Dlouhodobé projekty

Je pro tebe třítýdenní workcamp málo? Dlouhodobé projekty jsou ideální variantou, jak zintenzivnit dopad své dobrovolnické činnosti.

Jak budou letos vypadat dlouhodobé projekty?

Situace kolem šíření nového koronaviru COVID-19 pro mezinárodní dlouhodobé projekty není nejlepší a určitě si proto říkáte, jak asi budou letos vypadat? Situaci reflektujeme jak my v INEXu, tak naše partnerské organizace v zahraničí. Některé z již naplánovaných projektů musely být zrušeny nebo přesunuty na pozdější datum. Projekty, které najdeš v databází jsou stále otevřeny pro přijímání přihlášek. Pokud budeš na projekt přijat/a, jsme v kontaktu jak s naší partnerskou organizací, tak s tebou, abychom tě informovali o dalších krocích či změnách. Ještě před podáním přihlášky, je však potřeba myslet na několik základních věcí:
– Na projekt si nezařizuj dopravu, dokud od nás nedostaneš informaci, že se uskuteční.
– Průběžně sleduj podmínky vstupu do dané země. Aktuální informace najdeš na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.
– Pokud cestuješ ze zahraničí, průběžně sleduj podmínky vstupu zpět do ČR.
– Zjisti si, zda do dané země je možnost zakoupení pojištění (do zemí, které budou pandemií stále výrazněji postiženy, tě nemusí zdravotní pojišťovna pojistit).
– Sleduj mezinárodní spojení a podmínky cestování autobusem/vlakem/letadlem
– Práce se může změnit v závislosti na aktuálních (hygienických) podmínkách.
– Buď flexibilní pro případnou změnu data konání projektu či jeho ubytování.
Uvedené body mohou znít jako odstrašující pro účast na dlouhodobém projektu v zahraničí. Věříme však, že restrikce se budou pomalu uvolňovat, s jistotou však nedovedeme říci, jak se situace bude v následujících týdnech vyvíjet. Pokud chceš do zahraničí vyjet, doporučujeme zvolit projekt spíše v pozdějším datu (srpen/září).
V případě zrušení projektu nebo nemožnosti vycestovat, jsme připraveni ti registrační poplatek převést do dalšího roku, ve kterém si můžeš vybrat projekt zcela nový nebo ti jej vrátíme zpět (snížený o administrativní částku 200 Kč).
Co můžeme říci s jistotou je, že workcampy u nás v Česku budou. Podívej se na širokou nabídku českých workcampů, které organizujeme od Prahy až po Adršpašské skály! Dobrovolnické ruce budou letos více než potřeba na všech našich českých workcampech, které svedou dohromady nadšené dobrovolníky z celého Česka!

Co je dlouhodobý projekt?

Kromě krátkodobých workcampů doplňují nabídku dobrovolnictví i dlouhodobé projekty trvající od tří týdnů do 12 měsíců. Ve srovnání s krátkodobým dobrovolnictvím představují cennější pomoc pro hostitelskou organizaci a také významnější životní zkušenost pro samotného dobrovolníka.

Projekty často běží po celý rok a ty se můžeš rozhodnout na jak dlouho se zúčastníš (přesné datum napíšeš do přihlášky). Jiné projekty mají zase pevné datum. Vše je uvedeno v popisu konkrétního projektu. Neboj se tedy zeptat na projekt, který již začal, vše společně domluvíme.

Země

Spolupracujeme s partnerskými organizacemi z různých koutů světa, a díky tomu máš možnost vyrazit na dlouhodobý projekt do jedné ze 30 zemí světa. Naše partnerské organizace projekty realizují ve spolupráci se svými místními partnery – tvojí hostitelskou organizací. Každý rok nabízíme více než 400 projektů. V databázi najdeš projekty v Evropě, Africe, Asii a Americe.

Zaměření

Zaměření dlouhodobých projektů najdeš v databázi přes 30. Mezi oblíbené patří péče o životní prostředí, práce s dětmi a mládeží nebo vzdělávání. Pokud chceš na projektu trochu vypnout hlavu a pracovat především rukama, zaměř se na konstrukční práce nebo práci na farmě. Kromě toho jsou v databázi sociální témata, administrativa a mnoho dalšího.

Volný čas

Během projektu budeš mít dost času na cestování po okolí. Tipy na program ti může poskytovat organizace. Někdy běží souběžně s dlouhodobým projektem na místě i workcamp a ty se tak můžeš domluvit s jeho dobrovolníky na společném programu.

Strava a ubytování

Na projektech je obvykle zajištěno ubytování a strava. Někdy organizace poskytuje malé kapesné. Vždy si proto pečlivě přečti podrobné informace, podmínky a požadavky v popisu projektu.

Proč vyjet na dlouhodobý projekt?

Ať už si vybereš jakýkoliv projekt, vždy ti umožní jedinečnou příležitost stát se na určitý čas součástí místní komunity, zlepšit se v cizím jazyce, poznat nové lidi a také si zvýšit svou kvalifikaci. Oproti krátkodobým workcampům budeš mít šanci proniknout hlouběji do místní kultury a poznat místní lidi. Dlouhodobé projekty představují ideální balanc toho, co to dá tobě a co to dá hostitelské organizaci.

Pro koho dlouhodobý projekt je?

Věk

Projekty jsou otevřeny všem lidem starším 18 let (výjimky jsou možné). 

Jazyk

Velká většina projektů je v angličtině. Není vůbec nutné hovořit plynně anglicky, ale hlavně se nebát komunikovat. Dlouhodobý projekt je skvělá příležitost jak se rozmluvit. Doporučujeme komunikativní znalost angličtiny, není-li specifikováno jinak. Nebudeš tedy potřebovat žádný jazykový certifikát ani doklad o dosažené jazykové úrovni. Někdy může být vyžadována dobrá znalost angličtiny např. když se jedná o výuku AJ pro děti.

Očekávání

Projekty jsou pro všechny, kteří jsou připraveni začlenit se do nového a kulturně odlišného prostředí. Flexibilita, otevřenost a tolerance vedou k dobré dobrovolnické zkušenosti. Uvědom si, že pro naši partnerskou organizaci i tvoji hostitelskou organizaci představuje pobyt dlouhodobého dobrovolníka mnoho času a energie strávených přípravou projektu, a proto případné rušení účasti na projektu je nevítanou komplikací, své přihlášení si tak dobře promysli. Přistupuj k dobrovolnictví s vědomím, že nejedeš spasit svět, ale spolupracovat s místními obyvateli.

Co o účasti říkají dobrovolníci?

Finanční náklady

Registrační poplatek

Zpracování přihlášky na projekt je podmíněno zaplacením registračního poplatku. Přihlášku nemůžeme vyřizovat, dokud k ní neobdržíme poplatek.

  • Evropa, USA, Kanada, Japonsko, Jižní Korea, Rusko, Turecko
    poplatek: 3 000 Kč
  • Země spadající do Cyklu globálního dobrovolnictví
    Střední a Jižní Amerika, Afrika, Asie (s výjimkou zemí výše)
    poplatek: 3 300 Kč (3 000 Kč poplatek za projekt + 300 Kč víkendová předodjezdová příprava)

Pokud byste naši práci rádi podpořili, můžete registrační poplatek navýšit o jakoukoliv částku, která poputuje na program Dobrovolnictví pro všechny a vzdělávací aktivity pro naše dobrovolníky. Děkujeme!

Způsob platby

Registrační poplatek budeš moci zaplatit převodem na účet nebo v hotovosti v pražské kanceláři. Detailní informace ti přijdou v potvrzovacím emailu. Poplatek je platný v rámci jednoho kalendářního roku.

Storno poplatky

Když budeš na projekt přijat/a, hostitelská organizace počítá s tvou účastí. Pokud by se však stalo, že z nějakého důvodu budeš muset účast na projektu zrušit, vrátíme ti část registračního poplatku zpět. Přihláška podléhá storno poplatkům uvedených v podmínkách účasti. Pokud nebudeš moct vyjet na projekt ze zdravotních důvodů, domluvíme se na postupu individuálně.

Další náklady

Některé hostitelské organizace mají ještě tzv. účastnický poplatek, který jim pomáhá financovat náklady na stravu a ubytování dobrovolníků. To se dočteš v detailu projektu v databázi. Výše tohoto poplatku závisí na konkrétním projektu a délce tvého pobytu.

Ber v úvahu i cestovní náklady, které tě na projektu čekají. Dopravu, cestovní pojištění, vízum nebo očkování si hradíš sám. Zařízení těchto okolností je na tobě, se vším ti ale můžeme pomoci, pokud to bude potřeba.

TIP PRO PŘIHLÁŠENÍ: Pokud nejedeš přes půl světa, můžeš využít služeb dopravní společnosti FlixBus, která poskytuje našim dobrovolníků slevu 15 % na cestu na workcamp nebo dlouhodobý projekt. Více informací dostaneš v potvrzovacím emailu.

Výběr dlouhodobých projektů

Jak si vybrat

V nabídce najdeš kolem 400 dlouhodobých projektů v 30 zemích světa a ty chceš vyjet jet na jeden z nich. Projekty si v databázi můžeš filtrovat podle termínu, země a zaměření. Záleží jen na tobě, jestli je pro tebe důležitější to, co na projektu budeš dělat nebo kde se projekt koná. Promysli si vlastní motivaci a očekávání a vezmi v úvahu své zájmy a zkušenosti, na jejichž základě si projekty vybírej.

Výběr země je důležitý i z hlediska celkových nákladů. Zvaž, jaké jsou tvé finanční možnosti s ohledem na celkové náklady včetně cesty. Vyhledej si cenu a způsob dopravy předem, ať víš, co tě čeká a zda je to v tvých možnostech.

V roce 2019 se na dlouhodobé projekty vydalo 14 dobrovolníků a dobrovolnic ve věku 19 až 50 let. Z toho 9 z nich na projektu strávilo více než 3 měsíce. Dobrovolníci se zapojili do projektů především v zemích globálního Jihu, a to v Keni, Vietnamu, Tanzanii, ale také v Japonsku a Itálii. Náplň práce byla různá. Pracovalo se s dětmi a mládeží (příprava volnočasových aktivit nebo výuka angličtiny), nebo na enviromentálních projektech.

Jak se přihlásit

V databázi si vyber jeden nebo nebo více projektů a seřaď je podle preference. Budeme se snažit dostat tě na projekt, který máš na prvním místě. Je ale možné, že se na něj nedostaneš, a tak je dobré mít nějaký projekt v záloze. Vyplň anglicky přihlášku a odešli ji. Zaměř se pečlivě na motivační dopis, protože je to často to jediné, podle čeho tě naše partnerská organizace na projekt přijímá. V některých případech je vyžadování zaslání dalších dokumentů (např. životopis, reference nebo prohlášení o beztrestnosti), proto si pečlivě pročti popis projektu a v případě, že organizace vyžaduje doplňující dokument, zašli je na adresu ltv@inexsda.cz.

Poté, co od tebe obdržíme poplatek a zmíněné dokumenty, pošleme tvou přihlášku naší partnerské organizaci, která společně s tvojí hostitelskou organizací rozhodne o tvém přijetí. Na projekt, který máš na druhém nebo třetím místě tě budeme přihlašovat až v případě, že nebudeš přijat/a na ten první. Vyřízení přihlášky trvá 1 až 20 dní v závislosti na partnerské organizaci, proto si podej přihlášku v dostatečném předstihu. O výsledku tě budeme informovat emailem. Podrobné informace o projektu, na který budeš přijat/a, dostaneš minimálně měsíc před konáním projektu formou tzv. infosheetu.

TIP PRO PŘIHLÁŠENÍ: Na projekt můžete vyjet také ve dvojici. Pokud tuto možnost preferujete, zaškrtněte to ve filtru databáze.

Kontakt

Aneta Slavíčková  
ltv@inexsda.cz
+420 731 163 670

Konzultační hodiny

Kancelář INEXu – Praha, Varšavská 30, Vinohrady
Pondělí: 15:00 – 17:00
Úterý: 10:00 – 12:00, 15:00 – 17:00
Středa: 10:00 – 12:00, 15:00 – 17:00
Pátek: 13:00 – 16:00