Scroll to top

All Aboard the Inclusive Train

Proč jsou workcampy otevřené všem lidem bez rozdílu? Jaké jsou výhody toho, když je skupina různorodá? Jak připravit vedoucí workcampů na práci s lidmi s různými potřebami? Jak podpořit vedoucí, aby dokázali podpořit dobrovolníky se speciálními potřebami? Jaké aktivity mohou vedoucí workcampů využít, aby plně využili potenciál skupiny? 

Ve spolupráci s partnerskými organizacemi Allianssi Youth Exchanges z Finska, IBG – Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten e.V. z Německa a s využitím expertizy organizace Rytmus – od klienta k občanovi jsme v letech 2021-2023 realizovali projekt All Abroad the Inclusive Train podporován programem Erasmus+. V rámci tohoto projektu jsme se zaměřili právě na tyto otázky. 

Co se v projektu událo:

  • Diskuze s organizací Rytmus a jejím klientem o tom, co vše podpoří dobrovolníky se speciálními potřebami k tomu, aby se zúčastnili mezinárodního dobrovolnického projektu. 
  • Analýza potřeb zúčastněných organizací, vedoucích workcampů a místních partenrů. 
  • Vytvoření 4 workshopů na školení vedoucích, které je možné využít samostatně i jako celek. 
  • Testování workshopů na školení vedoucích v České republice, Německu a Finsku. 
  • Finalizace workshopů a vytvoření metodiky. 

Metodika ke stažení

Zajímá tě, jak vytvořené workshopy vypadají a chceš je vyzkoušet  v praxi?

Oslava Mezinárodního dne dobrovolnictví

Každoroční největší akce roku se blíží.🥳 Ve středu 6. prosince budeme slavit vás, dobrovolníky a dobrovolnice, bez kterých bychom naše aktivity nemohli dělat. Zvaní jsou naprosto všichni, nezáleží na tom jak velkou nebo malou zkušenost s INEXem máš. Tak neváhej a pojď s námi slavit.