Scroll to top

Employability via Volunteering

Projekt Youth Employability via Volunteering se zaměřuje na podporu a zvyšování zaměstnatelnosti mladých lidí, kteří získali dobrovolnickou zkušenost.

O projektu

Projekt zkoumá možnosti uznávání neformálního vzdělávání a navazuje na projekt předchozí “Zdokonal se”, který byl realizován v letech 2015 a 2016. V tomto projektu byla vyvinuta webová aplikace IM-PROVE, která zaznamenává získané zkušenosti dobrovolníků a umožňuje jim nabité dovednosti tlumočit do jazyka srozumitelného například budoucím zaměstnavatelům.

Právě nástroj IM-PROVE chceme v rámci nového projektu využít a propojit ho s nástroji Youthpass, Europass či eBadges, s cílem usnadnit uznávání neformálního vzdělávání např. v rámci přijímacích řízení mladých lidí do zaměstnání.

V první fázi projektujsme zjišťovali, zda a jakým způsobem firmy ve výběrových řízeních zohledňují dobrovolnickou zkušenost uchazečů, jak vnímají dobrovolnictví a jak s ním pracují.

V dalších fázích jsme pak propojili získané informace a potřeby firem, úřadů práce a dobrovolníků s aplikací IM-PROVE, jejíž upgrade a propojení se zmíněnými nástroji se právě připravuje. Aktuálně také tvoříme interaktivní brožuru, která zejména vedoucím dobrovolnických projektů, facilitátorům a školitelům představí, jak s aplikací pracovat během dobrovolnických a vzdělávacích aktivit a jak v nich jednoduše reflektovat učení účastníků.

Projekt zakončíme v září 2018 školením školitelů, kde zmíněné nástroje představíme a otestujeme, a koncem října závěrečnou konferencí zaměřenou na šíření těchto nástrojů mezi další pracovníky s mládeží, organizace atd.

Výstupy

  • kvalitativní výzkum v oblasti uznávání dovedností získaných dobrovolnictvím v procesu výběru nových zaměstnanců či při hledání zaměstnání
    Ke stažení zde
  • update webapp IM-PROVE a její napojení na další nástroje
  • realizace školení pro pracovníky s mládeží, školitele a vedoucí s cílem naučit reflektovat mladé lidi vlastní zkušenosti či dovednost a prezentovat je i v rámci pracovních pohovorů
  • zpracování interaktivní elektronické příručky pro práci s dobrovolníky s využitím aplikace IM-PROVE

Partneři:

Cestovatelský a info večer v Praze: Brazílie a Itálie

Přijď si poslechnout inspirativní přednášky našich dobrovolníků*ic, kteří letos vyrazili na workcampy do Itálie a Brazílie a zjisti, jak se takového projektu můžeš zúčastnit také. Akce je zdarma, ale prosíme o registraci, ať víme s kolika lidmi počítat.