Těší nás vidět, kolik našich dobrovolníků a dobrovolnic se chce aktivně podílet na zlepšování stavu společnosti. Zároveň si uvědomujeme, že jsme stále menšina a velká část společnosti je myšlenkou workcampů, mezinárodního dobrovolnictví a mezikulturního vzdělávání dosud zcela nepolíbena. Rozšiřme naši sociální bublinu! 

Díky grantu České rozvojové agentury jsme v minulém roce spustili pilotní projekt workshopů, skrze který budeme schopni oslovit firmy tématy Globálního rozvojového vzdělávání a Cílů udržitelného rozvoje. Uskutečnili jsme už první 3 testovací workshopy, avšak čeká nás ještě spousta práce na jejich vypilování, než je firmám budeme moci nabídnout.

Poslední dva roky nám zároveň jasně ukázaly, jak důležité je pro INEX mít více zdrojů financování. Nemožnost cestovat a tedy a tedy i nemožnost mezinárodně dobrovolničit nás málem položily. Nechceme nečinně čekat, jaká černá labuť se objeví příště. A tak právě i tato nabídka workshopů pro firemní klientelu by nám měla pomoci k větší finanční stabilitě, díky které budeme lépe schopni čelit jakýmkoliv budoucím výzvám. Investujme společně do budoucnosti INEXu!

Jak bude tvůj dar použit

Příprava workshopů pro firmy si žádá značné personální kapacity. Abychom projekt mohli považovat za hotový a připravený k nabídce, bude potřeba vyškolit školitele, analyzovat zpětnou vazbu z pilotní fáze a aktualizovat metodiku. Tvůj příspěvek pomůže pokrýt až 6 měsíců personálních nákladůna našeho pracovníka*ici a další externí konzultace. Až se projekt dostane do své výdělečné fáze, zisky z těchto workshopů by nám měly umožňovat podporovat financování našeho Cyklu globálního dobrovolnictví.

Jak naše workshopy budou vypadat

Koncept workshopů jsme připravili tak, aby se dotýkal osobních postojů účastníků*ic a zároveň měl přesah do jejich pracovního prostředí. Celkem tak firmám nabídneme workshopy na 4 různá témata: Inkluze a diverzita, Udržitelné cestování, Cíle udržitelného rozvoje a Etická komunikace. Workshopy budou z velké části postaveny na skupinové interakci, a proto jsme jako ideální velikost určili skupiny o 6 až 15 účastnících. Délka workshopů pak je naplánována na 3 hodiny. protože Více informací o workshopech najdeš u nás na webu.