Batayporã je městečko v brazilském vnitrozemí, u jehož vzniku stáli Češi pod vedením Jana Antonína Bati. Dnes zde naleznete naprosto jedinečnou fúzi české a brazilské kultury. Tamní krajané mají velký zájem dále rozvíjet a prohlubovat vztahy s Českou republikou a stále více Čechů si nachází cestu do vzdáleného koutu státu Mato Grosso do Sul.

TERMÍN: 21.8.2023 – 8.9.2023

O projektu

Batayporã byla založena J. A. Baťou v roce 1953 a dodnes zde žije česká komunita. Jedním z Baťových spolupracovníků byl i Jindřich Trachta, pozdější starosta Bataypory. V jeho batayporském domě bylo v roce 2001 otevřeno regionální muzeum Pamětní Centrum J. Trachty / Centro de Memória Jindřich Trachta s cílem zachování a rozvíjení české kultury a tradic v kraji a rozšíření obzoru mladých obyvatel tohoto města. Více informací k místu zde: http://www.bataypora.cz/

V roce 2023 proběhne v Bataypoře již 14. ročník workcampu za účasti českých dobrovolnic a dobrovolníků. Tento projekt dlouhodobě slouží k posilování vazeb mezi Českou republikou a komunitou v Bataypoře, prohlubování vzájemného poznání obou kultur. Díky setkání s českými dobrovolníky*icemi je místní komunita více motivovaná zajímat se o své kořeny a původ města a jsou inspirováni k dobrovolnické práci.

Účastníci*ice workcampu budou mít možnost poznat do hloubky českou krajanskou komunitu ve městě, které před padesáti lety uprostřed neprostupné džungle pomáhali založit českoslovenští občané, jejichž potomci zde žijí dosud, navázat mnohá přátelství a zažít dobrodružství v brazilské přírodě.

Práce

Komunita v Bataypoře vybudovala na pozemku Pamětního centra J. Trachty kapličku za účelem umístění kopie Pražského Jezulátka (Menino Jesus de Praga), které mají místní obyvatelé ve velké úctě. Vzorem pro kapličku byla obdobná stavba stojící ve Veselí nad Moravou, nedaleko rodiště J. Trachty. Kaplička se stala místem ke společnému setkávání nad modlitbou a symbolem upevnění vazeb mezi Českou republikou a Brazílií.

Dobrovolníci*ice se v rámci projektu budou podílet na zvelebování Pamětního Centra Jindřicha Trachty, budou pracovat na úpravě náměstí a provádět zahradnické práce.

Další činností dobrovolníků bude příprava a pomoc s organizací výroční oslavy Kapličky Pražského Jezulátka a s tím spojeného lokálního festivalu. Bude velmi vítané, když dobrovolníci přijdou s vlastní iniciativou aktivit pro festival na základě svých dovedností (hudba, tanec, divadlo, rukodělná činnost, pečení/vaření apod.) a zapojí se do příprav a realizace těchto aktivit.
Oslava Kapličky proběhne o víkendu 2.- 3. září.

Volný čas

Mimopracovní čas je důležitou součástí pobytu dobrovolníků v Bataypoře pro navázání hlubších vztahů s místními a společné trávení volného času. Je možné uspořádat filmové promítání pro místní či přednášku, účastníci mohou přijít s vlastní aktivitou/workshopem dle svých dovedností. Jsou zde k dispozici hudební nástroje. Lze podnikat výlety za krásami místní přírody, například k veletoku řeky Paraná či na jiná místa, kam vedou trasy sítě turistických značek KČT.

Ubytování

Ubytování bude zajištěno v rodinách. Stravování dobrovolníků bude zajištěno částečně v rodinách, částečně ve školní jídelně.

Lokalita

Město Batayporã leží ve státě Mato Grosso do Sul, přibližně 5 hodin cesty autobusem od jeho hlavního města Campo Grande a 10 hodin autobusem od města São Paulo, kde je mezinárodní letiště.
Batayporã byla založena Janem Antonínem Baťou uprostřed pralesa v roce 1953 jako poslední ze čtyř tzv. „Baťových měst“. Mezi Baťovými spolupracovníky byli i mnozí českoslovenští občané, kteří ze země odešli během druhé světové války nebo bezprostředně po ní ve strachu z komunistického režimu. V současné době má Batayporã i s venkovskou zónou přibližně 10 000 obyvatel.

Upozornění

Kouřit je možno pouze pod širým nebem, nikde v uzavřených prostorách ani na pokojích. Konzumace alkoholických nápojů pouze s rozumnou mírou. Batayporã je malé místo, kde se všichni znají, a dobrovolníci*ice zde reprezentují obraz celé České republiky. Je zcela vyloučeno a striktně zakázáno užití drog, které jsou v Brazílii nelegální a zakázané, jako např. marihuana.

Náklady

Hradíš registrační poplatek INEXu (2 500,- Kč) , dopravu (něco ti přispějeme – viz další sekce), vízum a případně očkování.
Máš zadarmo ubytování a stravu po celou dobu projektu🙂

Finanční podpora

Díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí ti přispějeme na náklady za letenky PRG-SAO-PRG do celkové výše 20 000,-.

Požadavky

  • Znalost angličtiny na komunikativní úrovni. Znalost alespoň základů portugalštiny, případně španělštiny je určitě vítaná.
  • Ochota zapojit se i před a po workcampu.
  • V rámci přípravy na workcamp je potřeba zúčastnit se Předodjezdové koordinační schůzky a půldenního Předodjezdového školení v Praze. Na termínech se domluvíš s koodrinátorem projektu
  • Po příjezdu tě zase pozveme na Ponávratovou evaluaci a reflexi.
  • Pro naplnění projektových cílů bude potřeba také uspořádat alespoň jednu veřejnou událost, kde budeš sdílet své zkušenosti z projektu ve tvém městě, nebo na tvé škole.
  • Ve spolupráci s dalším dobrovolníkem*dobrovolnicí, který*á s tebou vyjede na workcamp také připravíte alespoň jeden mediální výstup související s vaší zkušeností s workcampem a krajanskou komunitou.

Pro koho workcamp je

Workcamp je primárně zaměřený na mladé Čechy a Češky ve věku 18-35 let, které zajímá život, kultura a historie krajanů v Brazílii.

Přihlášení

Na workcamp se přihlásíš vyplněním formuláře. Přihlašování je otevřeno do 24. května 2023.

Máš otázky? Chceš si něco ujasnit?
Ozvi se Martinovi na:
martin.rataj@inexsda.cz