O projektu:

Projekt je zaměřen na téma ponávratových aktivit pro dobrovolníky, kteří se vrátili z tzv. workcampů. Cílem je motivovat dobrovolníky, aby své nově nabyté zkušenosti a znalosti využívali i nadále a zůstali aktivními ve své místní komunitě i po návratu z dobrovolnické aktivity. Jejich aktivní zapojení na lokální úrovni je totiž také základní součástí naší vize. Výzkum, který je součástí projektu, by měl analyzovat zájmy dobrovolníků, kteří vyjedou v r. 2022 na workcamp. Zajímat nás bude jejich motivace a potřeby.

Partnery INEXu jsou pro tento projekt maďarská organizace Egyesek a německá IBG. Během výzkumu bude sesbíráno 300 odpovědí na ponávratové dotazníky (100 dotazníků z každé organizace) a zrealizováno 15 hloubkových rozhovorů (5 za každou organizaci).

Postup a časový harmonogram:

  • 16.-18. února 2022 – partnerské setkání v Praze. Jedna část schůzky bude věnována výzkumu, kdy budou definovány jasné cíle výzkumu a formulovány otázky pro dotazníky i hloubkové rozhovory. Finální podoba všech materiálů pro dotazníky by měla být připravena v AJ do poloviny dubna 2022. (Výzkumník*ice by se účastnila pouze té části setkání, která bude věnována výzkumu.)
  • Začátkem května si každá organizace připraví dotazník a začne se sběrem dat. Do konce září každá organizace sesbírá odpovědi. 
  • Během října-listopadu 2022 proběhne analýza sesbíraných dat z dotazníků a na základě této analýzy budou dokončeny otázky pro hloubkové rozhovory. V listopadu/prosinci 2022 budou rozhovory realizovány. 
  • Od ledna do konce března 2023 proběhne zpracování výstupů výzkumu. 

Co od výzkumníka*ice očekáváme:

  • Potřebujeme, aby nám pomohl*a vydefinovat cíle výzkumu a výzkumné otázky (pro dotazník i hloubkové rozhovory).
  • Měl*a by umět anglicky, aby mohl*a spolupracovat s výzkumníky z Maďarska a Německa;
  • Proškolení týmu projektu ve vedení hloubkových rozhovorů;
  • Zanalyzování dotazníků (min. českou část) a hloubkových rozhovorů z odposlechů (česká část) a připravení celkové zprávy se zobecněním za všechny zapojené země.

Finanční ohodnocení a časová dotace:

Nabízíme 400 Kč hrubého za hodinu s celkovou časovou dotací 80–140 hodin v období od února 2022 do března 2023.
V případě zájmu prosím zašli svůj životopis koordinátorce Veronice Boháčové do pátku 11. února na email vzdelavani@inexsda.cz