Vyplnit dotazník na měření dopadu

Snažíme se zjistit, jaký přínos mají workcampy pro naše dobrovolníky a dobrovolnice a co jim jejich absolvování přineslo či nepřineslo do života. Pomohl ti workcamp odhalit tvé silné či slabé stránky? Cítíš se nyní více samostatný*á? Máš jasněji, co dál dělat se svým životem? Budeme moc rádi za co nejupřímnější odpovědi.