Scroll to top

Podpoř nás

Připoj se k nám a měňme dobrovolnictvím svět k lepšímu!

Chceme žít ve světě, ve kterém se lidé vzájemně respektují a přistupují zodpovědně ke svému okolí. Věříme, že dobrovolnictví a spolupráce na místní i mezinárodní úrovni jsou cestou, jak k takové tolerantní a otevřené společnosti dospět.

Dobrovolnictví je pro nás unikátní cestou ke vzdělání a osobnímu rozvoji každého jednotlivce. Našimi aktivitami vytváříme lidem příležitosti k aktivnímu zapojení do společnosti a k získávání zkušeností, dovedností a zážitků užitečných pro budoucí osobní i profesní život.

Každý, kdo prošel dobrovolnictvím, ví, že takto získané dovednosti a zkušenosti jsou nepřenositelné. Musí se zkrátka prožít! Svou podporou nám pomůžeš, abychom toto vše byli schopni dělat i v budoucnu.

INEXí tým při práci na poli v Českých Kopistech

Proč jsou pro nás dary tak důležité?

Možnosti podpory

Pravidelný nebo jednorázový dar

Tvůj příspěvek nám pomůže pokrýt náklady péče o dobrovolnictvo. Patří zde především strava pro účastníky*ce a další výdaje během našich školení a setkání. Finanční podpora nám též umožní dobrovolnictví aktivněji propagovat, kdy bychom rádi uskutečňovali mnohem více přednášek na školách.

Přímý pěněžní dar

Chceš podpořit jeden náš konkrétní projekt nebo aktivitu? Kontaktuj prosím naši ředitelku Lenku. Dary je možno zaslat na účet INEXu 2100114178/2010 u Fio banky, Praha 1. Jako variabilní symbol uveď prosím 1234 a do zprávy pro příjemce napiš: jméno-příjmení-text:příznivec.

Firemní nadace a granty

Myšlenka společenské odpovědnosti si razí cestu stále do více firem. Možná i tvůj zaměstnavatel má program nebo nadaci na podporu neziskového sektoru. Dej nám vědět a pokusme se společně dosáhnout na granty, které budou moci být použity na pomoc INEXu.

Benevity

Jsme zapojeni do programu Benevity, který pomáhá spojovat zaměstnavatele a své zaměstnance při podpoře neziskových organizací. Mnohé firmy jsou takto ochotny navýšit původní dary i o stovky procent. Do programu jsou zapojeny například firmy Starbucks, Visa, nebo UPS. Informuj se, jestli i tvůj zaměstnavatel Benevity nevyužívá.

GIVT – klikni a pomáhej

Nakupuješ často na Mall.cz, Booking.com nebo Zootu? Využij portálu GIVT. Stačí vybrat INEX z nabídky neziskovek a dané firma nám přispěje určité procento z ceny tvého nákupu, aniž by tě to něco stálo cokoliv navíc.

Co mi dobrovolnictví dalo

Chci podpořit INEX

 

Upozornění: Nezapomeň si snížit daně o svůj dar INEXu, stačí vyplnit žádost o vystavení potvrzení o daru a rádi potvrzení zašleme. Je možné také uzavřít dárcovskou smlouvu.