Letos máme hned 2 workcampy, které splňují podmínky k tomu, aby mohl*a mít při jejich vedení 5 dní dovolené navíc! 🥳😱Jsou to ty, které pořádáme společně s neziskovkou Centrum pro všechny. (V tomhle článku se o dovolené navíc dovíš víc.)

Workcampy s Centrem pro všechny se budou konat v malé vesnici Jizbice (Středočeský kraj) a před/po něm budeš ve městě Nymburk. Centrum pro všechny už přes 16 let pořádá volnočasové aktivity a letní tábory pro děti a mládež se zdravotním postižením i bez něj. Aktivity se odehrávají v rekonstruované stodole s pěknou zahradou v Jizbicích a v centru organizace v Nymburku.

Workcampy budou probíhat od 12. do 26. července a od 14. do 28. srpna. Jejich cílem je pomoci Centru pro všechny připravit a zorganizovat dětské letní tábory pro děti (6-12 let) se zdravotním postižením i bez něj.

Vedením tohoto workcampu aktivně pracuješ na naplnění Cíle udržitelného rozvoje OSN – Méně nerovností (SDG 10).

Co tě čeká:

Připravíš spolu s dobrovolníky letní tábor pro děti a mladistvé s postižením i bez něj.
Budeš pracovat s dětmi s mentálním či tělesným postižením nebo bez něj, kteří tráví prázdniny v kempu v Jizbicích (osobní asistence dětem, organizace aktivit, procházky, pomoc v kuchyni, mytí nádobí atd.).

Během dětského tábora budeš pracovat déle, ale můžeš si užít více volného času před nebo po táboře. Po celou dobu workcampu budeš spolupracovat s asistenty – o každé dítě se postarají 2 dobrovolníci. Připrav si hry a nápady pro aktivity.

Během workcampu budeš mít možnost zjistit víc o různých druzích postižení.

ESC Centre for all:
12. až 26. července 2024

Zaujala tě možnost vést workcamp a neplácat si u toho dovolenou?

Chceš nás zkontaktovat ty? Spoj se s Martinem Ratajem:
campleaders@inexsda.cz, nebo +420 608 744 146

Donor

The activity is part of the annual programme of the informal network IGnet funded by the European Union.