Podpoř nás

Pandemie COVID-19 si negativní důsledky vyžádala na vzdělávacím systému i dalších oblastech života. Zároveň ji ale vidíme jako příležitost, aby si společnost uvědomila, co je opravdu důležité. Věříme, že i právě dobrovolnictví bude tím nástrojem, který ukáže nový směr.

Workcampy a neformální vzdělávání musí přežít!


Dobrovolnictví není jenom o poskytování pomoci, nýbrž také o vzdělávání sebe sama. Vycestování do zahraničí nebo i zde v rámci republiky, setkání s lidmi z jiných kultur a sociálních bublin, účast na prospěšném projektu. To vše umožňuje člověku získat neocenitelné a nepřenositelné zkušenosti, které jej mohou obohatit pro celý následující život.

Abychom však dobrovolníky a dobrovolnice dokázali připravovat v dosavadní kvalitě a míře, musí naše organizace současné těžké období přežít. Ačkoli letošní sezóna vypadá nadějněji, situace má k normálu stále daleko. Měnící se podmínky cestování, riziko rozšíření nových mutací viru, pomalý postup očkování. To vše způsobilo, že i letos je vše kolem mezinárodního dobrovolnictví nejisté a počty našich dobrovolníků jsou značně nižší.

Pomoz nám vybrat 120 000 Kč, abychom byli dále schopni přivádět lidi k myšlence mezinárodního dobrovolnictví a mohli se tak podílet na vytváření světa, kde se bude všem žít lépe.

Moc děkujeme 💙

 

Co nám příspěvěk umožní:

Příprava workcampů a školení je celoroční aktivita. Ačkoliv „sklizeň“ se odehrává především přes léto a je to ona viditelná část, za oponou se skrývá mnoho další práce. Výtěžek sbírky nám umožní uhradit náklady až na 470 hodin práce našich koordinátorek a koordinátorů.

Jak mě dobrovolnictví obohatilo:

Proč věříme, že dobrovolnictví bude v post-covidové době důležitější než kdykoli dříve:

Dobrovolnictví přináší nepřenositelné zkušenosti a neocenitelné měkké dovednosti, které dokážou zaměstnavatelé ocenit. Našimi projekty tak můžeme pomoci, aby nezaměstnanost mladých lidí zůstala co nejnižší i v horších časech.

Workcampy jsou o překonávání bariér mezi národy i sociálními bublinami v jenom státě. Našimi projekty tak můžeme pomoci překonat sílící polarizaci a radikalizaci ve společnosti.

Sociální izolace a omezené možnosti fyzických aktivit si vyžádaly neblahý vliv na psychickém a i tělesném zdraví. Věříme, že smysluplná fyzická práce a možnost setkání s podobně naladěnými lidmi pomohou společnosti aspoň zčásti k nabytí ztracené životní pohody.

Aktuální informace

Letos opět počítáme s českými workcampy, pro které hledáme i vedoucí. O zahraniční možnostech budeme průběžně informovat.