrovolníky*ice a lidi pracující s mládeží, kteří plánují v budoucnu vést workcamp nebo uskutečnit projekt určený pro mládež. Pro účast ve školení ti musí být alespoň 18 let (bez horní hranice) a jelikiž školení bude v angličtině, je důležité, abyses v ní zvládl*a domluvit. Je nutné, abys byl*a schopen*na účastnit se školení od začátku až do konce, a to v termínu, který si zvolíš při registraci.

Více informací o školení nalezneš v infoletteru, kde také najdeš odkaz na přihlášení na termíny školení v Maďarsku, Francii nebo České republice. Všechna vypsaná školení budou mít naprosto stejný program. Je jen na tobě, jaký termín se ti nejvíc hodí. Máš-li dotazy ohledně školení nebo přihlášky, kontaktuj koordinátorku projektu, Verču.

Kontakt

Jana Hejkrlíková
jana.hejkrlikova@inexsda.cz
+420 608 744 146

Víkendové školení vedoucích workcampů, 14.-16.6.

Chceš zlepšit své leadership dovednosti? Přidej ruku k dílu tam, kde je to třeba, zapracuj na osobním rozvoji, poznej v létě lidi z celého světa a odnes si nezapomenutelný zážitek. Staň se vedoucí*m workcampu v České republice!