Jako nezisková organizace negenerujeme zisk, to znamená, že výsledek našeho ročního hospodaření se blíží k nule. To, co získáme, vracíme zpět do plnění účelu, ke kterému jsme byli založeni. To pro INEX reálně znamená k naplnění naší vize a ještě přesněji k účelu, který máme definovaný ve Stanovách (základním dokumentu naší organizace).

Chceme žít ve společnosti, ve které se lidé respektují a přistupují zodpovědně k okolnímu světu. Věříme, že dobrovolnictví a spolupráce na lokální i globální úrovni je cestou ke vzájemnému porozumění a nenásilí

vize INEXu

Odkud získáváme prostředky?

Nejčastěji z dotací a grantů, zejména z programů Evropské unie, jako je Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Podporu získáváme také od českých ministerstev, nadací, darů či tržeb. 

Dalším zdrojem financí jsou poplatky od dobrovolníků a dobrovolnic, které přispívají na koordinaci vysílání a přijímání stovek lidí na projekty.

Poplatky hezky shrnuje tento článek: