Scroll to top

Synergie dobrovolnictví

Jak na to, aby obce a neziskovky uměly dobře využít pozitiva mezinárodního dobrovolnictví? Jak podpořit a vyškolit dobrovolníka, který chce zrealizovat svůj vlastní projekt, workcamp? Jak propojit obce, neziskovky, veřejnost a dobrovolníky, aby vznikl tzv. synergický efekt dobrovolnictví?

Mezinárodní projekt Synergický efekt dobrovolnictví – posilování občanské společnosti propojováním NNO, obcí a veřejnosti jsme realizovali 2015-2016 ve spolupráci s islandskou dobrovolnickou organizací AUS – Alþjóðleg ungmennaskipti.

Co vše se v rámci projektu dělo:

  • Dobrovolnický karavan (06-08/2015): v pěti lokalitách proběhlo regionální síťovací setkání obcí, neziskovek a veřejnosti spolu s výstavou fotografií z dobrovolnictví
  • Vzdělávací modul a manuál pro dobrovolníky Zrealizuj workcamp ve svém městě (10/2015-02/2016): více jak 38 dobrovolníků získalo unikátní znalosti, dovednosti a mentorskou podporu pro přípravu a realizaci vlastního projektu.
  • Spolupráce a výměna know-how s islandskou organizací AUS.
  • Celorepublikové setkání k mezinárodnímu dobrovolnictví (11/2015): prostor pro diskuzi a navazování partnerství, nápady a příklady dobré praxe, přečti si několik zajímavých postřehů pro inspiraci.
  • Rozvoj kapacit INEX-SDA v oblastech PR, řízení lidských zdrojů a strategické plánování.

Výstupy projektu ke stažení:

Máš chuť zorganizovat workcamp v tvém městě nebo obci? Návodná kuchařka se spoustou praktických rad ti pomůže!
Kuchařka nebo-li manuál Zrealizuj workcamp ve svém městě je k dispozici jak v češtině, tak v angličtině!

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Podzimní INEXpub

Vrátil*a jsi se nadšený*á z projektu a cítíš, že chceš něco dělat i dlouhodobě v Česku? Máš nápad na nový projekt, nebo si chceš poslechout, jaké projekty už pod záštitkou INEXupu už vznikly a třeba se k nějakému přidat? Pak se k nám přidej.