Přehled českých workcampů

ČESKÉ WORKCAMPY 2021české workcampy 2020

Aktuální informace

Letos opět počítáme s českými workcampy, pro které hledáme i vedoucí. O zahraniční možnostech budeme průběžně informovat.