Světe div se, existuje nemálo sobeckých důvodů, proč vyjet na workcamp. Konkrétně devět. Ono je vážně dost fajn, že na dobrovolnickém projektu poznáš spoustu nových lidí, podíváš se na zajímavá a netradiční místa, procvičíš si cizí jazyk, a navíc se při tom i dobře najíš, ale to ti karmu tak úplně nevylepší, že ne? Pojďme si shrnout pár nesobeckých důvodů proč se vydat za dobrovolnickou prací na workcamp.

1. Budeš dělat práci, která má smysl

Asi každý z nás občas vykonává v práci nebo ve škole činnost, která mu přijde naprosto zbytečná. Ačkoli to možná bude znít jako příliš odvážné tvrzení, tohle se ti na workcampu jen tak stát nemůže. Ať už budeš nosit kameny v přírodní rezervaci, organizovat workshopy pro děti nebo se podílet na archeologickém průzkumu v areálu starého kláštera, vždycky budeš vědět, proč danou činnost děláš a komu tím pomáháš. Pokud ti navíc některý druh práce vyloženě nesedne, můžeš se domluvit se zbytkem týmu a věnovat se místo toho něčemu, co tě bude bavit více. Na konci dne pak za sebou uvidíš kus dobře odvedené práce a ke spánku budeš ulehat s čistou hlavou. Práce na workcampech se navíc nese v dosti uvolněné atmosféře, vždyť přeci všichni pomáháte ve svém volném čase a ze svobodné vůle. Můžeš se tak těšit na tým pohodových spolupracovníků, kteří se vezou na stejné vlně jako ty a na lídra, který je víc kamarád než šéf.

2. Pomůžeš místním obyvatelům i zahraniční neziskovce

Snad všechny neziskovky na světě mají k dispozici málo lidí na spoustu práce. Ty, jakožto dobrovolník, budeš pro hostitelskou organizaci pracovní silou pracující za dobré jídlo, nocleh, a navíc poznáš tamní život a kulturu. Když se během léta na práci vystřídá několik skupinek schopných lidí, zvládne se toho udělat spousta. Většina projektů je navíc více či méně orientována také na místní komunity. Za dva nebo tři týdny nikde nespasíš svět, dost možná ale zorganizuješ nějakou volnočasovou akci, opravíš lavičky na náměstí nebo označíš turistické stezky. Pomůžeš tak konkrétním lidem přímo v místě jejich bydliště. Klasičtí turisté usedlíkům častokrát narušují jejich každodenní život, ty jim ho naopak můžeš zpestřit. A to se vyplatí.

3. Budeš nástrojem pro odbourání předsudků

Předsudky. Málokdo z nás může říct, že nikdy nebyl lapen v jejich síti. Teď si představ, že celý svůj život trávíš v malé poklidné vesničce, kam turista zabloudí jen omylem. Po všech těch letech se do vesničky nahrne velká spousta mladých lidí z celého světa, různých národností, barev pleti, náboženského vyznání i politických preferencí. A ti všichni společně a nezištně pracují na vymalování místní školy. To přece musí obměkčit i toho nejzarytějšího konzervativce, no ne? Předsudky se samozřejmě mohou vyskytnout i uvnitř skupiny dobrovolníků, možná i přímo u tebe. Zde platí přímá úměra: čím víc odlišných lidí a názorů potkáš, tím větší toleranci si vybuduješ.

4. Předáš své zkušenosti a znalosti ostatním

Sdílení zážitků a výměna již nabytých znalostí a zkušeností je nedílnou součástí každého workcampu. Mezinárodní spolupráce rozvíjí bez rozdílu všechny účastníky. Nejen, že se dozvíš spoustu nových informací a naučíš nemalé množství dovedností, ale budeš mít příležitost se podělit o své vlastní znalosti a zkušenosti. I když si třeba říkáš, že ty toho přece nevíš nebo neumíš víc než ostatní, můžeš nakonec překvapit sám sebe. Možná dovedeš skvěle vařit, hraješ na ukulele, řídíš auto, ovládáš různé pracovní nástroje a techniky nebo dokážeš stmelit partu lidí. Workcamp je skvělá příležitost, jak své přednosti objevit a uplatnit je ve prospěch celého týmu. Rozhodně se také nevyhneš porovnávání kultur a zvyklostí s ostatními zeměmi. Jak určitě zjistíš, spousta cizinců má o České republice velmi zkreslené představy. Bude na tobě, v jakém světle ji ostatním přiblížíš. A kdo ví, třeba tvé vyprávění někoho motivuje k její návštěvě.

5. Podpoříš udržitelný cestovní ruch

V dnešní době je díky masivnímu rozšíření nízkonákladových leteckých společností velmi snadné vycestovat za hranice. Letecká doprava však bohužel představuje kvůli nadměrné spotřebě paliva a produkci skleníkových plynů velkou zátěž pro životní prostředí. Snažíme se proto naše dobrovolníky podporovat ve využívání jiných druhů dopravy během jejich přesunu na workcamp a zpátky. Zahájili jsme tak například spolupráci se společensky odpovědným autobusovým dopravcem FlixBus. Pokud vyrazíš za dobrovolnickou zkušeností s FlixBusem, dostaneš 20% slevu na jízdenku. Ušetříš tak peníze i přírodu. Navíc i velká část přijímacích organizací přistupuje k životnímu prostředí zodpovědně a šetrně. Nezbytnou součástí workcampů je tak například využívání lokálních potravin od místních farmářů, vegetariánská nebo veganská strava, třídění odpadu a předcházení jeho vzniku. Některé projekty se dokonce cíleně na environmentální problematiku zaměřují. Můžeš se při nich zapojit například do ochrany ohrožených druhů živočichů a rostlin nebo třeba pomoci s ekologickou výchovou mládeže.

Že jsou to důvody pádné a chceš jít karmě taky naproti? V tom případě neváhej a prošmejdi naši databázi workcampů. Vycestuj za dobrovolnictvím a nech do sebe nasáknout pozitivní auru nesobecké pomoci ostatním.