Předodjezdové setkání CGD

Předodjezdové setkání je neoddělitelnou součástí výjezdu na projekty v zemích Afriky, Asie, Střední a Jižní Ameriky. Vítáni jsou ale i všichni ostatní dobrovolníci a dobrovolnice!

Co tě čeká

 • Pronikneš pod pokličku etického dobrovolnictví v globálním kontextu, a to prostřednictvím metod neformálního učení a kritického myšlení,
 • inspirativní víkend, během kterého budeš mít možnost lépe poznat nejen další dobrovolníky, tým INEX-SDA, ale i sám/a sebe,
 • budeš mít příležitost sdílet své zkušenosti, očekávání a motivace a poslechnout si, jak to mají další dobrovolníci,
 • podíváme se na témata jako udržitelný turismus, pozitiva a negativa dobrovolnictví a mnohé další,
 • malá část setkání se bude věnovat sdílení praktických doporučení (řešení obtížných situací, bezpečnost, pojištění apod.),
 • setkání je určené i pro lidi, kteří nejsou přihlášeni na dobrovolnický projekt s INEX-SDA, ale zajímá je globální dobrovolnictví, chtějí si utřídit názory a získat nové podněty k zamyšlení,
 • ubytování a stravu zajistíme, po doložení jízdenek ti také proplatíme celou dopravu na místo a zpět.

Co je cílem předodjezdového setkání?

Rozvinout kritické myšlení, sebe-reflexi, mediální gramotnost a seznámit se se základy kritického globálního vzdělávání v kontextu mezinárodního dobrovolnictví.

Co není cílem předodjezdového setkání?

Setkání si neklade za cíl poskytnout podrobné informace k praktické přípravě, komplexní cestovatelské rady, informovat o reáliích projektových zemí a náplni jednotlivých dobrovolnických projektů.

Více informací o Cyklu globálního dobrovolnictví se dozvíš zde.

Přihláška a poplatek

Termín příštího setkání a přihláška

Termín dalšího předodjezdového setkání pro rok 2022 bude teprve upřesněn. Do té doby budou setkání probíhat na individuální bázi.
Předodjezdové setkání je povinnou součástí výjezdu do zemí globálního Jihu. Prosíme proto všechny dobrovolníky vyjíždějící během roku 2022, aby si termín setkání rezervovali.

S dotazy ohledně obsahu a účasti na Předodjezdovém setkání se obracej na vzdelavani@inexsda.cz.

Poplatek

 • pokud se dobrovolník nezúčastní víkendového setkání, musí absolvovat tzv. individuální předodjezdové setkání. Poplatek za individuální setkání činí 800 Kč (uhrazení nákladů na externí školitele)  
 • pokud už jsi na projekt přijat*a, je poplatek součástí registračního poplatku 
 • 1 000 Kč pro dobrovolníky a dobrovolnice, kteří se zúčastnili workcampu v roce 2020 nebo 2019 (po absolvování ti 500 Kč vrátíme a po přihlášení na projekt ti bude zbylá částka (500 Kč) odečtena z registračního poplatku)
 • 2 000 Kč pro zájemce z řad veřejnosti (po absolvování ti 500 Kč vrátíme a po přihlášení na projekt ti bude zbylá částka (1 500 Kč) odečtena z registračního poplatku)

Účast na setkání se stává závaznou po odeslání přihlášky. Svou účast na setkání může účastník zrušit písemnou formou na: vzdelavani@inexsda.cz. V případě zrušení účasti více než 7 dnů před zahájením setkání bude účastníkovi vrácen poplatek za školení v plné výši. V případě zrušení účasti méně než 7 dnů (včetně) před zahájením setkání uplatňuje INEX-SDA storno poplatku ve výši 100%.

Jak zaplatit poplatek

Účastnický poplatek je třeba zaplatit nejpozději 7 dnů před začátkem setkání na účet, nebo osobně v kanceláři v pracovních dnech od 9 do 15h.
Číslo účtu: 21 00 11 41 78/2010 Fio banka
Do poznámky prosím uveďte “CGD_příjmení”.

Kontakt


vzdelavani@inexsda.cz