Příbehy hrají silnou roli v našich životech. Počínaje pohádkami v dětství, přes povinnou četbu ve škole, vyprávění s přáteli. To co čteme a posloucháme vytváří naše hodnoty a názory. Svým vyprávěním tak můžeš přispět ke čtenářovu pohledu na svět. Cestopisné literatury s fakty o zemích a kulturách je dnes nespočet, proto doporučujeme psát o vlastním unikátním příběhu, osobní cestě a z vlastní perspektivy dle zásad etické komunikace

1) Úvod

 • představení vlastní osoby
 • popis motivace k účasti na workcampu a výběru určitého workcampu či cílové země

2) Cílová země

 • není třeba představovat fakta o cílové zemi, ty jsou dnes dobře dostupné na internetu, raději se zaměř na vlastní motivaci proč jsi vyrazil/a právě tam.
 • raději piš: „zažila jsem to a ono“, než „je to tam takové a makové…“
 • snaž se vyhnout hodnocení země (normální, rozvinutý, dobrý, civilizovaný…) – můžeš zmínit, co tě překvapilo, co se ti (ne) líbilo, co sis odtud odvezl/a, jak ses citil/a
 • snaž se vyhnout generalizaci – psaní o jedné zemi na základě krátké návštěvy. Piš co nejkonktérněji k oblasti/komunitě, kterou jsi navštívil/a a o vlastní zkušenosti

3) Projekt

 • představení projektu (cíle, hodnoty, …)
 • popis pracovního místa a pracovní náplně

4) Osobní zážitky

 • z projektu, místa, práce
 • interakce v multikulturním kolektivu
 • turistické výlety

5) Závěr

 • zhodnocení projektu (společenská přínosnost, atraktivita pracovní náplně)
 • zhodnocení individuálního přínosu pro individuální rozvoj a budoucí život

6) Fotografie

 • připojení několika fotografií (i s popisem)
 • fotky by měly odrážet jak pracovní náplň, tak volný čas

Principy etické komunikace

 • článek by měl zobrazovat situaci pravdivě a to jak v momentálním, tak širším kontextu, aby přispěl k obecnému porozumění
 • obrazy a zprávy by měly být založeny na respektu, rovnosti, solidaritě a spravedlnosti
 • vyhnout se zprávám a obrazům, které stereotypizují či diskriminují jak lidi, tak místa
 • používat fotky pokud možno se souhlasem vyobrazených (či jejich rodičů)
 • zajistit, aby si zobrazovaní jedinci mohli sami určit, přejí-li si být jmenováni nebo citováni a chovat se s respektem k jejich rozhodnutí
 • pěkně zpracované principy etické komunikace vytvořil například RADI AID

A ještě jedna praktická poznámka. Pokud to bude možné, snaž se, aby měl tvůj článek minimálně 1000 slov. Když vylíčíš všechny své zážitky v osmi set slovech, nenutíme tě to uměle natahovat. Aby měl ale tvůj článek co největší dosah, je lepší, když bude mít 1000 slov a více.

Děkujeme, že chceš sdílet své zážitky a těšíme se na inspirativní čtení 🙂

Článek pošli na workcamp@inexsda.cz

Inspiraci pro psaní článku o účasti na workcampu můžeš načerpat také na našem blogu.