Scroll to top

Předodjezdové setkání CGD

Předodjezdové setkání je neoddělitelnou součástí výjezdu na projekty v zemích Afriky, Asie, Střední a Jižní Ameriky. Vítáni jsou ale i všichni ostatní dobrovolníci a dobrovolnice!

Co tě čeká

  • Pronikneš pod pokličku etického dobrovolnictví v globálním kontextu, a to prostřednictvím metod neformálního učení a kritického myšlení,
  • prožiješ inspirativní víkend, během kterého budeš mít možnost lépe poznat nejen další dobrovolníky*ice, tým INEXu, ale i sám*a sebe,
  • budeš mít příležitost sdílet své zkušenosti, očekávání a motivace a poslechnout si, jak to mají další dobrovolníci*ice,
  • podíváme se na témata jako udržitelné cestování, pozitiva a negativa dobrovolnictví a mnohé další,
  • malá část setkání se bude věnovat sdílení praktických doporučení (řešení obtížných situací, bezpečnost, pojištění apod.),
  • setkání je určené i pro lidi, kteří nejsou přihlášeni na dobrovolnický projekt s INEXem, ale zajímá je globální dobrovolnictví, chtějí si utřídit názory a získat nové podněty k zamyšlení,
  • ubytování a stravu zajistíme.

Co je cílem předodjezdového setkání?

Rozvinout kritické myšlení, sebe-reflexi, mediální gramotnost a seznámit se se základy kritického globálního vzdělávání v kontextu mezinárodního dobrovolnictví.

Co není cílem předodjezdového setkání?

Setkání si neklade za cíl poskytnout podrobné informace k praktické přípravě, komplexní cestovatelské rady, informovat o reáliích projektových zemí a náplni jednotlivých dobrovolnických projektů.

Více informací o Cyklu globálního dobrovolnictví se dozvíš zde.

Přihláška a poplatek

Termín příštího setkání a přihláška

17.-19. května 2024


Předodjezdové setkání je povinnou součástí výjezdu do zemí globálního Jihu. Prosíme proto všechny dobrovolníky*ice vyjíždějící během roku 2024, aby si termín setkání rezervovali.

S dotazy ohledně obsahu a účasti na Předodjezdovém setkání se obracej na vzdelavani@inexsda.cz.

Poplatek

  • pokud už jsi na projekt přijat*a, je poplatek součástí registračního poplatku 
  • pokud se dobrovolník*ice nezúčastní víkendového setkání, musí absolvovat tzv. individuální předodjezdové setkání. Poplatek za individuální setkání činí 1000 Kč (uhrazení nákladů na externí školitele)  
  • 625 Kč pro zájemce, kteří si ještě nevybrali projekt (po přihlášení na projekt se ti tato částka odečte z registračního poplatku)

Účast na setkání se stává závaznou po odeslání přihlášky. Podmínky zrušení účasti najdeš zde.

Jak zaplatit poplatek

Účastnický poplatek je třeba zaplatit nejpozději 7 dnů před začátkem setkání na účet.
Číslo účtu: 21 00 11 41 78/2010 Fio banka
Do poznámky prosím uveďte “CGD_příjmení”.

Kontakt

Martin Rataj
vzdelavani@inexsda.cz
+420 728 070 666

A co dál? Přidej se na Ponávratové setkání, 27.-29.9.

Jedeš letos na workcamp a nebo ho dokonce povedeš? Nezapomeň se přihlásit na setkání a užij si super víkend, který udělá za tvojí letošní dobrovolnickou zkušeností krásnout tečku.