Jak na to?

V Adršpachu můžeš přiložit ruku k dílu na tzv. workcampu. Workcamp je 3 dny až 3 týdny trvající dobrovolnický projekt, kde spolu pracuje, tráví volný čas, poznává okolí a místní obyvatele skupinka dobrovolníků a dobrovolnic. Obvykle se pracuje 6 hodin denně, 5 dní v týdnu. Práce většinou nepředpokládá zvláštní kvalifikaci nebo předchozí zkušenosti a je neplacená. Důležitá je především tvoje motivace získat zajímavou zkušenost, chuť poznat nové lidi a krajinu a také vůle pomoci tam, kde je to potřeba. Workcampy probíhají po celém světě. Letos je to ale s cestováním složitější, a tak se v INEXu soustředíme především na české workcampy, kde je v chaotickém roce 2020 pomoc vítána dvojnásob. Workcamp v Ádru proběhne v termínu 31. srpna až 13. září a očekáváme na něm 10 „dobroušů“.

Na čem budeš pracovat?

Práce bude spočívat převážně v manuálních činnostech v přírodě. Budeme ručně kopat tůně na loukách, pracovat v lese (např. zpřístupňovat cesty, vyřezávat náletové dřeviny, rozebírat oplocenky) a čistit okolí rybníka. Dobrovolníci a dobrovolnice mohou také pomoci s úpravou zámecké zahrady, s přípravou dřeva na zimu, při úklidu podkrovních místností nebo při údržbě zámeckých prostor. Pro místní základní školu také zorganizujeme besedu a vyrobíme zahradní lavičky.

Mimopracovní program bude zahrnovat poznávání krajinářsky i biologicky výjimečné CHKO Broumovsko, zejména skalních měst ale i barokních staveb. Zorganizujeme besedu s ekologem o zadržování vody v krajině, s ornitologem, s místními ekologicky hospodařícími zemědělci či s historikem o stěhování národů v Sudetech. Pro obyvatele obce připravíme kulinářský večer, prohlédneme si adršpašský zámek i hrad a poznáme celé okolí nádherného Ádru.

Kdo to organizuje?

Workcamp organizuje spolek Julinka z Police nad Metují a úkolem nás, INEXu, je postarat se o hladký průběh, zajistit dobrovolnictvo a proškolit campleadery, kteří celý projekt povedou. Dlouhodobým cílem organizace Julinky je podporovat rozvoj občanské společnosti, vytvářet podmínky pro rozvoj dobrovolnictví, spolků a občanských iniciativ, získávat finanční prostředky na činnosti související s rozvojem turistiky, ochrany přírody, zachováním kulturního dědictví, pořádáním vzdělávacích a osvětových akcí a dalších aktivit na Policku a v okolí a také realizovat náměty občanů na zlepšení kvality života v místě svého bydliště a jeho okolí. Více než 20 členů spolku se průběžně aktivně podílí na chodu sdružení, připravovaných a realizovaných projektech. Dosavadní aktivity zahrnují pravidelnou organizaci festivalu Jeden svět, velkého úklidu nebo dne řemesel, a tak je organizace workcampu přirozenou volbu pro další veřejně prospěšnou aktivitu Julinky.

Jak se přihlásit?

Stačí kliknout na tlačítko níže, na další stránce dát „Vybrat“ a pak už jen vyplnit pár informací do přihlášky a zaplatit registrační poplatek. Onen poplatek se platí INEXu, který jen díky němu může fungovat a podobné projekty organizovat. Více jsme se o tom rozepsali ve článku, který ti snad odpoví na jakékoli nejasnosti. Kromě registračního poplatku už nic dalšího po příjezdu na workcamp platit nebudeš. Bude ti zajištěno ubytování i strava.

Při placení registračního poplatku máš na výběr ze tří cen.

  • Solidární: 2200 Kč – tato cena obvykle platí pro zahraniční workcampy. Jejím zaplacením za český workcamp tak pokryješ základní organizaci a administrativu workampu a navíc nám pomůžeš přežít složitou sezonu, ve které nemůžeme posílat dobrovolnice a dobrovolníky za hranice. Děkujeme
  • Základní: 1500 Kč – pokryje základní organizaci a administrativu projektů.
  • Nezbytná: 1000 Kč – minimum, bez kterého opravdu nemůžeme tebou vybraný workcamp uspořádat.
  • Výběr ceny je tak na tobě a tvých současných finančních možnostech. 🙂

Pokud je ti vše jasné a máš chuť vyrazit, tak směle do toho. Pokud tu nejasnosti přeci jen jsou, neváhej nám napsat na workcamp@inexsda.cz nebo nám zavolej 222 362 715.