Naučili jsme se během něj něco o tom, kde jsou naše osobní hranice a jak jsou důležité. Každý člověk má své meze, které ohraničují jeho osobní zónu. Měli bychom respektovat hranice druhých a nepřekračovat je, ale zároveň bychom si sami měli být vědomi i svých vlastních hranic a hlídat si je, umět říct ne a nenechat druhé zajít příliš daleko. 

Workshop byl nápomocný učitelům či lektorům v tom, jak by měli lépe komunikovat se svými žáky, ale také nás přiměl zamyslet se nad sebou a odhalit skryté vlastnosti a netušené skutečnosti o své osobnosti. Prakticky jsme si třeba vyzkoušeli, jak blízko si necháme k sobě přijít druhou osobu, aniž by nám to bylo nepříjemné. 

Sám jsem si přitom uvědomil, že vlastně skoro žádné vlastní hranice nemám nebo je neřeším – pokud se netýkají věcí, které by mne přímo ohrožovaly na zdraví nebo fyzickém pohodlí. Nevadí mi fyzická blízkost někoho, ať se známe 5 let nebo půl hodiny, klidně se nechám vtáhnout do kdejaké aktivity nejlepšími přáteli i náhodnou partičkou studentů na ulici (ne že by se to tedy stávalo 🙂 ). Na cestách se rád ubytuji u cizích lidí a ještě raději se nechám přizvat na společný výlet s někým, koho jsem nikdy předtím neviděl. S nadšením přijmu nabídku ke spolupráci na novém dobročinném projektu a rychle se stanu jeho plnohodnotným podporovatelem – asi proto jsem tak aktivní a věrný dobrovolník a pomáhám, kde se dá – doma, nebo jezdím na workcampy poznávat nové přátele. 

V hranicích vůči ostatním jsem naopak až přehnaně slušný a čestný a vidím kolem každého možná až příliš velkou a pevnou hranici, kterou mi slušnost brání překročit. Tak se obvykle zdráhám někoho oslovit, přidat se nebo se „odvázat“, abych tu jejich hranici náhodou nepřekročil a nebylo jim to nepříjemné. Zdržím se stranou a čekám, jestli mi ji sami pootevřou a pustí mne blíž. Díky workshopu jsem si uvědomil, že bych se o hranice měl více zajímat a uvést si tyto dva protiklady do větší rovnováhy. Nebo na ně raději tolik nemyslet, abych se neomezoval představou, že je ostatní mají větší, než je skutečnost. 

Přes komorní atmosféru jsme si užili zábavný večer, který v účastnících zanechal hluboký dojem a téma k zamyšlení.

Chceš být v obraze a vědět až se bude chystat další workshop?