Scroll to top

Zdokonal se!

v rámci Erasmus+

Dobrovolnictví nabízí úžasnou příležitost seberozvoje, zvyšování kompetencí a získávání nových dovedností. Jak ale tento osobní růst měřit, zaznamenat a plánovat? A jak přesvědčit své okolí či zaměstnavatele o tom, že díky dobrovolnictví máte užitečné kompetence, které se budou hodit i jim? Mezinárodní projekt „ZDoKonal se“ byl zaměřen na tvorbu vůbec první on-line aplikace na bázi studijního deníku, která poskytne dobrovolníkům možnost sledovat svůj osobní růst a “přeložit” jejich zkušenost do jazyka kompetencí. A mnohem více!

Projekt Zdokonal se! reaguje na v širším měřítku na vysokou nezaměstnanost absolventů na trhu práce v EU a v užším měřítku se zaměřuje na podporu dobrovolníků a organizací pracujících s mládeží. Projekt je realizován ve spolupráci s organizací Zavod Voluntariat.

Projekt se skládá z následujících aktivit:

Vývoj on-line učebního deníku

On-line aplikace IM-PROVE měří kompetence jednotlivých dobrovolníků. Pomáhá dobrovolníkům individuálně reflektovat kompetence, které rozvíjeli během různých dobrovolnických aktivit (workcampů, výměn mládeže, školení, národních projektů, EDS, stáží…) v různých rolích (účastníci/e projektů, vedoucí, koordinátoři/ky, školitelé/ky, facilitátoři/ky…).

Aplikace IM-PROVE:

  • překládá zkušenosti dobrovolníků do jazyka kompetencí (uživatelé mohou přidat konkrétní situace, které se udály během dobrovolnických projektů a appka jim tyto situace přeloží do 14 kompetencí indetifikovaných v appce)
  • řadí situace jednu za druhou a umožňuje je filtrovat – jako v učebním deníku
  • umožňuje dobrovolníkům plánovat jejich další rozvoj tím, že ukazuje situace, kterými ještě neprošli, nebo tím, že je vede ke stanovování cílů
  • generuje veřejný profil, který může být sdílen navenek
  • je k dispozici v angličtině, češtině a slovinštině

V prvním roce projektu byla appka vytvořena; v roce 2016 byla vytvořena finální pilotní verze. Můžete ji jednoduše začít používat – stačí přejít na www.improve.inexsda.cz, registrovat se a zaznamenat, čím jste už prošli!

Manuál dobré praxe pro dlouhodobou práci s dobrovolníky

Tento manuál je určen pro pracovníky s mládeží a nevládní neziskové organizace pracující s dobrovolníky, jež mají zájem o dlouhodobou kontinuální práci s mládeží a o propojení dobrovolnictví se vzděláváním. V tomto manuálu představujeme know-how, kterého bylo za dosavadní existenci Dobrovolnického klubu v INEX-SDA (Česká republika) a Klubu dobrovolníků v Zavod Voluntariat (Slovinsko) dosaženo. Věříme, že zkušenosti těchto dvou organizací mohou sloužit jako příklad dobré praxe a inspirovat další neziskové organizace a instituce, které hledají cesty, jak dobrovolníky dlouhodobě zapojit a jak jim pomoci rozvíjet jejich kompetence pro dosažení lepší pozice v osobním i profesním životě.

Manuál je k dispozici v češtině , slovinštině a angličtině.

Další aktivity

Vzdělávací akce pro mentory dobrovolníků z České republiky a Slovinska, reprezentované partnerem projektu, organizací Zavod Voluntariat. Účelem těchto setkání byl přenos dobré praxe v dlouhodobé podpoře dobrovolnických projektů.

Mezinárodní školení školitelů a Mezinárodní kulatý stůl pro pracovníky s mládeží v listopadu 2016 byly určeny k diseminaci všech relevantních projektových výstupů.

Projekt je realizován za podpory Evropské komise – dotačního titulu Erasmus+ a běžel od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016. Pro více informací kontaktuj projektovou koordinátorku Lenku Polcerovou na lenka.polcerova@inexsda.cz.

Parnteři:

Víkendové školení vedoucích workcampů, 14.-16.6.

Chceš zlepšit své leadership dovednosti? Přidej ruku k dílu tam, kde je to třeba, zapracuj na osobním rozvoji, poznej v létě lidi z celého světa a odnes si nezapomenutelný zážitek. Staň se vedoucí*m workcampu v České republice!