Aktivity

Víkendové školení, dvoutýdennnnnní workcamp nebo dlouhodobá rozvojová stáž. Projekty v zahraničí, ale také v České republice. Široká paleta aktivit nabízí každému zájemci o dobrovolnictví výběr dle jeho požadavků a možností.

O nás

Naše vize - Chceme žít ve společnosti, ve které se lidé respektují a přistupují zodpovědně k okolnímu světu. Věříme, že dobrovolnictví a spolupráce na lokální i globální úrovni je cestou ke vzájemnému porozumění a nenásilí.

Naše mise - Vytváříme příležitosti k aktivnímu zapojení do společnosti a k získávání vědomostí, zkušeností a postojů užitečných pro osobní, občanský i profesní život.

Více o INEXu