Scroll to top

Evropský rok rozvoje 2015

Rok 2015 je Evropským rokem rozvoje. A INEX-SDA u toho nemůže chybět! Zjistěte víc o cyklu vzdělávacích seminářů, dobrovolnické karavaně a dalších aktivitách projektu!

Projekt INEX-SDA v rámci Evropského roku rozvoje 2015 má za cíl rozvířit diskuzi o nové rozvojové agendě po roce 2015, tzv. Sustainable Developmental Goals. Program Rozvojových cílů tisíciletí spěje do finiše a je čas rozhlédnout se okolo sebe a společně se ptát co bude dál? INEX-SDA jako organizace zabývající se globálním rozvojovým vzděláváním nemůže chybět. A co že se v průběhu roku 2015 bude dít?

Vzdělávací semináře – díky projektu budeme pokračovat v dobré tradici vzdělávacích seminářů pro dobrovolníky. Kdo chce dosáhnout změny na poli globálních vztahů a přispět k jejich větší spravedlnosti, potřebuje nejen silný postoj, ale také silné znalosti!

Globální karavan – cyklus výstav fotografií ze zemí globálního Jihu doprovozený globálně vzdělávacími workshopy dobrovolníků INEX-SDA. Proběhne v květnu až září 2015 ve více než deseti lokalitách České republiky, kde INEX-SDA ve spolupráci s místními partnery pořádá své workcampy. Na pěti vybraných místech bude tento karavan ještě doplněn o místní síťovací setkání partnerů, navázané na projekt “Synergie v dobrovolnictví”.

Veřejné debaty o rozvojové problematice – kromě toho INEX-SDA uspořádá tři širší panelové diskuze s experty na jednotlivé globální otázky. Vynikající příležitost zejména pro „začátečníky“ zajímající se o globální problematiku.

Projekt je realizován za podpory České rozvojové agentury a běží od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Pokud tě projekt zaujal a chceš se zapojit, kontaktuj projektovou koordinátorku Lenku Polcerovou na lenka.polcerova@inexsda.cz.

Partneři:

Grilování (nejen) vedoucích v Praze, 23.5.

Už tradičně se sejdeme u dobrého jídla a pití. Popovídáme si o vedení workcampů v Česku, co to přesně znamená, co díky tomu můžeš zažít, ale také o všem ostatním. Akce je pro INEXí zaměstance a zaměstnankyně, stážisty*ky, aktivní dobrovolníky a dobrovolnice i všechny ty, kteří na workcampu byli už před delší dobou, nebo neopak ty, kteří nad tím teprve přemýšlí. Těšíme se na tebe!