Scroll to top

INSPIRIT – Dobrovolnictví do škol

Slibně se rozjíždějící projekt přináší dobrovolnictví na vysoké školy. Zapojíš se i ty a tvá škola?

Cíl projektu

„Věříme, že spojení vysokých škol a mezinárodního dobrovolnictví probudí generaci aktivních lídrů, kteří se stanou inspirací pro celou společnost.“

INSPIRIT má za cíl přinést metodiku neformálního vzdělávání a zkušenost získanou dobrovolnictvím přímo na akademickou půdu.
Je tu proto, aby odstartoval dialog mezi vysokými školami a dobrovolnickými organizacemi.
Má univerzitám vysvětlit, co vše se člověk díky vedení mezinárodního dobrovolnického projektu (workcampu) naučí, a tím dosáhnout formálního uznání v rámci vysokoškolského kurikula (formou stáže či praxe) nejen u nás, ale i v zahraničí. 
Je to mezinárodní projekt mezi Českou Republikou, Německem a Itálií podporován programem Erasmus+.

Proč INSPIRIT?

Věříme, že praxe, zážitky a osobní zkušenosti jsou tím, co podporuje náš přirozený učební proces. Vedení workcampu studenty dostane do situací mimo komfortní zónu, kde mnohdy dokáží více, než si myslí; na vlastní kůži zažijí, co znamená mít na starost projektový management; “zašpiní si ruce”; vyzkouší si pozici lídra v mezinárodním kolektivu; komunikují v cizím jazyce, …

Mezinárodní dobrovolnictví však není jen o sebepoznávání, ale také o poznávání a porozumění lidí a dění kolem nás. Učí nás myslet kriticky a propojovat souvislosti. Věříme, že generace s takto bohatou zkušeností je v dnešním, více než kdy jindy globalizovaném světě, více než potřeba.

Vedení mezinárodního workcampu je tedy bezesporu významným učebním procesem a unikátním prostorem pro získávání dovedností užitečných jak v osobním, tak profesním životě. A to je důvod, proč si myslíme, že by vedení workcampu mělo být plnohodnotně podporováno vysokými školami!

Jak to uděláme?

Abychom předchozí tvrzení mohli potvrdit, potřebujeme mít jasno v tom, co se účastníci našeho vzdělávacího cyklu pro vedoucí doopravdy naučí, a být schopni to adekvátně popsat tak, aby to bylo pro vysoké školy uchopitelné. Proto vedeme dvouletý výzkum, který v rámci projektu INSPIRIT kvalitativně měří dopad zkušenosti vedení workcampu na rozvoj kompetencí studentů.

V roce 2021, tak jako v roce 2019, (v roce 2020 jsme bohužel nebyli schopni pokračovat), studenti z ČR, Německa a Itálie povedou mezinárodní workcamp (ve svých zemích) a budou spolupracovat s našimi výzkumníky. Účastníci tedy s výzkumníky reflektují svou zkušenost. Výzkumníci poté tyto zkušenosti a učení (anonymně) překládají do jazyka, kterým budou univerzity (i všichni ostatní), snadno rozumět. 

Výsledky budeme sdílet s univerzitami a podobně smýšlejícími organizacemi dál. Díky projektu (a hlavně díky studentům/lídrům), se tak budou moci z našeho výzkumu ostatní organizace a univerzity INSPIRovat. Docílit tak toho, že se neformální učení stane formálně uznatelným napříč světem a globálně tak probudit generaci vzdělaných a mladých lídrů, kteří se stanou inspirací pro společnost.

Jak se zapojit?

A pomoz nám tak vytvořit “Revoluci ve vzdělávání” !
– Zapojit se můžete jako student/campleader a nebo jako partnerská Univerzita

Jako student

1.   Účast na našem víkendovém školení pro vedoucí (v ČR), kde se dozvíš vše, co potřebuješ vědět o vedení workcampů a všem, co tě čeká krok za krokem.
(Možnost výběru z termínů: 18.–20. června a 2.–4. července 2021)

2.   Vedení workcampu dle výběru (v ČR; cca 2 týdny; červen – září 2021)
Workcamp si (společně s naší pomocí) vybereš z nabídky mezinárodních dobrovolnických projektů zaměřených na ekologii, renovaci památek, sociální práci či komunitní rozvoj; organizovaných s místními neziskovkami, spolky a obcemi. Určitě najdeme projekt, který tě zaujme jak svou lokalitou, tak i tématikou!

3.   Mezinárodní setkání lídrů (podzim 2021 – bude upřesněno; Anspach, Německo)
Setkání slouží jako reflexe a sdílení dobré praxe a zkušeností napříč campleadery z ČR, Německa a Itálie. Jedná se tedy o týden plný jak národních tak mezinárodních reflexí, her a společných aktivit sloužící k reflektování toho, co se účastníci naučili, a jak svou nově nabytou zkušenost mohou v praxi dále využít. (Setkání je plně hrazené programem Erasmus+) 

Více o vedení workcampu obecně se můžeš dočíst zde.

Podmínky účasti:

– Být studentem libovolného oboru i ročníku jedné z univerzit v Česku
– Mít komunikativní angličtinu (min. úroveň B1)
– Účastnit se všech 3 kroků vzdělávacího cyklu pro vedoucí (školení, vedení workcampu, mezinárodní setkání)

Praxi u nás, tedy vedení workcampu v rozsahu 150 – 250 hodin, si již můžeš nechat uznat na těchto univerzitách:

  • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (INEX-SDA je uveden v seznamu volnočasových a vzdělávacích zařízení pro bakalářskou praxi.)
  • Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
  • Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

V ostatních případech bychom se, v případě zájmu obdržet kredity nebo si splnit praxi u nás, spojili přímo s tvou univerzitou.

Jako partnerská univerzita

Jste učitel či zástupce VŠ a rádi byste vedení workcampu zařadili na seznam praxí či stáží v rámci vašeho oboru?

Kontakt

Nikola Šašurová
nikola.sasurova@inexsda.cz
+420  222 362 715

Partneři projektu

Grilování (nejen) vedoucích v Praze, 23.5.

Už tradičně se sejdeme u dobrého jídla a pití. Popovídáme si o vedení workcampů v Česku, co to přesně znamená, co díky tomu můžeš zažít, ale také o všem ostatním. Akce je pro INEXí zaměstance a zaměstnankyně, stážisty*ky, aktivní dobrovolníky a dobrovolnice i všechny ty, kteří na workcampu byli už před delší dobou, nebo neopak ty, kteří nad tím teprve přemýšlí. Těšíme se na tebe!