Scroll to top

Otázky a odpovědi

Chceš jet na workcamp, ale ještě ti není všechno jasné? Hledáš co nejvíc informací, abys věděl do čeho jdeš? Přečti si, na co se nejčastěji ptají ostatní a najdi odpovědi na své otázky.

1. Mohu jet na workcamp, když mi ještě nebylo 18 let?

Ano, v zahraničí se běžně konají workcampy pro dobrovolníky od 15 do 17 let, někdy dokonce již od 14 let. Podmínky účasti jsou stejné jako pro ostatní workcampy, navíc nezletilí dobrovolníci posílají souhlas zákonného zástupce.

2. Mohu jet na workcamp s kamarádem nebo s kamarádkou?

Ano, obvykle je možné zúčastnit se ve dvou, i když najít volná místa pro dvojici může být těžší. V přihlášce je nutné uvést jméno a příjmení osoby, s kterou chceš na projekt jet (do políčka “General remarks”). V tomto případě ideálně uhraďte registrační poplatek naráz. Přihlášky totiž pošleme až po jejich uhrazení. Vyvarujete se tak tomu, že tam bude jedna zaplacená přihláška čekat nevyřízená.

3. Kolik si mám dát projektů do přihlášky?

Jedna přihláška znamená, že vyjedeš na jeden projekt, zařazení více projektů do jedné přihlášky zvyšuje pravděpodobnost přijetí. Do jedné přihlášky můžeš uvést jeden až tři projekty, které slouží jako alternativy. Projekty seřaď podle preference (aby na prvním místě byl tvůj favorit). Pokud na první projekt nejsi přijat*a, přihlašujeme tě na druhý, třetí atd., dokud přihláška není úspěšná.Pokud chceš vyjet na dva projekty v jednom roce, je potřeba podat a uhradit dvě různé přihlášky. V takovém případě vybírej projekty, které se časově nepřekrývají.

4. Kdo rozhoduje o mém přijetí na workcamp?

O tvém přijetí na projekt v zahraničí rozhoduje výhradně zahraniční organizace pořádající daný workcamp.

5. S jakým časovým předstihem je nutné se na workcamp hlásit?

Vyřizování přihlášky začíná po přijetí registračního poplatku a trvá od 1 do 20 dní – v závislosti na úspěšnosti žádosti u zahraniční organizace a rychlosti jejich odpovědi. Zvaž své časové možnosti, zkontroluj dostupnost dopravy a nutnost časové investice pro zajištění pojištění, případně víza a očkování (může trvat i několik měsíců).

TIP: Pokud chceš jet na workcamp v létě, doporučujeme se hlásit už na přelomu března a dubna, kdy je v nabídce nejvíce projektů.

6. Jaké budou mé finanční výdaje?

Náklady na účast na projektu se skládají z následujících položek:

 • Registrační poplatek: 2 500 Kč
 • Doprava na projekt: INEX cestu na projekty nezajišťuje a není odpovědný za případy, kdy si dobrovolník před obdržením infosheetu zajistí dopravu na místo konání projektu a projekt je následně hostitelskou organizací zrušen.
  Rušení projektů nicméně naštěstí není častým jevem, a pokud k tomu přece jen dojde, hostitelská organizace se vynasnaží zajistit již přijatým dobrovolníkům účast na jiném projektu ve stejném nebo podobném termínu.
  Mrkni se na tipy INEXího týmu, jak se dostat na workcamp.
 • Pojištění léčebných výloh a pojištění odpovědnosti za škody na majetku a zdraví: Před odjezdem na projekt jsi povinen zařídit si pojištění léčebných výloh a pojištění odpovědnosti za škody na majetku a zdraví, obojí s platností v zemi konání projektu a po celou dobu konání projektu i po dobu cesty na projekt a zpět. Pojisti se dle aktivit, které v dané zemi a na projektu plánuješ (např. extrémní sporty apod.).
 • Očkování: nezbytné očkování do vybrané země si zajisti alespoň dva měsíce před plánovaným odjezdem.
 • Vízum: na stránkách Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz si ověř, zda do země, v níž se projekt koná, potřebuješ vízum. V případě potřeby poskytne INEX ve spolupráci s hostitelskou organizací zvací dopis.
 • Kapesné: jídlo a ubytování je poskytnuto na místě zdarma, ale například večery v blízké hospůdce si hradíš sám.
 • Další poplatek hostitelské organizaci

7. Proč platím registrační poplatek?

Z registračního poplatku se hradí náklady spojené se zajištěním programu vysílání dobrovolníků na projekty do zahraničí, důraz je kladen na širokou nabídku kvalitních dobrovolnických projektů:

 • poplatky za členství v mezinárodních sítích dobrovolnických organizací a spolupráci s těmito organizacemi – bez nichž bychom neměli jaké projekty nabízet a kam dobrovolníky posílat
 • akreditace celého programu u Ministerstva vnitra
 • provoz databáze projektů a dobrovolníků a webových stránek
 • informační materiály, školení a školící materiály
 • administrativní náklady, telekomunikační a poštovní služby, provoz kanceláře a zaměstnanci
 • a v neposlední řadě jde část na zajištění dobrovolnických projektů, které INEX-SDA organizuje v ČR.

8. Proč u některých projektů musím platit další poplatek přijímací organizaci?

Buď se jedná o projekty se zvýšenou finanční zátěží pro pořadatele (jazykové projekty s lektorem, nebo projekty pro nezletilé, kde musí být podle zákonů dané země placený vedoucí), nebo organizace pořádající takový projekt nemá sama dostatek finančních prostředků pro zajištění stravy a ubytování pro dobrovolníky. Týká se to především organizací v zemích globálního Jihu, nebo zemí, kde je nedostatek místních dobrovolníků*ic. Dobrovolník*ice má právo vědět, co je z poplatku hrazeno a na co přispívá – tuto informaci poskytne hostující organizace v popisu projektu nebo infosheetu.

9. Co je to certificate of good conduct / CGC?

Certificate of good conduct, neboli zkráceně CGC, je výpis z rejstříku trestů. U některých workcampů najdeš požadavek na jeho dodání. Výpis získáš na počkání na České poště, která poskytuje službu zvanou Czech Point. Překlad do angličtiny není nutný. Pošli nám výpis naskenovaný na workcamp@inexsda.cz. Někdy je třeba vzít originál s sebou na projekt.

10. Co je to infosheet a kdy ho dostanu?

Infosheet je dokument obsahující podrobné informace o workcampu, místě jeho konání, ubytování, organizaci, která jej pořádá, místě setkání dobrovolníků s vedoucími i tipy na dopravu. Vypracovává jej zahraniční organizace (event. vedoucí projektu) a obdržíš ho emailem od INEX nejpozději měsíc před začátkem projektu.

11. Proč jsem nebyl na žádný z projektů ze své přihlášky přijat a co teď?

Nejčastějším důvodem je, že projekt je již zaplněn. Můžeš si vybrat z nabídky workcampů další projekty a mailem je zaslat na workcamp@inexsda.cz (není nutné odesílat novou přihlášku!). Pokud si už žádný další projekt nevybereš, můžeš to zkusit znovu později nebo požádat o vrácení registračního poplatku (z kterého bude odečten základní administrativní poplatek 500 Kč). Převod poplatku do dalšího kalendářního roku není možný.

12. Co mám dělat, když jsem byl přijat na workcamp, ale z vážných důvodů nemohu odjet?

Obratem informuj INEX na adresu workcamp@inexsda.cz. Po zrušení účasti můžeš mít nárok na vrácení části registračního poplatku a to dle zbývající doby do začátku workcampu – viz Podmínky účasti. Žádost o vrácení poplatku a číslo účtu nám pošli na zmíněnou emailovou adresu.

13. Co mám dělat, když jsem byl přijat na workcamp, ale potřebuji workcamp změnit?

Prosím, uváděj do své přihlášky jen workcampy, kterých se můžeš a opravdu chceš zúčastnit. Pokud se náhodou stane, že jsi přijat*a na workcamp a z nějakého důvodu potřebuješ změnit workcamp (např. ti do toho skočí operace, opakování zkoušky apod.), postup je následující. Nejdříve zrušíš účast (viz předchozí bod), na zrušení se vztahují storno podmínky. Pak podáš novou přihlášku na jiný workcamp a znovu uhradíš registrační poplatek.

14. Jaké jsou podmínky účasti na workcampu pro rodiny?

Rodinných workcampů se mohou účastnit rodiče, prarodiče, tety, strýčkové či jiní příbuzní s dětmi. Vhodný věk dětí bývá uveden v popisu projektu. Na workcampu jsou děti v rozumné míře a vhodným “hravým” způsobem zapojeny do pracovních činností. Stejně jako u běžných workcampů, skupina žije, pracuje i stravuje se společně. Za děti na rodinných workcampech se neplatí registrační poplatek. V minulém roce se pořádaly projekty např. v Turecku, Estonsku, nebo Francii. Popisy workcampů se zobrazí ve vyhledávání při volbě filtru zaměření “family”.

15. Je mi přes 30, můžu také jet na workcamp?

Přestože většina workcampů nemá určenou horní věkovou hranici a jsou tak otevřeny účastníkům všech věkových kategorií, účastní se jich převážně lidé do 30 let.

16. Mohou se workcampů účastnit i lidé s handicapem nebo jiným druhem znevýhodění?

Ano. Věříme, že všichni by měli mít stejnou možnost účastnit se dobrovolnických projektů, poznávat a učit se na nich. Jsi dobrovolník*ice se specifickými potřebami, postižením, či jiným druhem znevýhodnění, nebo organizace, která s těmito skupinami pracuje? Přečti si více o naší kampani Dobrovolnictví pro všechny.

Nenašel jsi odpověď na svoji otázku? Rádi ji zodpovíme na workcamp@inexsda.cz.

Grilování (nejen) vedoucích v Praze, 23.5.

Už tradičně se sejdeme u dobrého jídla a pití. Popovídáme si o vedení workcampů v Česku, co to přesně znamená, co díky tomu můžeš zažít, ale také o všem ostatním. Akce je pro INEXí zaměstance a zaměstnankyně, stážisty*ky, aktivní dobrovolníky a dobrovolnice i všechny ty, kteří na workcampu byli už před delší dobou, nebo neopak ty, kteří nad tím teprve přemýšlí. Těšíme se na tebe!