Cork v Irsku, říjen 2020 – říjen 2021

Projekt pořádá Love and Care for People „LCP“, nezisková charitativní organizace se sídlem v Irsku. LCP poskytuje integrovanou a komplexní službu, která slouží jako bezpečné a podpůrné prostředí pro ženy a mladé lidi, žijící v těžkých podmínkách, oběti zneužívání, lidi s omezenými příležitostmi a sociálně vyloučené. LCP poskytuje podporu v soběstačnosti, nabízí příležitosti vynikat v různých profesních / zájmových oborech a zdroje rozvíjet svůj plný potenciál, zlepšit ekonomické podmínky a vytvořit si vlastní budoucnost.

LCP provozuje klub mládeže (Youth sRule) pro mládež ve věku 10 a více let. Klub mládeže poskytuje otevřený, přátelský, bezpečný a inkluzivní prostor pro mladé lidi, mládež s omezenými příležitostmi, migranti, uprchlíky, žadatele o azyl a mládež ze znevýhodněných rodin. Zde tito lidé mají možnosti se setkávat, navázat přátelství, rozvíjet životní dovednosti a klíčové schopnosti  a hlavně se při tom všem bavit.

YouthsRule má osvědčené programy pro rozvoj vlastního potenciálu  a uvědomění si vlastní hodnoty
prostřednictvím řady služeb a programů:

Školení pro podnikání
Finanční vzdělávání
Programy sebeobrany
Zdraví a wellness
Ochrana životního prostředí
Kulturní a přírodní dědictví
Podpora gramotnosti
Umění a drama
Mezinárodní výměna mládeže
Dobrovolnictví a stáže

A jaké vlastnosti jsou očekávány od tebe?
Otevřenost, pozitivní přístup, schopnost přizpůsobit se možným změnám, iniciativa, tvořivost a respekt, trpělivost s dětmi, motivace k práci s mladými lidmi, motivace vzdělávat se, komunikativnost a společenskost, zájem o ESC, Erasmus+ a střední znalost angličtiny

Dobrovolníci budou pracovat od pondělí do pátku s hodinovým pauzou na oběd, maximálně 36 pracovních hodin týdně. Měli by být dispozici pro práci v sobotu a neděli v případě občasných aktivit klubu mládeže. Dobrovolníci budou pracovat 5 dní v týdnu, 2 hodiny v sobotu a celou neděli mají volno. V létě díky školním prázdninám bude vytíženost výrazně nižší.  Dobrovolníci dostanou 2 dny dovolené měsíčně.

Ubytování bude ve sdíleném domě / byt v Cork, s jedno nebo dvoulůžkovými pokoji, koupelnou a kuchyní. Je poskytováno koordinující organizací LCP. Budete bydlet v bytě s dalšími dobrovolníky ESC a obyvateli Irska.

Podpora

Bude zajištěno pojištění CIGNA.
Dostanete kapesné a finance na stravu

Cestovní náklady na místní akce a aktivity budou proplaceny. Rovněž budou proplaceny cestovní výdaje na projekt a zpět. K dispozici bude také online kurz anglického jazyka.

Jsme si vědomi, že cestování do zahraničí je nyní velmi komplikované. Organizace v Irsku v případě potřeby poskytne možnost strávit karanténu u nich.

Pokud tě dobrovolnictví v Irsku zaujalo, zašli nám svůj životopis a motivační dopis na adresu apply.esc@loveandcareforpeople.eu a do kopie dej evs@inexsda.cz.