Hlavním cílem tohoto projektu bylo podpořit rekonstrukci tohoto historického objektu. Spolupráce mezi místním spolkem Tvrz Veselí a organizací INEX – Sdružení dobrovolných aktivit umožnila zrealizování tohoto zajímavého a prospěšného projektu.

Deset dobrovolníků*nic ze Španělska, Francie, Itálie, Rakouska a České republiky se zapojilo do probíhajících oprav hradu Veselí, aby pomohli s jeho postupnou renovací. Jejich práce zahrnovala zvelebení venkovních i vnitřních prostor hradu, především stavbu plotu z pletiva a údržbu zeleně kolem hradních zdí. Tím nejenže přispěli k obnově tohoto historického místa, ale získali také cenné manuální dovednosti – naučili se například pracovat s různými nástroji.

Kromě práce na zámku si účastníci workcampu užívali volných odpolední, která mohli strávit společnými aktivitami, jako jsou pěší výlety po okolí nebo různé týmové hry. Během kulturního večera dobrovolníci*ce také měli příležitost ochutnat tradiční jídla zemí, ze kterých pocházejí, a blíže se seznámit s jejich kulturou a tradicemi. Během volných dnů dobrovolníci*ce podnikali výlety do  větších okolních měst (Plzeň a Klatovy), díky čemuž poznávali jiný region České republiky než jenom Prahu. Důležitou součástí toho projektu bylo také setkávání s místními – např. prostřednictvím sportovních aktivit (ping pong, volejbal) či událostí (např. Chodské slavnosti v Domažlicích).

Tento mezinárodní dobrovolnický projekt přinesl do oblasti hradu Veselí nad Úhlavou nejen konkrétní přínos v podobě rekonstrukce, ale také obohatil životy dobrovolníků z různých koutů Evropy, kteří zde našli nové přátele, získali cenné zkušenosti a prožili nezapomenutelné zážitky. Během svého pobytu účastníci*ce překonávali jazykovou bariéru a zlepšovali své komunikační dovednosti. Zároveň si díky dobrovolnictví v zahraničí rozšířili svou slovní zásobu. Účast na projektu v rámci Evropského sboru solidarity v některých z nich také vzbudila zájem o aktivní občanství a o Evropská témata.

Můžeš se také podívat na reportáž, co byla na hradě natočena.

Přečti si o projektu i v médiích