Mohl byste nám představit vaši iniciativu? Kdo jste a co děláte?

Jsme dobrovolnická komunita, která se snaží oživit areál kláštera Porta coeli. Pomáháme řeholním sestrám s některými zanedbanými částmi kláštera, jako jsou staré sady, zahrady ale i v rámci oprav dobrovolnického a vzdělávacího centra, které v klášteře vzniklo. Kromě toho se snažíme pomáhat i na obci a místním zemědělcům, kteří pak na oplátku pomáhají nám.

Co bude náplní práce během letošního workcampu?

Každý rok je trochu jiný, areál kláštera je tak rozsáhlý, že je těžké mít dopředu jistotu, které práce přijdou na řadu během INEX workcampu. I proto, že se snažíme dělat práci pro dobrovolníky pestrou a proto jim ji střídat, aby nedělali celý týden tu samou věc. Ale už teď víme, že budeme chtít s dobrovolníky dláždit vstup do dobrovolnického centra, což oceníme, až přijde podzim a bláto zůstane daleko přede dveřmi. Také se chystáme na malování některých vnitřních prostor a povrchové úpravy postelí v rámci dobrovolnického centra. A pak tady máme několik stálic, které se dají dělat každý rok znovu a znovu – prosívání kompostu a jeho rozvážení na naši dobrovolnickou zahrádku, pletí a potom ovšem také několik překvapení, která vyplynou časem a možná budou překvapením i pro organizátory (uprchlé ovce snad letos honit nebudeme). No práce je tu dost.

Kdy jste uskutečnili svůj první workcamp a jak jste vůbec k myšlence organizování workcampu dostali?

Náš první workcamp ve spolupráci s INEXem proběhl poprvé loni a vycházel z mojí zkušenosti. Sám jsem byl jako dobrovolník v rámci Evropské dobrovolné služby na Slovensku, kde jsem pomáhal opravovat a udržovat areál Kalvárie v Banské Štiavnici. A tam jsem se během letního workcampu setkal s INEXem Slovakia. Když jsem se po letech cestování vrátil domů, měl jsem v hlavě myšlenku na rozjetí podobného dobrovolnického projektu v Porta coeli, které leží hned vedle mého rodného města. Shodou okolností jsem se tehdy potkal na jedné zahraniční cestě s tehdejší koordinátorkou workcampů, tak jsme se domluvili, že to zkusíme i u nás v Předklášteří. Loňská zkušenost byla výborná, super bylo i to, že zahraniční dobrovolníci nalákali k návštěvě dobrovolnického centra a místní, kteří byli zvědaví na cizokrajné recepty v rámci Hodů kultur, další akce, kterou jsem si přinesl ze Štiavnice. Místní jsou rádi, že se někomu z takové dálky chce přijet pomáhat do Předklášteří a dobrovolníci můžou navázat kontakt s místní komunitou, která jim takto poděkuje. Win win.

Ovlivnila vás nějak situace okolo koronaviru? Pociťujete větší zájem o dobrovolnictví v této době nebo naopak mají dobrovolníci obavu se workcampu účastnit?

Koronavirus nás ovlivnil dost, nejprve jsme mohli během března v klidu bez rušení nutnosti chodit do práce vyřezávat náletové dřeviny v sadech a tím dokončit první velkou část sadu. Potom ale trvající karanténa rušila jednu víkendovku za druhou a až koncem dubna jsme tak mohli díky rozvolňování a dodržování hygienických předpisů uskutečnit první víkendovku s Hnutím Brontosaurus. Taky k nám mělo letos přijet asi osm skupin belgických skautů, kteří tady chtěli strávit část svých putovních táborů po České republice a při tom nám s něčím pomoci. Všechny tyto tábory ale byly z nařízení belgické vlády zrušeny a my tak hledali náhradní dobrovolníky české. Hodně nám v tom opět pomohlo Hnutí Brontosaurus, které zase nemohlo vyslat svoje dobrovolníky na zahraniční tábory, takže jsme zorganizovali jeden last minute workcamp. Letos je tedy dobrovolnická sezona slabší než loni, myslím, že to ale hravě doženeme v budoucích letech.

Jaké jsou vaše plány s klášterem do budoucích let?

Rádi bychom dále zlepšovali kvalitu zázemí v dobrovolnickém centru tak, abychom zde mohli hostit kromě dobrovolnický akcí i vzdělávací semináře a školní výlety. Stejně tak bychom chtěli dále ladit naši dobrovolnickou zahradu, v hlavě nosím už dva roky nápad na vzdělávací zahradu, která by návštěvníkům ukazovala, jak asi mohly vypadat klášterní zahrady v průběhu staletí. Ale to bude asi ještě chvilku trvat, čas tady u nás v klášteře plyne trochu jinak než tam venku, co je jeden nebo dva roky proti skoro osmi staletím, které tu stojí klášter?

Chceš si stejně jako Tomáš vyzkoušet organizaci workcampu?