Předodjezdové setkání CGD

Předodjezdové setkání je neoddělitelnou součástí výjezdu na projekty v zemích Afriky, Asie, Střední a Jižní Ameriky. Vítáni jsou ale i všichni ostatní dobrovolníci a dobrovolnice!

Co tě čeká

  • pronikneš pod pokličku etického dobrovolnictví v globálním kontextu, a to prostřednictvím metod neformálního učení a kritického myšlení
  • inspirativní víkend, během kterého budeš mít možnost lépe poznat nejen další dobrovolníky, tým INEX-SDA, ale i sám/a sebe
  • budeš mít příležitost sdílet své zkušenosti, očekávání a motivace a poslechnout si, jak to mají další dobrovolníci
  • malá část setkání se bude věnovat sdílení praktických doporučení (řešení obtížných situací, bezpečnost, pojištění apod.)
  • setkání je určené i pro lidi, kteří nejsou přihlášeni na dobrovolnický projekt s INEX-SDA, ale zajímá je globální dobrovolnictví, chtějí si utřídit názory a získat nové podněty k zamyšlení
  • ubytování a stravu zajistíme, účastníci si hradí dopravu na místo setkání

Co je cílem předodjezdového setkání?

Rozvinout kritické myšlení, sebe-reflexi, mediální gramotnost a seznámit se se základy kritického globálního vzdělávání v kontextu mezinárodního dobrovolnictví.

Co není cílem předodjezdového setkání?

Setkání si neklade za cíl poskytnout podrobné informace k praktické přípravě, komplexní cestovatelské rady, informovat o reáliích projektových zemí a náplni jednotlivých dobrovolnických projektů.

Více informací o Cyklu globálního dobrovolnictví se dozvíš zde.

Přihláška a poplatek

Termín příštího setkání a přihláška

5. – 7. června 2020, Nymburk

Poplatek

  • Pro dobrovolníky již přijaté na projekt Cyklu globálního dobrovolnictví je poplatek součástí registračního poplatku za přihlášku a nemusí tedy platit za setkání nic navíc
  • 300,-Kč pro účastníky jiných projektů a workcampů INEX-SDA v roce 2020 (pokud se následně přihlásí na projekt Cyklu globálního dobrovolnictví, bude částka 300,- Kč odečtena od poplatku za přihlášku)
  • 1500,-Kč pro zájemce z řad veřejnosti (pokud se následně přihlásí na projekt Cyklu globálního dobrovolnictví, bude částka 1500,- Kč odečtena od registračního poplatku za přihlášku)

Účast na setkání se stává závaznou po odeslání přihlášky. Svou účast na setkání může účastník zrušit písemnou formou na: vzdelavani@inexsda.cz. V případě zrušení účasti více než 7 dnů před zahájením setkání bude účastníkovi vrácen poplatek za školení v plné výši. V případě zrušení účasti méně než 7 dnů (včetně) před zahájením setkání uplatňuje INEX-SDA storno poplatku ve výši 100%.

Jak zaplatit poplatek

Účastnický poplatek je třeba zaplatit nejpozději 7 dnů před začátkem setkání na účet, nebo osobně v kanceláři v pracovních dnech od 9 do 15h.
Číslo účtu: 21 00 11 41 78/2010 Fio banka
Do poznámky prosím uveďte “CGD_příjmení”.

Kontakt

Veronika Uhlířová
vzdelavani@inexsda.cz