Scroll to top

Volunteering for the Future

Společně s INEX-SDA se partneři z Německa, Irska a Velké Británie v rámci tříleté spolupráce zaměřili na podporu dobrovolníků, kteří se po návratu ze zahraničního projektu chtějí dále rozvíjet a občansky angažovat ve vlastní zemi.

Projekt probíhal mezi lety 2016 – 2018 a byl založen na mapování situace aktivního občanství ve spojení s dobrovolnictvím. Na základě výzkumu byla vytvořena řada školení a fundovaných vzdělávacích aktivit, které mohou účastníky podpořit v dalším odborném vzdělání a seberozvoji.

Projekt se uskutečnil v rámci programu Erasmus+. Podíleli se na něm společně INEX-SDA, COMHLAMH – DEVELOPMENT WORKERS IN GLOBAL SOLIDARITY (Irsko), Forum für internationale Entwicklung +Planung (finep, Německo) a VOLUNTEERING MATTERS (Velká Británie).

Výstupy projektu

A co dál? Online kurz

Kurz je primárně zaměřen na dobrovolníky, kteří se vrací z workampů a dlouhodobých projektů v zemích Globálníh jihu. Nicméně své si v něm najdou také lidé pracující na rozvojových projektech v zahraničí a dobrovolníci vracející se domů ze všech koutů světa.

What next?

Vlastní projekt? To chceš! – Projektový seminář

Jednou z podob aktivního občanství je realizování vlastních nápadů a jejich přetavení do funkčních projektů. V lednu 2018 proběhlo v Praze jednodenní školení projektového plánování. Školení se účastnilo celkem 13 lidí, kteří společně pracovali na 4 projektových záměrech zaměřených na outdoorové vzdělávání, česko-francouzské dětské tábory nebo up-cycling blog.

A co dál? – Manuál kurzu

Na základě mnohaletých zkušeností organizací zapojených do projektu a výsledcích pilotního kurzu pro dobrovolníky po návratu ze zahraničí vznikl manuál nazvaný “What Next?”/A co dál?. Ten umožňuje vytvořit kurz a provést v něm účastníky ve čtyřech fázích od jejich dobrovolnické zkušenosti k aktivnímu občanství.

A co dál? (česky) What Next? (anglicky)

Příručka pro práci s doborovolníky a rozvojovými pracovníky po návratu ze zahraničí

Tato příručka podporuje školitele, kteří v rámci svých dobrovolnických programů pro mládež nabízejí vysoce kvalitní aktivní globální občanskou přípravu. Je určena pro dobrovolnické vysílající organizace a facilitátory, kteří pracují s dobrovolníky, kteří cestují nebo se vracejí z jiných zemí. Příručka je rozdělena do následujících dvou částí, které mají za cíl podporovat školitele při podpoře dobrovolníků:

Sekce 1: reflexe a kritické zkoumání našich kontextů
Sekce 2: začlenění těchto úvah do praxe

Příručka (česky) Companion Manual (anglicky)

What Next? – Mezinárodní kurz pro dobrovolnáky po návratu ze zahraničí

Na přelomu září a října 2016 se na chatě Doubravka na Vysočině uskutečnil 6-denní kurz pro 35 účastníků ze 4 partnerských zemí (ČR, Irsko, VB, Německo). Kurz vytvořil prostor, ve kterém mohli dobrovolníci reflektovat svou zkušenost a proměnit ji do akčních projektů. Během kurzu také byla pilotovaná nová metodika, která později, v roce 2017, dostala podobu ucelené publikace A co dál?.

Fotografie

Zapojování dobrovolníků do aktivního občanství – výzkum, učení se a příklady dobré praxe ze čtyř zemí

Jako první krok projektu v roce 2016 organizace zapojené do projektu hodnotily podobu aktivního občanství ve své zemi (ČR, Irsko, VB, Německo) a identifikovaly příklady dobré praxe pro podporu aktivního občanství. Projekt inicioval také celoevropský průzkum týkající se aktivního občanství u lidí s dobrovolnickou zkušeností ze zahraničí. Výsledkem je 12 doporučení, jak dobrovolníky po návratu aktivizovat.

Stáhnout (anglicky)

Partneři:

A co dál? Přidej se na Ponávratové setkání, 27.-29.9.

Jedeš letos na workcamp a nebo ho dokonce povedeš? Nezapomeň se přihlásit na setkání a užij si super víkend, který udělá za tvojí letošní dobrovolnickou zkušeností krásnout tečku.