Scroll to top

Historie INEXu

Podívejte se, jak šel s INEXem čas. Jak organizace vypadala při vzniku v roce 1991 a jak se od té doby posunula?

Pod názvem Sdružení pro mezinárodní výměnu a turistiku mládeže jsme vznikli 10. dubna 1991. Byli jsme hrstka zapálených dobrovolníků a v provizorní INEXí kanceláři jsme začali psát úvodní kapitolu dobrovolnictví v ČR. První výměny dobrovolníků, které ještě doprovázel pocit vzácné příležitosti a propojování Východu a Západu, jsme realizovali v rámci sítě organizací Service Civil International. V roce 1994 jsme se stali členem mezinárodní sítě dobrovolnických organizací Alliance of European Voluntary Service Organisations a o 4 roky později jsme vstoupili do globální sítě organizací Co-ordinating Committee for International Voluntary Service (CCIVS) při UNESCO. Tím jsme významně rozšířili příležitosti ke spolupráci a nás jsme pod novým jménem, INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (1998), trvale umístili na světovou mapu organizací mezinárodního dobrovolnictví.

V roce 2002 jsme se začali aktivně zapojovat do rozvojové problematiky, kdy jsme se s dalšími 14 subjekty podíleli na založení Českého fóra rozvojové spolupráce (FoRS), v rámci něhož pořádáme semináře o rozvojovém vzdělávání a připravujeme výměny dobrovolníků mezi Českou republikou a zeměmi globálního Jihu. Naše angažování se v problematice globálního Jihu vyvrcholilo v roce 2004, kdy jsme se stali součástí sítě GLEN a první dobrovolníci s námi absolvovali roční vzdělávací cyklus. O dva roky později jsme pak jeden z projektů GLEN přetransformovali v samostatný projekt, Fotbal pro rozvoj, ve kterém využíváme fotbalu ke sblížení mladých lidi z různých sociálních skupin a rozvíjíme tak u mládeže hodnoty jako respekt, zodpovědnost a schopnost dohodnout se. Se zřízením pobočky v Kosteleckých Horkách, kde jsme zřídili Venkovské školící centrum, jsme se také pustili do hostování prvních dlouhodobých dobrovolníků Evropské dobrovolné služby.

Druhé desetiletí 21. století se pak neslo v dalším rozšiřování našich aktivit. Ve spolupráci s partnery jsme odstartovali v roce 2010 projektem Stereotýpek v nás náš první větší projekt mezikulturního vzdělávání, jehož hlavním cílem byla prevence xenofobie a rasismu na školách a motivace žáků k dobrovolnické aktivitě. Podporu občanské participace mládeže jsme dále rozvinuli účastí na evropském projektu Youth for Global Responsibility, v rámci něhož vznikl v roce 2011 Dobrovolnický klub – DoK. Tato platforma v následujících letech pomohla ke zrodu celé řady dobrovolnických iniciativ a pod názvem INEXup je aktivní dodnes. Navazovat s dobrovolníky systematickou práci a kontinuální proces vzdělávání se nám podařilo i díky účasti v dalších mezinárodních projektech, skrze něž jsme se naučili využívat nové perspektivy a metodiky, jak měřit vliv a dopad dobrovolnických aktivit. V rámci Erasmus+ projektu Zdokonal se! jsme pak vyvinuli webovou aplikaci IM-PROVE. Takže nyní si každý/á účastník/ice (nejen) našich projektů může snadno své nabyté dovednosti a znalosti převést do řeči čísel a mít tak naprostý přehled o svém rozvoji a nabytých kompetencích.

A právě protože dobrovolnická zkušenost je tak unikátním prostředkem vzdělávání a seberozvoje, věříme, že možnost účasti na dobrovolnických projektech by měl mít každý. Již od roku 2012 se proto podílíme na rozvoji inkluzivního dobrovolnictví ve světě díky členství v Alliance of European Voluntary Service Organisations mezinárodní pracovní skupině Access for All. V návaznosti na to jsme pak v roce 2014 spustili program Dobrovolnictví pro všechny, prostřednictvím něhož poskytujeme podporu znevýhodněným do dnešního dne.

V neposlední řadě je naší snahou nejen rozšiřování řad dobrovolníků, nýbrž také upozorňovat, jak mohou být dobrovolnické projekty užitečné i pro samotné jejich organizátory. V roce 2015 jsme se proto zapojili do mezinárodního projektu Synergie dobrovolnictví, prostřednictvím kterého jsme oslovili obce a neziskovky a ukázali jim, jak mohou navazovat spolupráci s dobrovolníky a spoluvytvářet tak fungující občanskou společnost.

Grilování (nejen) vedoucích v Praze, 23.5.

Už tradičně se sejdeme u dobrého jídla a pití. Popovídáme si o vedení workcampů v Česku, co to přesně znamená, co díky tomu můžeš zažít, ale také o všem ostatním. Akce je pro INEXí zaměstance a zaměstnankyně, stážisty*ky, aktivní dobrovolníky a dobrovolnice i všechny ty, kteří na workcampu byli už před delší dobou, nebo neopak ty, kteří nad tím teprve přemýšlí. Těšíme se na tebe!