Jsme si vědomi situace kolem šíření nového koronaviru COVID-19 u nás i ve světě. Věřte nám, že ji bedlivě od začátku sledujeme. Svět se ze dne na den proměnil a nad všemi mezinárodními workcampy u nás i v zahraničí začal okamžitě viset otazník. Nejen my, ale i všichni naši workcampoví partneři ze zahraničí jsme začali připravovat varianty sezóny, která má být výroční – stoletou. Položili jsme si jednoduchou otázku. „Co teď?“

Než bude trochu jasněji, vyplnili jsme čas virtuálními workcampy. Ty sice nesplňují prvek cestování, na který jste u workcampů zvyklí, ale poskytují alespoň možnost mezikulturní výměny a potkávání nových lidí, byť jen v online světě. Teď už je přeci jen trochu jasněji. Ač naši zemi nepostihla epidemie tak silně, jako některé naše partnerské země, je jasné, že na několik nejbližších měsíců zůstanou české hranice uzavřeny. Pokud se ještě letos přeci jenom otevřou, budeme připraveni udělat vše proto, abychom vám zprostředkovali co nejvíce zahraničních workcampů. Pro teď se ale soustředíme na Česko!

Možná to tak na první pohled nevypadá, ale workcampy a jejich základní myšlenka solidarity a vzájemné pomoci je teď aktuálnější než kdy jindy. I proto chceme být našim partnerům, se kterými workcampy u nás organizujeme, nápomocní a k tomu potřebujeme právě své věrné a zkušené dobrovolnictvo, ale i nové tváře. Workcampy se pro nadcházející léto ponesou v trochu jiném duchu, než na který jsme zvyklí. Ty letošní svedou dohromady dobrovolníky a dobrovolnice z celého Česka. Znamená to, že sice nepotkáš vrstevníky z různých zemí, naopak ale poznáš zapálené lidi z celé naší republiky a zjistíš, že i u nás kulturní a jazykové rozdíly existují! A kdoví, třeba se s některým z nich vydáš na mezinárodní workcamp už v příštím roce.

Protože však víme, že mezinárodní aspekt je u workcampů důležitý, budeme se snažit zapojit cizince, kteří v České republice dlouhodobě žijí. Je tedy možné, že ani tvoje angličtina tyto prázdniny nezůstane neprověřena. Rok 2020 je stoletým výročím workcampů. Je pravda, že většina z nás si oslavy představovala jinak. To ale neznamená, že se budeme litovat a strávíme léto před televizí. Česká republika je krásnou zemí a spousta lokálních partnerů uvítá pomoc. Pojďme se proto semknout, přiložit ruce k dílů a užít si výročí workcampů v České republice!

Do českých workcampů se můžeš zapojit několika způsoby. Stačí si vybrat z jedné z následujících variant!