Na stránkách INEXu je GLEN popsán jako roční program globálního vzdělávání, který kombinuje přípravné semináře, stáž a realizaci vlastní vzdělávací aktivity zpět doma. Znělo mi to neškodně. Navíc jsem kolem sebe měla kamarády, kteří GLENem prošli. Na základě jejich vyprávění a vedena touhou konečně se dostat za hranice Evropy, jsem několik sezón kontrolovala nabídku stáží. Až konečně v roce 2016 nastala správná konstelace. Přihlásila jsem se na stáž v gruzínském národním parku Tušeti. Prošla jsem výběrovým řízením a dostala se do programu. Ovšem nikdo mě nevaroval, že po absolvování cyklu mohu skončit jako jiná bytost!

Step 1: Semináře
Mnozí, kdo o GLENu přemýšlí, očima proletí popis programu, pokývají hlavou nad semináři a oči se rozsvítí až u výběru stáží. Není tedy divu, většina účastníků na přípravný seminář přijíždí s vizí získat balíček praktických cestovatelských informací. Ach ta sladká nevědomost. Pamatuji si, jak jsme se plni očekávání a nadšení sešli s ostatními účastníky před prvním seminářem na nádraží v Berlíně. „Kam jedeš? Už jsi potkal svého tandema/svou tandemku?“ Po příjezdu pozvolný rozjezd. Kafíčko, „small talks“, mraky tváří a každá z nich má jméno…jen si pamatovat které. Představení týmu a programu na celý týden. Vidím dobře? Na programu stojí dopolední blok „power structures“ a hned druhý den „critical whiteness“, na pátek se chystá „open space“…hledám ve slovníku. Žádná definice, český ekvivalent se také nepoužívá.

Podělím se o nejsilnější moment. Přednáška Arethy Apithy o neokolonialismu. Přímá konfrontace s odkazem našich předků. Nás Čechů se to přece netýká. My jsme nikoho nekolonizovali. Nebo?…Už jen tím, že jsme se narodili v Evropě a máme bílou barvu pleti, disponujeme mnohými privilegii. Aretha nás konfrontovala otázkou, proč chceme jet na stáž do země Globálního jihu. Ať už je naše odpověď jakákoliv, vždy se podílíme na současném nastavení globálních mocenských struktur. Tak jako v minulosti, my ze Severu jedeme na Jih. Zažívala jsem během seminářů chvilky, kdy se to ve mně vařilo. Mozek se bouřil proti revoluční informaci a nechtěl ji přijmout, protože mění dosavadní pohled na svět. Boří pevné základy a vyžaduje změnu myšlení. Naštěstí kdesi hluboko uvnitř zaklíčilo semínko poznání, které chtělo vyrůst do jiného hlubšího porozumění světu.

Step 2: Tandem
Cyklus GLENu se prochází ve dvou (tandem) nebo ve třech (trinom). Má to mnoho potenciálu. Jednak jsou to dvojice či trojice namixované z východní a západní Evropy. A jednak je i na stáži někdo, s kým sdílet zážitky, zatímco blízcí jsou až na druhé straně drátu. Tři intenzivní měsíce v novém prostředí plném nových impulsů s člověkem, kterého jste viděli jen dva týdny, mohou být krušné. Já jsem měla štěstí. V mém případě to byl vizionářský „tandem matching“. Vzájemnou sehranost s Judith jsme vyzkoušely při přípravě večírku na závěr prvního semináře. Už způsob, jak jsme se k tomu dostaly, o naší dvojici něco vypovídá. Na výzvu, kdo by se chtěl role zhostit, následovaly dvě minuty ticha. Když už mi to přišlo neúnosné, zvedla jsem ruku. Judith udělala to samé v tu samou chvíli. A mohu skromně dodat, že se večírek stal legendárním.

Step 3: Stáž
Osobnost (to jako já) nahlodána novými myšlenkami a konfrontována otázkami, na které neuměla odpovědět, odjela na stáž. S ní jela její tandemka Judith. Společně se sešly v 5 hodin ráno v Tbilisi na letišti a shodou náhod o hodinu později koštovaly první chachu (čti čaču) a gruzínské pokrmy. Nový známý jednal dle mravů místní pohostinnosti, která občas jde za hranice evropské potřeby svobody. Dvě mladé evropské ženy to vyřešily úprkem do Tušeti. Dle místních nejvíce odlehlá oblast Gruzie s vlastními tradicemi a etnicky odlišnou populací Tušů. Jak pobyt v Gruzii začal, tak také pokračoval. Pohostinnost a přátelskost kolegů a nových přátel byla nezměrná. Množství vypitého vína také. Krása krajiny nesmírná a času stráveného v přírodě moře. Tři měsíce stačily na to poznat lákadla i nedostatky zdejšího života. Dvě mladé evropské ženy odjížděly se slzami, plné dojmů, v něčem zlomené, v mnohém obohacené. S pocitem, že zažily něco, co se již nebude opakovat. Opouštějí místo, kde mohly být na chvilku novými bytostmi.

Globálně jen nepřemýšlej, pojď s GLENEM globálně jednat!