Dlouhodobé projekty

Je pro tebe třítýdenní workcamp málo? Dlouhodobé projekty jsou ideální variantou, jak zintenzivnit dopad své dobrovolnické činnosti.

Co je dlouhodobý projekt?

Kromě krátkodobých workcampů doplňují nabídku dobrovolnictví i dlouhodobé projekty trvající od 1 do 12 měsíců. Ve srovnání s krátkodobým dobrovolnictvím představují cennější pomoc pro hostitelskou organizaci a také významnější životní zkušenost pro samotného dobrovolníka.

Projekty často běží po celý rok a ty se můžeš rozhodnout na jak dlouho se zúčastníš. Jiné projekty mají zase pevné datum. Vše je uvedeno v popisu konkrétního projektu. Neboj se tedy zeptat na projekt, který již začal, vše společně domluvíme.

Země

Spolupracujeme s partnerskými organizacemi z různých koutů světa, a díky tomu máš možnost vyrazit na dlouhodobý projekt do jedné ze 30 zemí světa. Každý rok nabízíme více než 400 projektů. V databázi najdeš projekty v Evropě, Africe, Asii a Americe.

Zaměření

Zaměření dlouhodobých projektů najdeš v databázi přes 30. Mezi oblíbené patří péče o životní prostředí, práce s dětmi a mládeží nebo vzdělávání. Pokud chceš na projektu trochu vypnout hlavu a pracovat především rukama, zaměř se na konstrukční práce nebo práci na farmě. Kromě toho jsou v databázi sociální témata, administrativa a mnoho dalšího.

Volný čas

Během projektu budeš mít dost času na cestování po okolí. Tipy na program ti může poskytovat organizace. Někdy běží souběžně s dlouhodobým projektem na místě i workcamp a ty se tak můžeš domluvit s jeho dobrovolníky na společném programu.

Strava a ubytování

Na projektech je obvykle zajištěno ubytování a strava. Někdy organizace poskytuje malé kapesné. Vždy si proto pečlivě přečti podrobné informace, podmínky a požadavky v popisu projektu.

Proč vyjet na dlouhodobý projekt?

Ať už si vybereš jakýkoliv projekt, vždy ti umožní jedinečnou příležitost stát se na určitý čas součástí místní komunity, zlepšit se v cizím jazyce, poznat nové lidi a také si zvýšit svou kvalifikaci. Oproti krátkodobým workcampům budeš mít šanci proniknout hlouběji do místní kultury a poznat místní lidi. Dlouhodobé projekty představují ideální balanc toho, co to dá tobě a co to dá hostitelské organizaci.

Pro koho dlouhodobý projekt je?

Věk

Projekty jsou otevřeny všem lidem starším 18 let (výjimky jsou možné). 

Jazyk

Velká většina projektů je v angličtině. Není vůbec nutné hovořit plynně anglicky, ale hlavně se nebát komunikovat. Dlouhodobý projekt je skvělá příležitost jak se rozmluvit. Doporučujeme komunikativní znalost angličtiny, není-li specifikováno jinak. Nebudeš tedy potřebovat žádný jazykový certifikát ani doklad o dosažené jazykové úrovni. Někdy může být vyžadována dobrá znalost angličtiny např. když se jedná o výuku AJ pro děti.

Očekávání

Projekty jsou pro všechny, kteří jsou připraveni začlenit se do nového a kulturně odlišného prostředí. Flexibilita, otevřenost a tolerance vedou k dobré dobrovolnické zkušenosti. Uvědom si, že pro hostitelskou organizaci představuje pobyt dlouhodobého dobrovolníka mnoho času a energie strávených přípravou projektu, a proto případné rušení účasti na projektu je nevítanou komplikací, své přihlášení si tak dobře promysli. Přistupuj k dobrovolnictví s vědomím, že nejedeš spasit svět, ale spolupracovat s místními obyvateli.

Co o účasti říkají dobrovolníci?

Finanční náklady

Registrační poplatek

Zpracování přihlášky na projekt je podmíněno zaplacením registračního poplatku. Přihlášku nemůžeme vyřizovat, dokud k ní neobdržíme poplatek.

  • Evropa, USA, Kanada, Japonsko, Jižní Korea, Rusko, Turecko
    poplatek: 3000 Kč
  • Země spadající do Cyklu globálního dobrovolnictví
    Střední a Jižní Amerika, Afrika, Asie (s výjimkou těchto zemí: Japonsko, Jižní Korea, Rusko a Turecko, viz výše)
    poplatek: 3 300 Kč (3 000 Kč poplatek za projekt + 300 Kč víkendová předodjezdová příprava)
  • Každý další projekt v daném kalendářním roce je za polovinu ceny

Způsob platby

Registrační poplatek budeš moci zaplatit převodem na účet nebo v hotovosti v pražské kanceláři. Detailní informace ti přijdou v potvrzovacím emailu. Poplatek je platný v rámci jednoho kalendářního roku.

Storno poplatky

Když budeš na projekt přijat/a, hostitelská organizace počítá s tvou účastí. Pokud by se však stalo, že z nějakého důvodu budeš muset účast na projektu zrušit, vrátíme ti část registračního poplatku zpět. Přihláška podléhá storno poplatkům uvedených v podmínkách účasti. Pokud nebudeš moct vyjet na projekt ze zdravotních důvodů, domluvíme se na postupu individuálně.

Další náklady

Některé hostující organizace mají ještě tzv. účastnický poplatek, který jim pomáhá financovat náklady na stravu a ubytování dobrovolníků. To se dočteš v detailu projektu v databázi. Výše tohoto poplatku závisí na konkrétním projektu a délce tvého pobytu.

Ber v úvahu i cestovní náklady, které tě na projektu čekají. Dopravu, cestovní pojištění, vízum nebo očkování si hradíš sám. Zařízení těchto okolností je na tobě, se vším ti ale můžeme pomoci, pokud to bude potřeba.

TIP PRO PŘIHLÁŠENÍ: Pokud nejedeš přes půl světa, můžeš využít služeb dopravní společnosti FlixBus, která poskytuje našim dobrovolníků slevu 20 % na cestu na workcamp nebo dlouhodobý projekt. Více informací dostaneš v potvrzovacím emailu.

Výběr dlouhodobých projektů

Jak si vybrat

V nabídce najdeš kolem 400 dlouhodobých projektů v 30 zemích světa a ty chceš vyjet jet na jeden z nich. Projekty si v databázi můžeš filtrovat podle termínu, země a zaměření. Záleží jen na tobě, jestli je pro tebe důležitější to, co na projektu budeš dělat nebo kde se projekt koná. Promysli si vlastní motivaci a očekávání a vezmi v úvahu své zájmy a zkušenosti, na jejichž základě si projekty vybírej.

Výběr země je důležitý i z hlediska celkových nákladů. Zvaž, jaké jsou tvé finanční možnosti s ohledem na celkové náklady včetně cesty. Vyhledej si cenu a způsob dopravy předem, ať víš, co tě čeká a zda je to v tvých možnostech.

V roce 2018 se na dlouhodobé projekty vydalo 13 dobrovolníků ve věku 19 až 30 let. Z toho 4 dobrovolníci na projektu strávili více než 3 měsíce. Dobrovolníci se zapojili do projektů především v zemích globálního Jihu, a to v Keni, Ugandě, Ghaně, Mexiku, Indonésii, Vietnamu, ale také v Japonsku a Francii. Náplň práce byla různá. Často dobrovolníci pracovali s dětmi a mládeží (příprava volnočasových aktivit nebo výuka angličtiny), objevovala se také práce na farmě a práce zaměřená na environmentální témata.

Jak se přihlásit

V databázi si vyber jeden nebo nebo více projektů a seřaď je podle preference. Budeme se snažit dostat tě na projekt, který máš na prvním místě. Je ale možné, že se na něj nedostaneš, a tak je dobré mít nějaký projekt v záloze. Vyplň anglicky přihlášku a odešli ji. Zaměř se pečlivě na motivační dopis, protože je to často to jediné, podle čeho tě hostující organizace na projekt přijímá. V některých případech hostitelská organizace vyžaduje zaslání dalších dokumentů (např. životopis, reference nebo prohlášení o beztrestnosti), proto si pečlivě pročti popis projektu a v případě, že hostitelská organizace vyžaduje doplňující dokument, zašli jej na adresu ltv@inexsda.cz.

Poté, co od tebe obdržíme poplatek a zmíněné dokumenty, pošleme tvou přihlášku hostující organizaci, která rozhodne o tvém přijetí. Na projekt, který máš na druhém nebo třetím místě tě budeme přihlašovat až v případě, že nebudeš přijat/a na ten první. Vyřízení přihlášky trvá 1 až 20 dní v závislosti na hostující organizaci, proto si podej přihlášku v dostatečném předstihu. O výsledku tě budeme informovat emailem. Podrobné informace o projektu, na který budeš přijat/a, dostaneš minimálně měsíc před konáním projektu formou tzv. infosheetu.

TIP PRO PŘIHLÁŠENÍ: Na projekt můžete vyjet také ve dvojici. Pokud tuto možnost preferujete, zaškrtněte to ve filtru databáze.

Kontakt

Aneta Slavíčková  
ltv@inexsda.cz
+420 222 362 713

Konzultační hodiny

Kancelář INEXu – Praha, Varšavská 30, Vinohrady
Pondělí: 10:00 – 12:00, 15:00 – 17:00
Úterý: 10:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Středa: 10:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Pátek: 10:00 – 12:00