Praha (13. 3. 2023): Turecká organizace GSM – Gençlik Servisleri Merkezi (GSM – Youth Services Center) připravila na období duben až září cyklus krátkodobých mezinárodních dobrovolnických projektů (tzv. workcampů), jejichž cílem bude pomoci zmírnit následky zemětřesení, které Turecko postihlo začátkem února. Skrze mezinárodní partnerství s českou organizací INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (INEX) se do projektu Earthquake Solidarity budou moci zapojit i dobrovolníci*ice z České republiky. Možnost přihlášení se na projekt se otevře 13. března.

„Účastníci*ice workcampu budou asistovat při přípravě provizorních obydlí, podílet se na programech psycho-sociální podpory, pořádat aktivity pro děti a mládež, pracovat se seniory a lidmi se znevýhodněními, kteří potřebují zvýšenou péči, nebo asistovat při poskytování služeb veřejného zdravotnictví, hygieny a úklidu,“ přibližuje náplň práce Alena Cabalka, koordinátorka vysílání dobrovolníků do zahraničí. Zástupci organizace GSM rovněž očekávají, že přítomnost mladých dobrovolníků*ic z různých zemí může posloužit jako zdroj naděje pro místní obyvatele a oběti katastrofy. Projekt se zrealizuje v Mezitli (širší oblast města Mersin), kam byla velká část zemětřesením postiženého obyvatelstva přesunuta. Celkem se uskuteční 11 dvoutýdenních turnusů v období od 14. dubna do 15. září. Každého z turnusů se může zúčastnit až 8 dobrovolníků*ic z různých zemí, přičemž projekt je otevřen zájemcům ve věku 18 až 30 let. Komunikačním jazykem bude angličtina.

Dobrovolníci*ice z České republiky se do projektu Earthquake Solidarity budou moci zapojit díky organizaci INEX – Sdružení dobrovolných aktivit a jejímu členství v mezinárodní síti Alliance of European Voluntary Service Organizations. Organizace INEX je na poli mezinárodního dobrovolnictví aktivní od roku 1991 a každoročně pomáhá zprostředkovat výjezd na mezinárodní workcampy přibližně 300 až 500 českým dobrovolníkům*ic. Nabídka workcampů pro rok 2023 se zájemcům*kyním zpřístupní v pondělí 13. března. Nabídka bude obsahovat přibližně 1500 projektů v 50 zemích světa.

Workcampy obvykle trvají 2-3 týdny. Během projektu společně mezinárodně složená skupina dobrovolníků*ic pracuje na veřejně prospěšných iniciativách, přičemž náplň bývá velice různorodá. Zastoupeny jsou projekty zaměřené na ochranu přírody, rekonstrukci památek, práci s dětmi či znevýhodněnými lidmi nebo také na organizaci kulturních událostí. Workcampy jsou oblíbené především mezi mladými lidmi, kdy účast na projektu v sobě spojuje pomoc veřejně prospěšným iniciativám, poznávání cizí země, seznámení se s lidmi jiných kultur a neformální vzdělávání. Koncept workcampů vznikl v roce 1920, kdy u francouzského města Verdun proběhl dobrovolnický projekt, během něhož si účastníci z navzájem dříve nepřátelských zemí dali za cíl společnými silami obnovit válkou zničené město.

KONTAKTNÍ OSOBA:

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit
Marek Šurkala – PR/Média
e-mail: pr@inexsda.cz
telefon: 776 748 203

ODKAZY PRO VÍCE INFORMACÍ:

Prospekt projektu Earthquake Solidarity
Webové stránky INEX – Sdružení dobrovolných aktivit
Webové stránky GSM – Gençlik Servisleri Merkezi
Obecné informace o workcampech

OBRÁZKY K POUŽITÍ:

Mapa Turecka s vyznačením workcampů Earthquake Solidarity
(zdroj: GSM – Gençlik Servisleri Merkezi)