Scroll to top

Realizované projekty

Úspěšně běžící a realizované projekty programu INEXup (dříve Dobrovolnický klub) 2011 - 2019

Library of things
(2017 – stále fungující)

Místo se stálou zásobou věcí k půjčení za poplatek. Zisk z půjčování předmětů je znovu přímo vkládán do rozvoje Knihovny věcí. Víc info tady.

Campaway

Projekt měl za cíl informovat mladé lidi, zejména studenty o možnostech vyjet na dobrovolnické projekty do zahraničí i do Česka. Dát jim osobní rady, nasdílet příběhy a dát i konkrétní tipy. Pomáhali tak nerozhodným lidem, kteří chtěli vyrazit na svoji dobrovolnickou zkušenost do zahraničí, ale ještě to chtěli s někým probrat a doptat se. Víc informací.

Bezejmenná generace
(2014 – stále fungující)

To si piš! je kampaň, kterou realizovalo seskupení Bezejmenná generace aka Mladí básníci pražští, která se snaží poukázat na význam poezie v dnešní společnosti a podporovat mladé lidi v autorské tvorbě. Základem aktivit kampaně To si piš! byl bezplatný cyklus tvůrčích dílen vedených významnými současnými autory na aktuální témata. Účastníkům workshopů bylo poté umožněno vystupovat na kulturních akcích a publikovat v závěrečném almanachu. Projektem provázeli významní autoři jako je Jarmila Hannah Čermáková, Petr Borkovec a Marek Šindelka, držitel ceny Magnesia Litera. Nyní se skupina schází k jednorázovým akcím. V roce 2017 např. instalovali „Strom poezie“ na festivalu Habrovka nebo realizovali básnické čtení „Poezie v Trafice – uvádějí J-J&Zee“. Více o jejich akcích se dočtete na Facebooku.

Na Den
(2014 – 2020)

Propojovat neziskovky a širokou veřejnost – to je cílem projektu Na Den, který stále realizuje pracovní skupinka, která si říká Na Den. Jejich model jednodenních dobrovolnických akcí, pořádaných ve spolupráci s různými neziskovými organizacemi umožňuje účastníkům prožít jeden den v dané organizaci, poznat její prostředí i aktivity a pomoci jí s běžnou činností či mimořádně plánovanou akcí. Na jaře tohoto roku se účastnili akce „Čistě ženská záležitost“, kterou pravidelně pořádá Diakonie ČCE pro ženy všech národností žijící v ČR. Další akce během tohoto roku ještě plánují. Více o projektu http://www.na-den.cz nebo na Facebooku.

CampAway
(2014- stále fungující)

Projekt CampAway má za cíl informovat mladé lidi, zejména studenty středních škol o možnostech vyjet na dobrovolnické projekty do zahraničí i do Česka. Kromě bohatých příprav a podkladů k propagačním materiálům, které se jim podařilo vytvořit, pořádá skupina i besedy na středních školách a jejich prostřednictvím oslovuje studenty. V roce 2016 se skupině podařilo spolu s 8 organizátory a prezentujícími uspořádat 10 prezentací/ besed o dobrovolnických příležitostech na SŠ i veřejných místech v Praze, Hradci Králové, Ledči nad Sázavou, Ústí nad Labem i v Benešově u Prahy. Podařilo se jim tak informovat více jak 150 mladých lidí. Skupina funguje od října 2014. Po delší době se projekt opět rozjíždí, a to pod taktovkou Ren Pajerové. Více o projektu se dozvíte na jejich Facebooku.

Spring of Volunteering
(2014)

Spring of Volunteering je skupina dobrovolníků, která se snaží přiblížit tématiku a možnosti mezinárodního dobrovolnictví široké veřejnosti. Skupina na příklad uspořádala happening pod širým nebem „Play The Change“, zahrnující nejen prezentaci dobrovolnických projektů INEX-SDA, ale i dalších neziskových organizací, a rovněž vystoupení dvou divadelních souborů a fotbalové utkání s tradičním keňským fotbalovým míčem. Nebo byla uspořádána debata „Do No Harm“ o tom, co je třeba zohlednit při výjezdu na dobrovolnický projekt do zemí globálního Jihu. Realizátoři akce: Barbora Zavadilová, Eva Kapuciánová, Penelope Bouba, Delina Braho

Workcamp pro všechny
(2014)

„Workcamp pro všechny“ bylo motto pracovní skupiny zaměřené na inkluzi, která INEX-SDA podporovala ve snaze zapojit nové zájemce do projektů a programů, které nabízí či organizuje. Jednalo se především o zapojení do workcampů, ale i výměn mládeže a Evropské dobrovolné služby. Členky skupiny společně vytvořily první informační materiály pro cílovou skupinu i pro partnerské organizace. Díky jejich nadšení vznikla kampaň „Workcamp pro všechny“, která komukoliv umožňovala finančně podpořit účast dobrovolníka se znevýhodněním (s postižením, z dětských domovů nebo ze sociálně znevýhodněného prostředí) na workcampu. Tato kampaň velmi brzy vyústí v oficiální sbírku INEX- SDA. Realizátorky akce: Eva Chovanová, Vendula Švadlenková, Tereza Veselská, Katka Linhartová, Dagmar Fousková

FilmHUB
(2013 – 2014)

A project of two INEX-SDA´s EVS volunteers, Nora Lázaro Aguirre and Adna Hindija, following- up the great tradition of EVS volunteers joining the Volunteer´s Club and starting their own project. The projections of movies (mostly with global education thematics) accompanied by debates took place among November 2013 and February 2014. What did founders of this social-educational event say „Filmhub is a space to share ideas and create debates. In consists in the screening of global education movies that promote reflexion. The aim is to improve critical thinking skills through debating, using films as a tool. It is open to topics connected to global issues and everyday concerns.“ The events of FilmHUB have been during the course of time visited by 60 people. Not a bad number considering the cognitively demanding nature of the movies and discussions! „Filmhub is a space to share ideas and create debates. In consists in the screening of global education movies that promote reflexion. The aim is to improve critical thinking skills through debating, using films as a tool. It is open to topics connected to global issues and everyday concerns.“

European Action Day: Mezinárodní den dobrovolníků
(2013)

Skupina dobrovolníků mezinárodního složení uspořádala akci na Mezinárodní den dobrovolníků. Nejprve proběhl veřejný trh před Národní technickou knihovnou v Dejvicích, kde jsme uvítali členy dalších neziskových organizací a dobrovolníky Evropské dobrovolné služby a hovořili s veřejností. Večer pak následovala tradiční klubová oslava s kapelou TING, vyhlášením Dobrovolníka roku 2013 a fotosoutěže. Realizátoři akce: Marie Manková, Adna Hindija, Penelope Bouba, Gervaise Hay, Ondřej Bradáč, Nikola Zdraveski, Nora Lázaro, EVS dobrovolníci z dalších organizací

The Spirit of Volunteering
(2013)

Ve dnech 25. 6.- 2. 7. 2013 zorganizovala pracovní skupinka DoKu – Dobrovolnictví v ČR (Na Den) mezinárodní výměnu mládeže The Spirit of Volunteering financovanou programem Evropské komise Youth in Action. Cílem výměny bylo představit účastníkům dobrovolnictví jako jeden ze způsobu smysluplného trávení volného času a aktivního občanství, motivovat je k vlastním iniciativám a v neposlední řadě přispět k interkulturnímu porozumění a participaci mezi mladými lidmi. V rámci jednoho týdne účastníci z ČR, Portugalska, Bulharska a Estonska poznali sociální, environmentální i kulturní oblast dobrovolnictví, vyzkoušeli si dobrovolnické aktivity v komunitním domu Vila Valila v Červeném Újezdu u Votic a v občanském sdružení Ochrana fauny v ČR. V závěru týdne pak sami zorganizovali mezikulturní večer pro obyvatele Votic a okolí. Odkaz na blog projektu: http://thespiritofvolunteering.wordpress.com/ Realizátoři akce: Zuzana Petránková, Jonáš Klimeš, Hana Pechová, Eva Chovanová, Lenka Kostelecká, Irena Vrňáková, Victoria Tzanova, Nikola Zdraveski

Měsíc mezinárodního dobrovolnictví / Month of International Volunteering II
(2013)

Cílem kampaně, která probíhala po celý duben, bylo nabídnout pražským středoškolákům a vysokoškolákům příležitost poznat „svět“ mezinárodního dobrovolnictví a potkat se s vrstevníky, kteří dobrovolnické projekty v zahraničí zažili. V rámci měsíce probíhala celá řada akcí – jarmark neziskovek a dobrovolnických příležitostí, diskusní večer o kvalitě vzdělávání v ČR, jednodenní ochutnávky mezinárodně dobrovolnických projektů, mezinárodní piknik a závěrečná „VoluntArt“ night. Kampaň celkově usilovala o propagaci mezinárodního dobrovolnictví a příležitostí vyrazit do světa s INEX-SDA. Více info zde: http://www.inexsda.cz/cs/akce/akce2/MMD Realizátoři akce: Jonáš Klimeš, Veronika Šteffanová, Vendula Nováková, Markéta Racková, Victoria Tzanova, Veronika Pohloudková, Kamila Zbuzková, Adna Hindija, Nora Lazaro, Ondra Bradáč, Lukáš Policar

(Step) Out from the Crowd
(2013)

Four day long international training located in beautiful South Bohemian contryside. Together with 24 other participants from four countries had the opportunity to find out more about freedom in today’s society. The training organised by skilled INEX-SDA trainers used methods of experiential education. It consisted of various activities emphasising different psychological, social, physical and emotional aspects of the topic. The project was realized in cooperation with Czech organisation Post Bellum Realized by: Via Hoznauerová, Petr Soběslavský, Eliška Kyršová, Tomáš Brambora, Alena Hábltová, Lenka Maxová

SustainLABe
(2012 – 2013)

SustainLABe was a laboratory in sustainable living. Each month we were present a challenge focusing on one topic related to sustainable living. Task was to implement small changes in your daily lives. The aim of the project was to raise awareness about sustainable living and encourage people to adopt simple green habits that help to reduce their ecological footprint. Thay organised a 2 days miniworkcamp in EcoCenter Paleta in Oucmanice. Find more about the project on our websites. Join us on facebook! The project is being realized by: EVS volunteers working in INEX-SDA – Hrefna Palsdottir and Victoria Tsanova

Zažít město jinak, Vršovice
(2012)

Tým Dobrovolnického klubu se zúčastnil sousedské slavnosti v rámci celopražského festivalu Zažít město jinak v ulici Krymská ve Vršovicích. Členové DoKu přispěli svou troškou k celkově pestrému programu celého vršovického odpoledne, jehož cílem bylo oživit čilým ruchem a duchem pospolitosti ulici Krymskou i přilehlé lokality. Tým DoKu se na programu podílel pomocí při organizaci cyklosprintů do kopce v ulici Krymská, vedením rukodělné dílny, kde si zejména děti mohly vyzkoušet výrobu nejrůznějších praktických předmětů z tetrapaku, organizací procházky s bezdomovcem a nakonec hudebním vystoupením u sousedského táboráku v závěru večera. Fotky zakce najdete zde. Za DoK se zapojili: Hana Pechová, Lukáš Policar, Jonáš Klimeš, Ondřej Bradáč, Kamila Zbuzková

Globální cirkus
(2012)

Během prvního červencového týdne se mohli obyvatelé vybraných obcí na Vysočnině zúčastnit ponávratové iniciativy účastníků programu GLEN 2011. Cílem bylo ozvláštnit letní atmosféru a probudit zájem o globální témata v třech vesnicích České Republiky (1.-3.7. Morašice, 4.-5.7. Sloupnice, 6.-7.7. Pustá Rybná). K vidění byla výstava fotografií ze zemí globálního Jihu, kde účastníci strávili 3 měsíce na stáži, večer se promítaly dokumentární filmy. kromě toho jsme si povídali o kultuře, práci a životě ve Vietnamu, Indii, Mongolsku, Keni, Senegalu a JAR. Za podporu děkujeme paní starostce v Morašicích a panu starostovi ve Sloupnici. Realizátoři projektu: Jiří Renza, Veronika Ambrozyová, Veronika Uhlířová, Tereza Svadošová, Lenka Mařincová, Míša Čermáková, Romana Duchoslavová

Měsíc mezinárodního dobrovolnictví / Month of International Volunteering
(2012)

První kampaň z dílny DoKu s cílem propagovat myšlenky mezinárodního dobrovolnictví a umožnit mladým lidem setkat se s bývalými i současnými dobrovolníky z ČR i zahraničí, pobavit se s nimi o tom, co jim mezinárodně dobrovolnická zkušenost může přinést a umožnit jim zažít atmosféru workcampů “na vlastní kůži”. Kampaň byla zahájena flashmobem na téma Dobrovolník v akci v areálu univerzitního kampusu ČVUT v Dejvicích. Následoval dobrovolnický večer v pražském HUBu a především 3 jednodenní “mikroworkcampy”, kde mladí lidé mohli přispět svou dobrovolnou prací a zažít atmosféru mezinárodního workcampu. Organizační tým: Jonáš Klimeš, Šárka Čapková, Ondřej Bradáč, Lukáš Policar, Adéla Jansová, Veronika Hudečková, Klára Votavová

Dobrovolníkem v ČR / Being volunteer in Czech Republic
(2012)

Vznikla jako projekt členů DoKu se zkušenostmi z vedení workcampů. Výstava si kladla za cíl pomocí fotografií a tematických hesel představit neodmyslitelné součásti mezinárodních workcampů v ČR, přiblížit jejich atmosféru, poukázat na nevšední zážitky dobrovolníků a také zaznamenat podstatu a smysl samotných projektů. Výstava v různých barvách a odstínech vykresluje obrázek a atmosféru světa workcampů a jeho přiblížením chtěla motivovat mladé lidi k nalezení vlastní cesty k dobrovolnictví, ať už na území ČR či v zahraničí. Výstava proběhla na šesti českých univerzitách. Projekt podpořila Nadace Vodafone. Realizátoři projektu: Štěpán Kyncl, Zuzana Petránková, Lenka Kostelecká, Hana Pechová, Nikola Zdraveski, Anja Decker

Prožitkový kurz Na jedné lodi
(2012)

Byl autorským zážitkovým outdoorovým víkendem projektové skupiny DoKu složený ze zkušenějších lektorů a školitelů. Cílem víkendu byla především zábava, silný společný zážitek, sebepoznání a navázání nových přátelství mezi členy DoKu a dalšími dobrovolníky v rámci komunity INEXu. Lektoři připravili celou řadu zajímavých outdoorových i sociálně psychologických aktivit. Motto víkendu: „Slabí lidé čekají na příznivou příležitost, silní si ji vytvářejí!“ O.S.Marder Realizátoři projektu: Viola Hoznauerová, Eliška Kyršová, Tomáš Brambora, Alena Hábltová, Petr Soběslavský, Hana Pechová a Petra Vymětalíková

Mezinárodní den dobrovolníků a oslava 20. narozenin INEX-SDA
(2011)

Vůbec první realizovaný projekt členů Dobrovolnického Klubu DoK, kteří se sešli na podzimním Dobrovolnickém meetingu v Kosteleckých Horkách. Projektová skupina „Produkce“ si vzala na starost kompletní přípravu celého dobrovolnického večírku, který INEX-SDA tradičně pořádala při příležitosti mezinárodního dne dobrovolníků vyhlášeného OSN na 6. prosince. Součástí večera bylo vyhlášení výsledků fotosoutěže o nejlepší fotografie z dobrovolnických projektů, vyhlášení dobrovolníků roku a velkolepá oslava 20. narozenin INEXSDA. Nechyběly skvělá kapela Rooombaaa, občerstvení, videa a spousta zábavy. Akce se zúčastnilo více než 130 lidí. Tým organizátorů: Jonáš Klimeš, Šárka Čapková, Martina Krátká, Kamila Saláková, Veronika Hudečková, Dana Marková, Monika Kolomazníková a Nikola Zdraveski

Víkendové školení vedoucích workcampů, 14.-16.6.

Chceš zlepšit své leadership dovednosti? Přidej ruku k dílu tam, kde je to třeba, zapracuj na osobním rozvoji, poznej v létě lidi z celého světa a odnes si nezapomenutelný zážitek. Staň se vedoucí*m workcampu v České republice!