Projekt byl realizován ve spolupráci s obcí Chotyně a s podporou Evropského sboru solidarity (ESC). Projektu se účastnily dva dobrovolnické týmy, do kterých se zapojili dobrovolníci a dobrovolnice z Francie, Itálie, Španělska, Německa a Česka.

Během dvoutýdenního pobytu se zapojení dobrovolníci*ce zaměřili především na údržbu a zkrášlování parku hradu. Jejich práce zahrnovala zpevňování stezek, zahradnické práce, odstraňování plevele, sbírání odpadků a sečení a úpravu trávy. Tato úsilí byla klíčová pro obnovu parku a přípravu na návštěvy turistů. Dobrovolníci*ce byli doprovázeni místními pracovníky*icemi, kteří je seznámili s pozemky a vysvětlili jim, jaké úkoly je potřeba vykonat a jak na to.

Dobrovolníci*nice měli také příležitost seznámit se s historií hradu Grabštejn a jeho okolí. Paní kastelánka je provedla po celém hradě a vysvětlila jim jeho význam a historickou hodnotu. Tato prohlídka byla pro dobrovolníky*nice velmi zajímavá a přínosná, protože získali mnoho informací o hradu a jeho minulosti.

Další důležitou součástí projektu bylo vzdělávání dobrovolníků*nic. Během společného bydlení a volnočasových aktivit, dobrovolníci*nice rozvíjí své dovednosti – především schopnost pracovat v týmu, rozdělit si mezi sebou práci a komunikovat s ostatními v jiném než jejich mateřském jazyce. Díky zaučování od místních pracovníků, dobrovolníci*ce získali a rozvíjeli manuální dovednosti spojené se zahradničením. 

Dobrovolníci*ce si ve skupině připravovali obědy a večeře, během kterých ochutnávali typická jídla ze zemí, odkud pocházeli. Tím měli možnost poznat různé kultury a tradice ostatních účastníků*nic. Ve volném čase poznávali také česká města a českou kulturu.

Tímto projektem dobrovolníci*ce nejen přispěli k zachování kulturního dědictví hradu Grabštejn, ale také získali cenné zkušenosti a znalosti v oblasti historie a kultury. Jejich úsilí a angažovanost přinesly viditelné výsledky a přispěly k oživení tohoto historického místa pro budoucí generace.