Možnost vybrat si jeden ze dvou termínů
(obě školení jsou obsahově stejná)

Changemaker 2.0

13. 9. – 23. 9. 2019
Chotěboř, Česká republika

(Organizované Egyesek ve spolupráci s INEX-SDA)

Agents of Change 2.0

10. 10. – 20. 10. 2019
Hollókő, Maďarsko

(Organizované INEX-SDA ve spolupráci s Egysek)

Agents of Change/Changemaker je devítidenní školení zaměřené na zlepšení dovedností ve vedení lidí (leadership) skrze sebereflexi. Nejedná se o běžné školení, na jaké jste pravděpodobně v rámci sektoru dobrovolnictví, neformálního vzdělávání a programu Erasmus+ zvyklí.

Školení je tu pro vás, abyste:

– Reflektovali roli vedení a prozkoumali vaše vlastní postoje, přístup a vnitřní motivaci pro práci s dobrovolnictvím.

– Zlepšili a oživili své praktické dovednosti (zejména v oblasti koučinku a komunikace) pro práci se skupinami a projekty v oblasti dobrovolnictví.

– Využili své zkušenosti v praxi a šířili je svým kolegům a cílovým skupinám.

Čím je školení unikátní?

Školení kombinujeme prvky formálního vzdělávání, neformálního a informálního učení, které považujeme za smysluplné, jsou-li aplikovány ve správném kontextu. Pracujeme s perspektivou, která propojuje praktické zkušenostní učení s koučinkem, protože věříme (a máme to ověřeno), že tato kombinace nejvíce podporuje účastníky v jejich osobním rozvoji.

Toto školení je tu proto, aby „zpochybnilo“ vnímání světa, postoje a předpoklady účastníků tak, aby se usadili sami v sobě jako lidé a jako leadeři. Díky přístupu, který se zaměřuje významně na osobní zázemí účastníků, může být školení emočně náročné. Pracujeme s tím aktivně proto, že cílíme na vytvoření učebního procesu s velkým dopadem a následným využitím naučeného v praxi.

Podrobnější informace a přihláška

Kontakt:

Máte-li jakékoli dotazy ohledně školení nebo přihlášky, ozvěte se koodinátorce Veronice na campleaders@inexsda.cz

Projekt je podpořen programem Erasmus+ .