Projekty

INEX-SDA se dlouhodobě zapojuje do různorodých projektů ve spolupráci s řadou partnerů na národní i mezinárodní úrovni zejména v oblasti rozvoje dobrovolnictví, neformálního a globálního vzdělávání. Našimi projekty chceme podporovat rozvoj tolerantní a otevřené společnosti a aktivního odpovědného přístupu ke světu a svému okolí. Realizace projektů je podpořena nejen z programu Erasmus+, ale také například ze strany MV, MŠMT, MZV, ČRA a dalších fondů a nadací.

Novinky