Scroll to top

Informace pro organizace

Jste z organizace, která svou činností podporuje lidi se znevýhodněním nebo postižením?

Co je Dobrovolnictví pro všechny?

Dobrovolnictví pro všechny reaguje na nedostatek příležitostí a nízké povědomí veřejnosti o možnostech a přínosech dobrovolnictví lidí se znevýhodněním a takové příležitosti vytváří. Do tzv. inkluzivního dobrovolnictví se může zapojit každý, se znevýhodněním i bez.

Pro lidi se znevýhodněním dobrovolnictví může přinést přirozený a praktický způsob rozvoje sociálních kompetencí. Dále jim pomáhá se zvýšením motivace, sebevědomím a s osamostatněním. Program skrze pracovní zkušenosti posiluje fyzické, emoční a mentální zdraví a tím trvalé zvýšení kvality života. Aktivní účastí v životě komunity a společnosti lidi se znevýhodněním přispívají k destigmatizaci postižení či znevýhodnění, vzájemnému obohacení a rozvoji tolerance většinové společnosti.

Co o účasti říkají dobrovolníci?

S jakými organizacemi spolupracujeme?

Našimi spolupracovníky v programu Dobrovolnictví pro všechny jsou organizace a instituce, které svou činností podporují lidi se znevýhodněním nebo postižením, z dětských domovů, dlouhodobě nezaměstnané, apod. a mají zájem obohatit nabídku služeb či aktivit o dobrovolnictví. Vaší organizaci zapojení do programu přináší příležitost k rozšíření nabídky služeb a aktivit. Je to další nástroj v individuální práci s klientem. Dobrovolnické zapojení také zlepšuje PR organizace a je příležitostí pro fundraising.

V současné chvíli spolupracujeme mimo jiné s těmito organizacemi:

Jak probíhá vysílání dobrovolníka*nice?

Účastníky*ice programu Dobrovolnictví pro všechny zapojujeme do mezinárodních dobrovolnických a vzdělávacích projektů, zejména do tzv. workcampů. Většina dobrovolnických projektů se každoročně koná od června do září. V nabídce je přes 1000 projektů po světě, z nich se snažíme předvybrat takový, který co nejvíce odpovídá představě a možnostem dobrovolníka*nice. Naší prioritou je smysluplná účast v odpovídajícím prostředí. Zájemce*kyně si pak vybírá z nabídky projektů. Buď si najde workcamp mezi speciálními projekty nebo si může vybrat z kompletní databáze workcampů a my zjistíme možnosti přizpůsobení daného projektu potřebám dobrovolníka*nice.

Dobrovolníkům*nicím poskytujeme podporu pří výběru projektu, přípravu na účast v rámci předodjezdového setkání, organizaci dopravy, pojištění a dalších praktických záležitostí před odjezdem včetně doprovodu na letiště nebo nádraží je-li potřeba. S dobrovolníky*icemi jsme poté v kontaktu během celé doby na projektu a po návratu je podporujeme v účasti na dalších setkáních a akcích INEXu, kde se mohou socializovat s ostatními dobrovolníky*icemi a mají i příležitost prezentovat vlastní zkušenosti. INEX také může případně zajistit finanční příspěvek, jehož výše se odvíjí od typu projektu, věku dobrovolníka apod.

Jak se zapojit?

Připojte se k našemu programu a umožněte vašim klientům žít heslem #buďrespekt!

Rádi vás přivítáme na osobním setkání v naší kanceláři nebo uspořádáme prezentaci o dobrovolnických příležitostech ve vaší organizaci.

Každoročně pořádáme mnohé akce pro veřejnost, mimo jiné i setkání pro zájemce z řad jednotlivců i organizací, kde jste také vítáni.

Pro více informací neváhejte kontaktovat koordinátorku projektu Dobrovolnictví pro všechny.

Kontakt

Alena Cabalka
evs@inexsda.cz
+420 731 163 670

Adresa INEXu
Varšavská 30, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

A co dál? Přidej se na Ponávratové setkání, 27.-29.9.

Jedeš letos na workcamp a nebo ho dokonce povedeš? Nezapomeň se přihlásit na setkání a užij si super víkend, který udělá za tvojí letošní dobrovolnickou zkušeností krásnout tečku.