INSPIRIT

Tříletý mezinárodní projekt (2018 - 2020) Erasmus+ propojující dobrovolnické organizace a univerzity Německa, Itálie a České republiky.

„Věříme, že spolupráce vysokých škol a mezinárodního dobrovolnictví probudí generaci aktivních lídrů, kteří se stanou inspirací pro celou společnost.“

Cíle projektu

 • probudit generaci vzdělaných a mladých lídrů, kteří se stanou inspirací pro celou společnost
 • navázat dialog dobrovolnických organizací a univerzit
 • dosáhnout formálního uznání zkušenosti lídra mezinárodních dobrovolnických projektů (workcampů) v rámci vysokoškolského kurikula (formou stáže či praxe)
 • změřit dopad zkušenosti lídra na rozvoj kompetencí studentů kvalitativním výzkumem
 • dlouhodobě šířit ducha mezinárodního dobrovolnictví a metody neformálního vzdělávání na akademické půdě

Jak se můžete zapojit?

 • campleader – jsi student VŠ libovolného oboru, máš chuť vést workcamp, stát se součástí výzkumu a přispět k prosazení tohoto typu praxe/stáže i na svojí škole?
  Přečti si více
  Přihlaš se do 31.5.2019
 • partnerská univerzita – jste učitel či zástupce VŠ a rádi byste vedení workcampu zařadili na seznam praxí či stáží v rámci vašeho oboru?
  Přečtěte si více

Aktivity a výstupy projektu

 • vzdělávací cyklus pro campleadery (národní) – víkendová příprava lídrů, vedení workcampu, evaluace a reflexe zkušenosti
 • mezinárodní setkání lídrů – reflexe zkušenosti lídra, rozvoj prezentačních dovedností a kreativní prostor pro multiplikační aktivity lídrů
 • mezinárodní výzkum – kvalitativní výzkum měřící dopad zkušenosti lídra na rozvoj kompetencí VŠ studentů
 • dokument – výstup projektu mapující cestu lídrů i spolupráci s univerzitami, který bude sloužit jako užitečný materiál pro multiplikační aktivity lídrů i dialog s dalšími univerzitami
 • příručka dobré praxe – v rámci projektu získáme zkušenosti ve výzkumu a spolupráci s univerzitami, které bychom rádi předali i partnerským organizacím v mezinárodní síti Alliance network a přispěli k šíření ducha mezinárodního dobrovolnictví na univerzitách v Evropě i na celém světě

Partneři

dobrovolnické organizace:
IBG Německo
YAP Itálie

výzkum:
Mgr. Ondřej Bárta, nezávislý profesionál v oblasti společenskovědního výzkumu a evaluace, ČR
prof. Maurizio Merico, Katedra sociálních a politických studií, Univerzita Salerno, Itálie
Ph.D studentka Nadia Crescenzo, Katedra politických, sociálních a komunikačních studií, Univerzita Salerno, Itálie
Dr. Serena Quarta, Katedra historie a společenských studií, Univerzita Salerno, Itálie
MA Zijad Nadaff, Katedra aplikovaných společenských věd, Univerzita Kolín, Německo


úvodní setkání partnerů projektu INSPIRIT, Řím

Kontakt:
Lucie Horáková
lucie@inexsda.cz