Otázky a odpovědi

Chceš jet na workcamp, ale ještě ti není všechno jasné? Hledáš co nejvíc informací, abys věděl do čeho jdeš? Přečti si, na co se nejčastěji ptají ostatní a najdi odpovědi na své otázky.

1. Mohu jet na workcamp, když mi ještě nebylo 18 let?

Ano, v zahraničí se běžně konají workcampy pro dobrovolníky od 15 do 17 let, někdy dokonce již od 14 let. Podmínky účasti jsou stejné jako pro ostatní workcampy, navíc nezletilí dobrovolníci posílají souhlas zákonného zástupce.

2. Mohu jet na workcamp s kamarádem nebo s kamarádkou?

Ano, obvykle je možné zúčastnit se ve dvou, i když najít volná místa pro dvojici může být těžší. V přihlášce je nutné uvést jméno a příjmení osoby, s kterou chceš na projekt jet (do políčka “General remarks”).

3. Proč si mám do přihlášky přidat víc projektů, když chci jen na jeden?

Jedna přihláška znamená, že vyjedeš na jeden projekt, zařazení více projektů do jedné přihlášky zvyšuje pravděpodobnost přijetí. Projekty seřaď podle preference (aby na prvním místě byl tvůj favorit). Pokud na první projekt nejsi přijat/a, přihlašujeme tě na druhý, třetí atd., dokud přihláška není úspěšná.

4. Kdo rozhoduje o mém přijetí na workcamp?

O tvém přijetí na projekt v zahraničí rozhoduje výhradně zahraniční organizace pořádající daný workcamp.

5. S jakým časovým předstihem je nutné se na workcamp hlásit?

Vyřizování přihlášky začíná po přijetí registračního poplatku a trvá od 1 do 20 dní – v závislosti na úspěšnosti žádosti u zahraniční organizace a rychlosti jejich odpovědi. Zvaž své časové možnosti, zkontroluj dostupnost dopravy a nutnost časové investice pro zajištění pojištění, případně víza a očkování (může trvat i několik měsíců).

TIP: Pokud chceš jet na workcamp v létě, doporučujeme se hlásit už na přelomu března a dubna, kdy je v nabídce nejvíce projektů.

6. Jaké budou mé finanční výdaje?

Náklady na účast na projektu se skládají z následujících položek:

 • Registrační poplatek: 2.200 – 2.500,-Kč
 • Doprava na projekt: INEX-SDA cestu na projekty nezajišťuje a není odpovědný za případy, kdy si dobrovolník před obdržením infosheetu zajistí dopravu na místo konání projektu a projekt je následně hostitelskou organizací zrušen. Rušení projektů nicméně naštěstí není častým jevem, a pokud k tomu přece jen dojde, hostitelská organizace se vynasnaží zajistit již přijatým dobrovolníkům účast na jiném projektu ve stejném nebo podobném termínu.
 • Pojištění léčebných výloh a pojištění odpovědnosti za škody na majetku a zdraví: Před odjezdem na projekt jsi povinen zařídit si pojištění léčebných výloh a pojištění odpovědnosti za škody na majetku a zdraví, obojí s platností v zemi konání projektu a po celou dobu konání projektu i po dobu cesty na projekt a zpět. Pojisti se dle aktivit, které v dané zemi a na projektu plánuješ (např. extrémní sporty apod.).
 • Očkování: nezbytné očkování do vybrané země si zajisti alespoň dva měsíce před plánovaným odjezdem.
 • Vízum: na stránkách Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz si ověř, zda do země, v níž se projekt koná, potřebuješ vízum. V případě potřeby poskytne INEX-SDA ve spolupráci s hostitelskou organizací zvací dopis.
 • Kapesné: jídlo a ubytování je poskytnuto na místě zdarma, ale například večery v blízké hospůdce si hradíš sám.
 • Další poplatek hostitelské organizaci

7. Proč platím registrační poplatek?

Z registračního poplatku se hradí náklady spojené se zajištěním programu vysílání dobrovolníků na projekty do zahraničí, důraz je kladen na širokou nabídku kvalitních dobrovolnických projektů:

 • poplatky za členství v mezinárodních sítích dobrovolnických organizací a spolupráci s těmito organizacemi – bez nichž bychom neměli jaké projekty nabízet a kam dobrovolníky posílat
 • akreditace celého programu u Ministerstva vnitra
 • provoz databáze projektů a dobrovolníků a webových stránek
 • informační materiály, školení a školící materiály
 • administrativní náklady, telekomunikační a poštovní služby, provoz kanceláře a zaměstnanci
 • a v neposlední řadě jde část na zajištění dobrovolnických projektů, které INEX-SDA organizuje v ČR.

8. Proč u některých projektů musím platit další poplatek přijímací organizaci?

Buď se jedná o projekty se zvýšenou finanční zátěží pro pořadatele (jazykové projekty s lektorem, nebo projekty pro nezletilé, kde musí být podle zákonů dané země placený vedoucí), nebo organizace pořádající takový projekt nemá sama dostatek finančních prostředků pro zajištění stravy a ubytování pro dobrovolníky. Týká se to především organizací v rozvojových nebo méně rozvinutých zemí, nebo zemí, kde je nedostatek místních dobrovolníků. Dobrovolník má právo vědět, co je z poplatku hrazeno a na co přispívá – tuto informaci poskytne hostující organizace v popisu projektu nebo infosheetu.

9. Co je to certificate of good conduct / CGC?

Certificate of good conduct, neboli zkráceně CGC, je výpis z rejstříku trestů. U některých workcampů najdeš požadavek na jeho dodání. Výpis získáš na počkání na České poště, která poskytuje službu zvanou Czech Point. Překlad do angličtiny není nutný. Pošli nám výpis naskenovaný na workcamp@inexsda.cz, nebo přines originál do naší pražské kanceláře. Někdy je třeba vzít originál s sebou na projekt.

10. Co je to infosheet a kdy ho dostanu?

Infosheet je dokument obsahující podrobné informace o workcampu, místě jeho konání, ubytování, organizaci, která jej pořádá, místě setkání dobrovolníků s vedoucími i tipy na dopravu. Vypracovává jej zahraniční organizace (event. vedoucí projektu) a obdržíš ho emailem od INEX-SDA nejpozději dva týdny před začátkem projektu.

11. Proč jsem nebyl na žádný z projektů ze své přihlášky přijat a co teď?

Nejčastějším důvodem je, že projekt je již zaplněn. Můžeš si vybrat z nabídky workcampů další projekty a mailem je zaslat na workcamp@inexsda.cz (není nutné odesílat novou přihlášku!). Pokud si už žádný další projekt nevybereš, můžeš to zkusit znovu později nebo požádat o vrácení registračního poplatku (z kterého bude odečten základní administrativní poplatek 200 Kč). Převod poplatku do dalšího kalendářního roku není možný.

12. Co mám dělat, když jsem byl přijat na workcamp, ale z vážných důvodů nemohu odjet?

Obratem informuj INEX-SDA na adresu workcamp@inexsda.cz. Po zrušení účasti můžeš mít nárok na vrácení části registračního poplatku a to dle zbývající doby do začátku workcampu – viz Podmínky účasti. Žádost o vrácení poplatku a číslo účtu nám pošli na zmíněnou emailovou adresu.

13. Jaké jsou podmínky účasti na workcampu pro rodiny?

Rodinných workcampů se mohou účastnit rodiče, prarodiče, tety, strýčkové či jiní příbuzní s dětmi. Vhodný věk dětí bývá uveden v popisu projektu. Na workcampu jsou děti v rozumné míře a vhodným “hravým” způsobem zapojeny do pracovních činností. Stejně jako u běžných workcampů, skupina žije, pracuje i stravuje se společně. Za děti na rodinných workcampech se neplatí registrační poplatek INEX-SDA. V minulém roce se pořádaly projekty např. v Turecku, Estonsku, nebo Francii. Popisy workcampů se zobrazí ve vyhledávání při volbě filtru zaměření “family”.

14. Je mi přes 30, můžu také jet na workcamp?

Přestože většina workcampů nemá určenou horní věkovou hranici a jsou tak otevřeny účastníkům všech věkových kategorií, účastní se jich převážně lidé do 30 let. Dobrovolníci nad 30, kterým mladší složení skupiny nevyhovuje, mohou hledat mezi speciálními projekty pro „seniory“. Popisy workcampů se zobrazí ve vyhledávání při volbě filtru zaměření „senior“, nebo nás kontaktujte pro bližší informace na workcamp@inexsda.cz.

15. Mohou se workcampů účastnit i lidé s handicapem nebo jiným druhem znevýhodění?

Ano. Věříme, že všichni by měli mít stejnou možnost účastnit se dobrovolnických projektů, poznávat a učit se na nich. Jsi dobrovolník se specifickými potřebami, postižením, či jiným druhem znevýhodnění, nebo organizace, která s těmito skupinami pracuje? Kontaktuj nás na info@inexsda.cz či telefonem na 222 362 713 před přihlášením na projekt pro konzultaci a výběr vhodného projektu. V případě potřeby poskytujeme podporu při výběru projektu, dbáme na veškerou přípravu k účasti i plánování cesty. V některých případech můžeme zajistit alespoň částečné finanční pokrytí. Přečti si více o naší kampani Dobrovolnictví pro všechny.

Nenašel jsi odpověď na svoji otázku? Rádi ji zodpovíme na workcamp@inexsda.cz.

Aktuální informace

Letos opět počítáme s českými workcampy, pro které hledáme i vedoucí. O zahraniční možnostech budeme průběžně informovat.