Scroll to top

Workcampy v Česku

INEX každoročně podporuje prostřednictvím workcampů tři desítky veřejně prospěšných projektů místních neziskovek, obcí i dalších subjektů v různých krajích ČR.

České workcampy v roce 2024

Letošní rok se můžeš těšit hned na 26 workcampů (z čehož je 1 TEEN workcamp a 1 FAMILY), které najdeš v databázi už teď. Také si pro tebe, ale připravujeme 5 DOBROdnů, které také budou v různých koutech naší země a budou se zaměřovat na různá témata. Aby ti nic neuteklo, doporučujeme se přihlásit k newsletteru, pokud jsi tak už neučinil*a (pro odebírání newsletteru mrkni do patičky webu).

Co je workcamp?

Workcamp je 3 dny až 3 týdny trvající dobrovolnický projekt, kde spolu pracuje, tráví volný čas, poznává okolí a místní obyvatele skupinka dobrovolníků*ic. Obvykle se pracuje 6 hodin denně, 5 dní v týdnu. Práce většinou nepředpokládá zvláštní kvalifikaci nebo předchozí zkušenosti a je neplacená. Důležitá je především tvoje motivace.

Témata workcampů

Workcampy vycházejí z potřeb v dané lokalitě a vznikají vždy ve spolupráci INEXu s místními partnery. Součástí projektů je nejen dobrovolnická práce, ale i společné aktivity dobrovolníků*ic a místní veřejnosti. Workcampy také nabízí příležitost ke vzdělávání se v daném tématu projektu, poznávání regionu i seznámení s konkrétní neziskovkou nebo obcí a její činností. Podporujeme převážně projekty zaměřené na komunitní rozvoj, obnovu památek, sociální projekty a ekologické projekty.

Pomáhám komunitě

Dobrovolníci a dobrovolnice se podílí na úpravách veřejného prostoru, pořádání místních festivalů nebo dětských dnů nebo obnovují místní pamětihodnosti. Pracují jak v malých obcích, tak i ve větších městech. Projekty vytváří mnohé příležitosti k setkávání dobrovolníků*ic a místních lidí a jsou velmi pestré, pokud jde o téma i lokalitu.

Pomáhám památkám

Podporujeme obnovu nebo rozvoj různých druhů památek od hradů a zámků přes židovský hřbitov až po muzeum v přírodě. Pomáhá se nejen se stavebními a renovačními pracemi, ale i s organizací akcí nebo s údržbou parků. Projekty nabízí možnost dozvědět se o obecném tématu památkové péče i o historii konkrétní památky.

Pomáhám lidem

Ve spolupráci se sociálními pracovníky*icemi pomáhají účastníci a účastnice workcampu v sociálně vyloučené lokalitě, v domově pro seniory nebo na táborech pro děti se zdravotním postižením. Zároveň workcampy podporují neziskovky působící v sociálních službách i jinak – renovací komunitního centra, prací v sociálním podniku zaměřeném na biozemědělství atd. Tyto projekty umožňují nahlédnout pod pokličku fungování sociálních služeb v ČR.

Pomáhám přírodě

Podporujeme projekty v CHKO či v různých ekocentrech, tvorbu naučných stezek v přírodě nebo obnovu studánek. Součástí je nejen praktická péče o přírodu, ale i environmentální vzdělávání a další aktivity. Projekty se konají většinou v lese nebo v jiných přírodních lokalitách.

Strava a ubytování

Strava a ubytování jsou zajištěné hostitelskou organizací. Někdy dobrovolníci a dobrovolnice vypomáhají při vaření nebo si vaří společně. Ubytování je většinou skromné, v prostorách místní organizace, místní školy, tělocvičny, kulturního domu, skautské klubovny, v ubytovnách nebo ve stanech. V některých případech je potřeba vzít si s sebou vlastní spacák a karimatku.

Volný čas

Workcampy nabízí prostor pro společnou zábavu, návštěvy zajímavých míst v okolí a kulturní aktivity s ostatními dobrovolníky a dobrovolnicemi nebo místními obyvateli. Návrhy na program pro volné chvíle může dávat místní partner nebo vedoucí, ale neváhej taky přijít se svými nápady.

Pro koho workcamp je?

Věříme, že zúčastnit se může každý. Od dobrovolníků a dobrovolnic se očekává aktivní zapojení do všech částí dobrovolnického projektu – práce, volnočasových aktivit, vaření apod. a stát se tak součástí skupiny. Důležitá je flexibilita a ochota přizpůsobit se místnímu prostředí a podmínkám.

Věk

Nejčastěji na workcampu potkáš dobrovolníky*ice mezi 18-26 lety. Stále častěji však na projekty vyrážejí také mladší a starší zájemci*kyně. Dochází tak k setkáním napříč generacemi, což může být pro všechny účastníky*účastnice velmi zajímavá zkušenost.

  • 18+ nejvíce workcampů je otevřených od 18 let a pokud není v popisu projektu uvedeno jinak, není maximální věk stanoven
  • -18 projekty mohou být buď pouze pro nezletilé (tzv. TEEN workcampy 15 – 17), nebo pro širší věkovou skupinu včetně nezletilých (17+). Pro účast na těchto workcampech musí dobrovolník/nice zaslat souhlas rodiče nebo zákonného zástupce. Také organizujeme rodinné workcampy pro rodiny s dětmi (viz níže specializované projekty).

TIP PRO PŘIHLÁŠENÍ: Jako nezletilý*á se můžeš hlásit na workcamp pro plnoleté, pokud ti v době jeho konání již bude 18 let.

Jazyk

Typicky jsou workcampy v ČR v angličtině. Není vůbec nutné hovořit plynně anglicky, ale měl*a bys mít alespoň základní komunikační dovednosti a hlavně nebát se mluvit. Workcamp je skvělá příležitost, jak se rozmluvit. Vedoucí workcampů jsou připraveni překládat z češtiny do angličtiny a naopak, teda se nemusíš bát, že někomu nebudeš rozumět.

Finanční náklady

Registrační poplatek

Zpracování přihlášky na workcamp je podmíněno zaplacením registračního poplatku. Přihlášku nemůžeme vyřizovat, dokud k ní neobdržíme poplatek.

  • Poplatek za účast na českém workcampu: 1 500 Kč
  • Pro každý další projekt ve stejném kalendářním roce je registrační poplatek snížen na polovinu – tedy 750 Kč.
  • Víkendový workcamp: 500 Kč
  • TEEN workcamp v ČR Teens at Camphill organic farm: 4 400 Kč (účastnický poplatek pokrývající část nákladů na volný čas, ubytování / stravu, hlavního vedoucího i registrační poplatek)
  • FAMILY workcampy v ČR:
    • Family Workcamp Back to Nature for Families: dospělí – 2 750 Kč (1 500 Kč registrační poplatek + 1 250 Kč účastnický poplatek pokrývající část nákladů na ubytování a stravu); děti – 625 Kč účastnický poplatek (registrační poplatek se nehradí).

Způsob platby

Registrační poplatek budeš moci zaplatit platební bránou. Detailní informace ti přijdou v potvrzovacím emailu. Poplatek je platný do konce kalendářního roku.

Storno poplatky

Když budeš na projekt přijat*a, místní partner počítá s tvou účastí. Pokud by se však stalo, že z nějakého důvodu budeš muset účast na workcampu zrušit, vrátíme ti část registračního poplatku zpět. Přihláška podléhá storno poplatkům uvedených v podmínkách účasti. Pokud nebudeš moct vyjet na workcamp ze zdravotních důvodů, domluvíme se na postupu individuálně. Mrkni se i na obchodní podmínky.

Pojištění

INEX poskytuje základní pojištění odpovědnosti účastníkům*icím projektu starším 15 let a pokrývá náklady na škody. INEX neposkytuje účastníkům*účastnicím workcampu žádné zdravotní pojištění. Dobrovolníci*ice musí s sebou přinést všechny potřebné dokumenty (průkaz pojištěnce).

Další náklady

Dopravu a cestovní pojištění si hradíš sám*sama. Zařízení těchto okolností je na tobě, se vším ti ale můžeme pomoci, pokud to bude potřeba.

Jak se přihlásit?

V databázi si vyber 1 – 3 workcampy a seřaď je podle preference. Vyplň přihlášku a odešli ji. Krátce na to dostaneš automatický email s dalšími instrukcemi. Poté, co od tebe obdržíme registrační poplatek a potřebné dokumenty (u některých workcampů je vyžadován motivační dopis), začneme tvou přihlášku zařizovat. Na projekt, který máš na druhém nebo třetím místě tě budeme přihlašovat až v případě, že nebudeš přijat/a na ten první. Vyřízení přihlášky trvá 1 až 3 dny. O výsledku tě budeme informovat emailem. Podrobné informace o workcampu, na který budeš přijat*a, dostaneš minimálně měsíc před konáním projektu formou tzv. infosheetu.

Naše workcampy jsou vedeny jedním nebo dvěma vedoucími, kteří koordinují skupinu. Spolupracují s místními partnery a usnadňují rozhodování ve skupině. Takzvaní campleadeři jsou povinni absolvovat intenzivní třídenní školení speciálně navržené pro jejich potřeby a mají také základní výcvik v první pomoci. Pokud jsi už na workcamp byl*a, zvaž vedení workcampu. Tvou workcampovou zkušenost to ještě zintenzivní a zlepšíš se v leadershipu. Vedení, ale můžeš zkusit i když zatím žádnou workcampovou zkušenost nemáš. Další možností, jak se přidat do workcampové iniciativy, je takový projekt organizovat.

Specializované projekty

Rodiny

Rodinných workcampů se mohou účastnit rodiče, prarodiče, tety, strýčkové či jiní příbuzní s dětmi. Vhodný věk dětí bývá uveden v popisu projektu. Na workcampu jsou děti v rozumné míře a vhodným “hravým” způsobem zapojeny do pracovních činností. Stejně jako u běžných workcampů, skupina žije, pracuje i stravuje se společně. Za děti na rodinných workcampech se platí jenom účastnický poplatek, neplatí se registrační poplatek INEXu. Popisy workcampů se zobrazí ve vyhledávání při volbě filtru zaměření “family”.

Lidé se speciálními potřebami

Věříme, že všichni by měli mít stejnou možnost účastnit se dobrovolnických projektů, poznávat a učit se na nich. Jsi dobrovolník se specifickými potřebami, postižením, či jiným druhem znevýhodnění, nebo organizace, která s těmito skupinami pracuje? Kontaktuj nás na esc@inexsda.cz či telefonem na +420 731 163 670 před přihlášením na projekt pro konzultaci a výběr vhodného projektu. V případě potřeby poskytujeme podporu při výběru projektu, dbáme na veškerou přípravu k účasti i plánování cesty. V některých případech můžeme zajistit alespoň částečné finanční pokrytí. Přečti si více o programu Dobrovolnictví pro všechny.

Kontakt

Eliška Slaninová
projekty.cr@inexsda.cz
+420 774 736 594

Partneři

A co dál? Přidej se na Ponávratové setkání, 27.-29.9.

Jedeš letos na workcamp a nebo ho dokonce povedeš? Nezapomeň se přihlásit na setkání a užij si super víkend, který udělá za tvojí letošní dobrovolnickou zkušeností krásnout tečku.