Jak poprvé vznikla myšlenka, že byste mohli uspořádat workcamp ve Vašem městě?

Myšlenka uspořádat workcamp v našem městě ve mně uzrávala delší dobu. Jako dobrovolník jsem se účastnil několika workcampů v zahraničí a vždy jsem se z nich vracel nejen s krásnými zážitky, ale také s vědomím toho, že by bylo skvělé takovýto projekt jednou uspořádat i v našem městě. Velkou inspirací mi byly dva workcampy v americkém městečku Newport, které mi v mnohém připomínalo náš Borohrádek. A právě v Newportu jsem se definitivně rozhodl a postupně začal plánovat.

Jak ses cítil po absolvování školení „Zrealizuj workcamp ve svém městě“?

Školení bylo skvělé! Jednak mi pomohlo vyřešit některé nejasnosti, jednak se mi líbila příjemná atmosféra a forma, jakou byl celý program pracovnicemi INEXU veden. 

Co následovalo po něm – do chvíle, než začal workcamp?

Po školení následovalo zpracování přihlášky, společná příprava smlouvy a setkání se zástupkyní INEXu přímo v našem městě. Zastupitelstvo města bylo o myšlence uspořádat workcamp informováno již v předstihu a celou akci včetně finanční podpory bez problému podpořilo. Důležité bylo motivovat další lidi k zapojení do projektu a začít včas vše společně promýšlet a připravovat. Po celou dobu nám byl INEX velkou oporou, neboť jsme měli k dispozici výborně zpracovaný manuál pro hostitele „Zrealizuj workcamp ve svém městě“ a další podpůrné materiály. V případě potřeby jsme se navíc mohli kdykoli obrátit na pracovníky INEXu, kteří byli vždy velmi nápomocní. Rovněž jsme oslovovali potenciální partnery akce – domluvili jsme se na oboustranně výhodné spolupráci s místními firmami, což nám umožnilo celý projekt financovat. Peníze z rozpočtu města nakonec nebylo nutné čerpat. Věnovali jsme pozornost i mediální prezentaci projektu s cílem seznámit občany z Borohrádku a dalších obcí se smyslem akce a motivovat je k aktivnímu zapojení. 

Jaká jste měli ohledně workcampu očekávání? Báli jste se něčeho?

Naše očekávání vystihuje název workcampu Svět v Borohrádku. Chtěli jsme, aby se občané našeho města mohli setkávat s lidmi z různých částí světa, společně se bavit či poznávat odlišné kultury.
Určité obavy jsme měli z toho, jak místní lidé zahraniční hosty přijmou. Přece jenom v našem malém městě nejsou setkání s lidmi ze zahraničí běžné. 

A jak to dopadlo?

Dopadlo to neskutečně! Občané našeho města i sousedních vesnic byli úžasní! Ohromně přátelští. Bylo krásné sledovat všechna ta milá setkání, v průběhu těchto dvou týdnů jsem neustále viděl usměvavé tváře jak místních, tak našich hostů – třeba ve volném čase při společném sportování, výletu, taneční zábavě nebo sledování mistrovství světa ve fotbale.
Lidé také byli velmi nápomocní a dobrovolníkům dávali najevo, že si váží jejich přítomnosti a práce. Již před zahájením nám spoluobčané pro hosty ochotně půjčili vlastní prostěradla, polštáře, peřiny, v průběhu akce nám pak třeba na den poskytli jízdní kola, neustále někdo nosil na ochutnání různé dobroty, párkrát nám také někdo dokonce přivezl výborný oběd pro celý náš dvanáctičlenný tým. 

Jaká vzpomínka na workcamp ti i teď po čase vykouzlí úsměv na rtech?

Krásných vzpomínek je opravdu hodně. Mám radost, když kolem sebe vidím usměvavé tváře, a v průběhu workcampu bylo veselo neustále. Asi největší radost jsem měl z toho, jak probíhal příměstský tábor pro žáky naší školy. I v tomto případě jsme měli obavy, jak budou děti na zahraniční hosty reagovat, jak si poradí s určitou jazykovou bariérou, zda se nebudou ostýchat. To, co následovalo, ale předčilo všechna naše očekávání. Byl to nádherný týden, děti a dobrovolníci si ihned porozuměli a společně strávené dny si všichni zapojení opravdu užívali. Vrcholem pak byl závěrečný mezinárodní večer, kterého se účastnili žáci z tábora, jejich rodiče, dobrovolníci a další lidé, podílející se na organizaci workcampu. Ještě teď mám husí kůži při vzpomínkách na některé krásné okamžiky, který tento večer přinesl. 

A naopak – co bys na workcampu změnil?

Workcamp jsem měl na starosti jako zástupce města i jako vedoucí týmu, což bylo časově a organizačně hodně náročné. Bylo velmi důležité, že se na organizaci podíleli i další lidé – tři čeští dobrovolníci a řada dalších lidí. I tak bych se příště snažil svěřit ještě více úkolů ostatním. 

Půjdete do toho znovu?

Místní lidé i dobrovolníci to berou za hotovou věc 🙂 Uplynulo několik týdnů a stále často slýcháme, jak to bylo skvělé a co bychom ještě mohli do programu zařadit příští rok, některé děti již přišly nahlásit, že v létě se opět zúčastní mezinárodního příměstského tábora. Také jsme v kontaktu se zahraničními dobrovolníky, řada z nich opakuje, že v létě přijedou znovu.
Z kladných ohlasů samozřejmě máme velkou radost. V tuto chvíli ale nedokážeme říci, zda se workcamp bude v létě konat znovu. Letos se vše vydařilo díky aktivnímu zapojení čtyř místních dobrovolníků a řady dalších lidí. Pro příští rok ale mají někteří z nás jiné velké plány a prozatím je nejasné, zda je bude možné s pořádáním workcampu propojit. 

Co bys doporučil organizacím, které uvažují o tom, že uspořádají vlastní workcamp?

Je skvělé, že nad pořádáním workcampu přemýšlíte. Jste-li ochotní projektu věnovat svůj čas, pusťte se do toho. Zažil jsem sedm workcampů, ať už z pozice dobrovolníka, vedoucího týmu či organizátora, a tak mohu upřímně říci, že tyto akce budou jak pro Vaši organizaci, tak pro všechny zapojené velkým přínosem. Je pravděpodobné, že budete mít nějaké nejasnosti. Můžete se však spolehnout na INEX, který Vám bude velkou oporou.

Snažte se pro Váš workcamp získat další nadšence, ať na to nejste sami. Rovněž je důležité informovat místní komunitu a nadchnout ji tak pro projekt. Můžete využívat web organizace, místní zpravodaj, regionální tisk, rozhlas atd. Nám se velmi osvědčilo vytvoření webu projektu a především stránky na Facebooku. Na té jsme zveřejňovali informace před zahájením a především v samotném průběhu. Zejména bych doporučil sdílet dojmy zahraničních hostů a fotografie, sdíleli jsme také videa, ve kterých např. dobrovolníci česky zvali veřejnost na plánovanou akci, nebo dívka z Ruska hrála na kytaru a zpívala českou píseň. Věřím, že takovéto aktivity napomohou pozitivnímu vnímání workcampu i Vaší organizace.

Přeji, ať se Vám workcamp co nejvíce vydaří.

Michal Přibyl je zkušený dobrovolník, zastupitel a učitel na ZŠ Borohrádek v jedné osobě.
V prosinci 2017 absolvoval školení „Zrealizuj workcamp ve svém městě!“. Více informací o uspořádaném workcampu najdete na https://borohradek.wixsite.com/svet.

Láká tě zeralizovat workcamp ve svém městě? Mrkni na podrobné informace!