Scroll to top

Skupinové projekty

Skupinový projekt je 2-3 týdenní dobrovolnický workcamp, umožňující skupině českých dobrovolníků vyjet za dobrovolnickou prací do zahraničí nebo po ČR společně. Máš kolem sebe kamarády, spolužáky nebo kolegy, s nimiž bys chtěl/a získat nové zkušenosti a přitom podpořit svojí prací místní komunitu? Vezmi je s námi na skupinový projekt!

Náplň skupinových projektů

Dobrovolnické projekty vznikají na základě reálných potřeb místních komunit, ve spolupráci s neziskovými organizacemi či obcemi z dané země (tzv. hostitelskými organizacemi).
Tématické oblasti práce jsou velmi rozmanité, například:

 • Ekologie: péče o CHKO, přírodní rezervace, lesy a veřejnou zeleň, práce v lesních školkách, výsadba sazenic stromů, práce v ekologickém zemědělství, obnova a údržba parků, práce v ekocentrech, environmentální výchova a vzdělávání.
 • Renovační, stavební a rekonstrukční činnosti: práce ve veřejném prostoru (instalace dekoračních a užitných prvků, oživení zapomenutých míst, opravy hřišť), stavby a opravy zdí, stezek, komunitních zahrad, renovace objektů neziskových organizací, přírodní stavitelství.
 • Kulturně umělecké a vzdělávací aktivity: pomoc s organizací festivalů, workshopů, táborů, místních oslav a kulturních akcí, besed pro školy nebo pro veřejnost, pořádání výstav, psaní
 • blogů.
 • Sociálně zaměřené projekty: výuka angličtiny pro děti, organizace volnočasových aktivit pro děti, práce se seniory, s lidmi s postižením nebo z vyloučených lokalit, s uprchlíky atd.
 • Ochrana kulturního dědictví: pomoc při opravě hradů, kostelů, hřbitovů a dalších kulturně-historicky významných budov či objektů, asistence při archeologických výkopech.

Další informace o průběhu workcampu a účasti najdete zde.

Skupinové projekty vhodné pro zájemce, kteří…

• jsou starší 16 let
• mají zájem o dobrovolnickou zkušenost, ale raději by vyjeli ve skupině, než individuálně
• jsou odhodlaní účastnit se projektu aktivně a po celou jeho délku
• mohou věnovat potřebný čas předodjezdové přípravě i ponávratovému hodnocení
• v případě projektu v zahraničí se alespoň základně domluví cizím jazykem (většinou anglicky)
• …další specifické podmínky jsou dané typem projektu a jeho hostitelskou organizací

Skupinu tvoří

Dobrovolníci:
• parta kamarádů, spolužáků nebo kolegů, kteří se pro dobrovolnický zážitek rozhodnou společně
• nebo jednotlivý zájemce, který se chce přidat ke vznikající skupině

Vedoucí:
Skupina je na projekt doprovázená min. 1 vedoucím, který má roli koordinátora a hlavní kontaktní osoby pro
INEX a hostující organizaci:

 • je starší 18 let
 • může se jím stát jeden ze skupiny, případně jej nabíráme samostatně
 • výhodou je, pokud má předchozí zkušenost s vedením skupiny nebo se účastnil mezinárodního projektu, případně již dříve navštívil zemi projektu
 • odpovídá za koordinaci skupiny:
  Před projektem – poskytuje administrativní podporu pro vyřízení přijetí na projekt, pro zajištění dopravy, případně víz apod.
  Během projektu- stará se o dynamiku skupiny a realizuje průběžně hodnotící schůzky. Je hlavní kontaktní osobou prohostitelskou organizaci a INEX-SDA. Odpovídá za zajištění foto-video dokumentace.
  Po návratu – podpoří závěrečné hodnocení projektu od všech účastníků a tvorbu mediálních výstupů (článků, prezentací apod.), sdílí s INEX-SDA podněty pro budoucí skupinový projekt.
 • může se zúčastnit školení vedoucích workcampů INEX.

Finanční náklady

• Registrační poplatek INEXu 2500Kč/osoba pro účast na projektu v zahraničí
• Účastnický poplatek hostující organizaci – dle konkrétního projektu
• Doprava
• Pojištění
• Očkování a víza – jsou-li třeba
• Kapesné

Přihlašování

Přihlašte se na aktuálně nabízené skupinové workcampy nebo pokud máte vlastní představu dobrovolnické zkušenosti, neváhejte se na nás obrátit.

Kontakt

Alena Cabalka
workcamp@inexsda.cz
222 362 713

Cestovatelský a info večer v Praze: Mexiko a Francie

Ve čtvrtek, 23. března organizujeme ve skautském institutu v Rybárně další večer plný cestovatelských příběhů. Tentokrát budeš mít šanci zjistit a doptat se na všechno co tě ohledně workcampů v zahraničí zajímá. Můžeme se na tebe těšit?