Praha (21. 11. 2022): V rámci programu Festivalu globálního vzdělávání (22. až 24. 11.) proběhne dne 23. 11. workshop Jak cestovat udržitelně? Inspirace z terénu, workcampů i globálního dobrovolnictví. Workshop pořádá organizace INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (INEX). Cílem workshopu je zapojit širokou veřejnost do diskuse o negativech turismu a představit dobrovolnictví jako možnou alternativu. Workshop bude lektorován Lenkou Kadeřábkovou, ředitelkou INEXu.

„Považujeme za nutné, aby se ve společnosti více hovořilo o negativech, která souvisí s cestováním. Zároveň ale odmítáme na situaci nahlížet černobíle. Věříme, že cestování a udržitelnost mohou fungovat v symbióze a dokonce navzájem prospívat, pokud se uchopí správně,“ představuje hodnotové ukotvení organizace INEX Lenka Kadeřábková, ředitelka INEXu a lektorka workshopu. Cílem workshopu bude poskytnout lepší znalosti o negativních dopadech masového turismu a představit pozitivní příklady turismu. Účastníci by poté měli být schopni sami aplikovat principy udržitelného turismu při osobních i např. pracovních cestách. Účastníci se také seznámí s možnostmi udržitelného turismu skrze dobrovolnictví, konkrétně skrze workcampy. Workshop proběhne 23. 11. v čase 15:00 až 16:30.

Festival globálního vzdělávání se uskuteční ve dnech 22. – 24. 11. v Kampusu Hybernská v Praze. Festival je součástí programu 9. ročníku Týdne globálního vzdělávání. Cílem festivalu bude prozkoumat otázku, jak v dnešním propojeném světě žít udržitelně a co pro to mohou jako jednotlivci udělat studenti, učitelé a občané. Program festivalu je složen z workshopů určených pro pedagogy, studenty i širší veřejnost, panelové diskuse Učíme (se) a žijeme v neklidné době a dalšího doprovodného programu.

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z. s. je nestátní nezisková organizace. Vznikla v roce 1991 a zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním. Díky členství v mezinárodních sítích umožňuje zprostředkovat českým zájemcům o dobrovolnictví projekty ve více než 40 zemích světa. Každoročně s organizací vyjíždí na dobrovolnické výjezdy do zahraničí přibližně 300 Čechů a Češek. Hlavní aktivitou organizace jsou tzv. workcampy, krátkodobé mezinárodní dobrovolnické projekty. Workcampy obvykle trvají 2-3 týdny, kdy společně mezinárodně složená skupina dobrovolníků pracuje na veřejně prospěšné iniciativě. Náplň projektů bývá různorodá. Zastoupeny jsou projekty zaměřené na ochranu přírody, rekonstrukci památek, práci s dětmi či znevýhodněnými lidmi a organizaci kulturních událostí.

Realizace workshopu byla podpořena z prostředků České rozvojové agentury v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce ČR.


KONTAKTNÍ OSOBA:

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z.s.
Zuzana Matějčková
e-mail: office@inexsda.cz
mobil: +420 725 284 714


UŽITEČNÉ ODKAZY:
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit – oficiální webová stránka
Workcampy – základní informace
Týden globálního vzdělávání – oficiální webová stránka
Týden globálního vzdělávání – facebooková událost


LENKA KADEŘÁBKOVÁ
ředitelka INEX – Sdružení dobrovolných aktivit a lektorka workshopu
Pracuje na pozici ředitelky INEXu 3 roky. Oblasti vzdělávání se věnuje od studia na vysoké škole, kdy se přidala ke studentskému spolku IAESTE, který následně i vedla a na národní úrovni vysílala studenty na odborné stáže do celého světa. K aktivitám INEXu se dostala skrze vlastní účast na dobrovolnických projektech, kdy vyjela například do Vietnamu nebo Jordánska, kde strávila několik měsíců. V současnosti se zaměřuje na posílení boje proti zvyšujícící se radikalizaci ve společnosti, pěstování kritického myšlení a navyšování kompetencí mladých lidí.
Profil na LinkedIn
Host podcastu DOBRO.CAST