Organizace INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA) prostřednictvím spolupráce s ukrajinskou organizací Alʹternatyva-V umožní 2 českým dobrovolníkům zúčastnit se projektu na obnovu vesnice Moščun (Kyjevská oblast), která byla z 85 % zničena během první fáze ruské invaze na Ukrajinu. Dobrovolnický projekt, tzv. workcamp, potrvá 2 týdny a zapojí se do něj celkem 15 dobrovolníků z celého světa.

Dobrovolnický projekt Restore Moschun vznikl v součinnosti ukrajinské nevládní neziskové organizace Alʹternatyva-V a tamních úřadů. Cílem projektu je pomoci při obnově vesnice Moščun, která leží severozápadně od Kyjeva a byla výrazně zasažena během bojů o hlavní město v březnu 2022. Dobrovolníci se budou po dobu 2 týdnů ve dnech 16. až 30. 7. podílet na opravě autobusové zastávky, která byla poničena šrapnely a střelami; zacelovat trhliny vzniklé dělostřeleckými explozemi; renovovat ploty nebo barvit obrubníky.

Kapacita dobrovolnického projektu je 15 dobrovolníků, přičemž minimálně 2 místa jsou vyhrazena pro dobrovolníky z České republiky. Vedle práce je pro dobrovolníky naplánován doprovodný kulturní program a setkání s místními obyvateli. Podávat přihlášky na projekt je možné do 20. června.

„Na Ukrajině stále panuje válečný stav. Všichni dobrovolníci proto budou muset být připraveni na nenadálé situace, které mohou nastat. Ať už se jedná o vyhlášení leteckého poplachu, výpadky elektřiny nebo přerušení dodávek vody. V případě rozeznění sirén se dobrovolníci budou muset jít skrýt do krytu, který bude k dispozici v blízkosti pracovního místa i jejich ubytování,“ přibližuje bezpečnostní situaci Zuzana Matějčková z INEX-SDA.

Projekt Restore Moschun se svou náplní vrací ke kořenům myšlenky workcampů, která vznikla v roce 1920. Tehdy u francouzského města Verdun proběhl dobrovolnický projekt, během něhož se dobrovolníci ze 4 různých evropských zemí rozhodli spojit, aby společně pomohli obnovit válkou zničené město. Workcampy postupně transformovaly v dobrovolnické projekty s různou náplní, v současnosti jsou zastoupeny veřejně prospěšné aktivity na ochranu přírody, rekonstrukci památek, práci s dětmi či znevýhodněnými lidmi nebo také na organizaci kulturních událostí. Workcampy jsou oblíbené především mezi mladými lidmi, kdy účast na projektu v sobě spojuje pomoc veřejně prospěšným iniciativám, poznávání cizí země, seznámení se s lidmi jiných kultur a neformální vzdělávání.

Dobrovolníci z České republiky se do projektu Restore Moschun mohou zapojit díky organizaci INEX-SDA a jejímu aktivnímu působení v projektu PEWO (Peacebuilding through volunteering). INEX-SDA je na poli mezinárodního dobrovolnictví aktivní od roku 1991 a každoročně pomáhá zprostředkovat výjezd na mezinárodní workcampy přibližně 300 až 500 českým dobrovolníkům. Dobrovolníci si mohou vybírat z nabídky přibližně 1500 projektů v 50 zemích světa.

Marek Šurkala

KONTAKTNÍ OSOBA:

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit
Zuzana Matějčková
e-mail: office@inexsda.cz
telefon: 725 284 714

ODKAZY PRO VÍCE INFORMACÍ:

Detailní popis projektu Restore Moschun
Stránky organizace Alʹternatyva-V
Webové stránky INEX – Sdružení dobrovolných aktivit
Obecné informace o workcampech

FOTOGRAFIE K POUŽITÍ