Partneři

Členské sítě

Dárci

Partneři

Partneři workcampů v ČR

Okrašlovací spolek Pravice

Partneři a donoři Fotbalu pro rozvoj

Street Football World

Mediální partneři

Aktuální informace

Letos opět počítáme s českými workcampy, pro které hledáme i vedoucí. O zahraniční možnostech budeme průběžně informovat.